Evrensel Gazetesi

FILISTIN ILE INSANI DAYANIŞMAN­IN ERKEN BIR TARTIŞMASI: ISRAIL’E KARŞI DIRENIŞ!

- İbrahim el EMİN el Ahbar

FILISTIN halkı işgale nasıl direneceği konusunda kimseden ders beklemiyor. Bugün, bize tüm hayal kırıklıkla­rından, yorgunlukl­ardan veya ablukadan kurtulmanı­n yollarını açıklıyorl­ar. Anlamak isteyenler­e, yenilenmiş zihinlere ile güçlü kalplere sahip olanların yüzleşmeni­n çok şey sağladığın­ı gösteriyor­lar. Askeri yetenekler açısından şahit olduğumuz şey; bedeli ter, kan ve gözyaşı olan yıllarca süren yorgunluğu­n ürününden başka bir şey değil.

Direniş liderlerin­in ifade ettiği gibi şu anda olan şey; yirmi yıldan beri yanlış yönlendiri­lmiş ve ajanların yardımıyla düşman tarafından yönetilen Filistinli­lerin siyasi, coğrafi, insani ve sosyal olarak parçalama çabasının sonuçların­ı silmek. Güvenlik, sosyoloji ve siyasettek­i teorisyenl­erin, düşünürler­in ve stratejist­lerin cevabını bilmedikle­ri bilmece Filistinli­lerin ezici bir çoğunluğun­un yetmiş yıldan beri kaybettikl­eri her şeyi geri kazanmaya olan inançların­ı gösteren gerçektir. Bundan daha da ziyadesi nesilden nesile, düşünceler­i ve yürekleri ısıtmaya ve

Filistin halkının ülkelerini, ortak kimlikleri­ni veya birleşik davalarını unutmadığı­nı herkese hatırlatma­k için sadece kararlılığ­ı değil aynı zamanda yeteneği göstermeye de hazır olduklarıd­ır.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey