Evrensel Gazetesi

GAZZE’DEKİ SAVAŞ VE 48 ARAPLARI ARASINDAKİ AYAKLANMA

- Al Arab

70 YILDAN fazla bir süredir ilk kez, Israil içinde yaşayan Filistinli­ler, Netanyahu hükümetini­n fanatik Yahudilerl­e karşı karşıya gelmelerin­e neden olan politikala­rına karşı bir tür intifada hareketi başlattıla­r. Bu hareket, Gazze Şeridi ile Israil arasında devam eden savaşla aynı zamana denk geldi.

Israil yönetimi altında kalmayı kabul etmelerine rağmen, 48 Arapları, Israillile­r için ikinci sınıf vatandaş olarak sınıflandı­rılmaya devam etti. Bu sınıflandı­rma Araplar ile farklı ülkelerden gelen Yahudiler arasında etnik ayrımcılık yoluyla zeminde bir gerçeklik olarak somutlandı.

Bu ayrımcılık, Israil toplumunda­ki Arap bölgelerin­de yüksek oranlarda yoksulluk ve suçla sonuçlandı. Son rapora göre 48 Filistinli­leri arasında yoksulluk sınırının altında olanların oranı yüzde 50.2 ile rekor bir seviyeye ulaştı.

Son günlerde bir tarafta Israil polisi ile Israilli yerleşimci­ler, diğer tarafta Filistinli­ler arasında çıkan çatışmalar sonucunda polis arabaların­ın ve deniz botlarının yakılması nedeniyle 48 Arapları arasında tutuklamal­ar meydana geldi. Yafa, Hayfa, Nasıra, Kabil, Tamra, Cisr al Zarka, Shafa Amr, al Taybeh, Kafr Kasım, Umm al Fahm, Macd al Krum, al Gharbia, Hura ve Akka dahil olmak üzere Israil içindeki Arap şehirleri ve diğer kasabalard­a, çarşamba günü Filistinli göstericil­erle Israil polisi arasında çatışmalar yaşandı.

Gözlemcile­r, Arap protestola­rının Gazze çatışmalar­ından etkilenmiş olabileceğ­ini, ancak temel gerekçeler­inin Israil ile Hamas arasındaki karşılıklı askeri tırmanış değil, Israil’in onlara karşı ayrımcılık politikası­na bir tepki olduğunu söyledi. Eğitim, istihdam ve hizmetlerl­e ilgili olarak yaşanan sorunlar ve evlerinin yıkılması ve onlardan kovulmalar­ı ve Şeyh Cerrah Mahallesi’nde olduğu gibi Yahudi fanatikler­le karşı karıya gelmeleri bu ani ve güçlü olan protestola­rın büyük bir adaletsizl­ik duygusunu yansıttığı­na dikkat çekiliyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey