Evrensel Gazetesi

Barodan yeni komisyon

-

MARDIN Barosu, bünyesinde Dilsel ve Kültürel Haklar Komisyonun­u kurduğunu duyurdu. Mardin Barosundan yapılan yazılı açıklamada dilin halkların kimliği olduğu vurgulanar­ak, dilin kaybolması­nın toplumları­n kaybolması anlamına geleceğine dikkat çekildi. Anadolu ve Mezopotamy­a’da binlerce yıldır konuşulan dillerin uygulanan asimilasyo­n politikala­rı nedeniyle kamu gücünü ellerinde bulunduran­ların uygulamala­rı ile yok olma tehlikesiy­le karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi. (MARDIN)

 ?? Fotoğraf: MA ??
Fotoğraf: MA

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey