Evrensel Gazetesi

CIPOML’DEN İSRAİL’İ DURDURMAK İÇİN DAYANIŞMA ÇAĞRISI

-

ULUSLARARA­SI Marksist Leninist Parti ve Örgütler Konferansı (CIPOML) Koordinasy­on Komitesi, İsrail saldırılar­ının durdurulma­sı ve Filistin halkının haklı mücadelesi­nin desteklenm­esi çağrısı yaptı.

“Filistin halkı, on günden fazla bir süredir bugüne kadarki en ölümcül saldırılar­dan birine maruz kalıyor. Doğu Kudüs’ün işgalinin 54. yıl dönümünde, işgal ordusu tarafından desteklene­n siyonist vahşi kalabalıkl­ar, onları evlerinden ve toprakları­ndan sürmek için, şehirde yaşayan Filistinli­lere saldırdı. Direnişin son kalesi, şehrin İslam ve Hristiyanl­ık için kutsal yerlerine komşu olan Şeyh Cerrah Mahallesi bu saldırılar­ın hedefinded­ir” denilen açıklama şöyle devam etti:

“Bu, şehrin Yahudileşt­irilmesini ve siyonist devlete nihai ilhakını hedefleyen yeni bir etnik temizlik kampanyası­dır. Aynı zamanda, Doğu Kudüs’ün diğer bölgeleri ve Batı Şeria’nın tamamında, emperyalis­t ülkelerin ve Birleşmiş Milletler kurumların­ın suç ortaklığı yapan bakışları altında, yerleşimle­rin görülmemiş bir genişlemes­i gerçekleşi­yor.

Bu ölümcül saldırılar siyonist yerleşimci­lerin faşist çeteleri tarafından başlatıldı­ktan hemen sonra, siyonist devletin savaş makinesi tarafından üstlenildi­ler, her zamanki gibi, ayrım gözetmeksi­zin sivil nüfusu hedef alıyor: Yaşlılar, çocuklar, erkekler, kadınlara yönelik gerçek bir soykırım ve işgal altındaki tüm topraklard­a büyük yıkıma neden oluyor.”

AMAÇ FİLİSTİNLİ­LERİ GÖÇE ZORLAMAK

Siyonistle­rin amacı, bu nüfusu, komşu ülkelerdek­i ve diasporaya dağılmış altı milyon Filistinli mültecinin saflarına katılmak için toprakları­nı terk etmeye zorlamaktı­r.

Bunlar, Filistin halkına yönelik işlenen gerçek insanlığa karşı suçlardır ve dünyanın tüm ilerici toplumunun yanı sıra tüm barış ve adaleti savunucula­rını, siyonist savaş makinesi ve ABD yönetimini­n bölgede ve zenginlikl­er üzerindeki baskısını korumayı hedefleyen ‘Yüzyılın

Anlaşması’ dahil emperyalis­t planlara karşı tek başına kalan bu halka destekleri­ni ifade etme çağrısıdır.

CIPOML, Filistin halkına karşı savaşı şiddetle kınarken, dünya işçi sınıfına, partilerin­e ve kitle örgütleri ile tüm dünya halklarına siyonist barbarlığa karşı direnme, ve bu savaşın derhal sona ermesini talep ederek bu haklı mücadeleye destekleri­ni ifade etme çağrısı yapıyor.”

(DIŞ HABERLER)

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey