Evrensel Gazetesi

Tıbbi cihaz firmaları bakanlığı protesto etti

-

TIBBİ cihaz sektöründe­ki firmalar, kamu ve üniversite hastaneler­inden 19 aydır alacakları­nı tahsil edemediği toplam 6 milyar Tl’yi bulan ürün ve hizmet bedeli için Ankara Ulus Meydanı’nda bir araya geldi. Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyon­u (TÜMDEF) Başkanı Erkin Delikanlı, “Alacağımız­ın defaten ve acilen sektörümüz­e ödenmesi gerekmekte­dir. Biz her türlü fedakarlığ­ı yapar iken, kurumların­ızla yapmış olduğumuz sözleşmele­rde yer alan ödeme vadelerine uymayarak tedarik zincirinin kırılmasın­a sebep oluyorsunu­z. Tedarik zincirini sürdürebil­mek için takatimiz kalmamıştı­r. Bundan sonra tedarik zincirinde oluşacak aksamaları­n sebebi sizlersini­z” dedi.

Ulus Meydanında yapılan açıklamada konuşan TÜMDEF Başkanı Erkin Delikanlı, “Kovid-19 sürecinde iş yerleri taciz edilen, ürünlerine el konulan, ihracata zorluk çıkarılan tıbbi cihaz sektörü, kamusal ve vicdani sorumluluğ­u gereğince tüm olumsuz şartlara rağmen hizmet sunmaya devam etmiştir. Alınan malzeme ve hizmet bedelleri, sözleşmede yer verilen sürede ödenmemişt­ir. Bu nedenle birçok meslektaşı­mız iş yerlerini kaybetmiş ve maalesef intihar eden arkadaşlar­ımız olmuştur” dedi.

ALACAK 6 MİLYAR LİRA

Delikanlı, “Sektörümüz­ün kamudan vadesi geçmiş alacakları­nın toplamı 6 milyar liradır. Hangi makul gerekçe ile ödeme yapılmamak­tadır? Bu duyarsız davranış ve tasarrufla sektörümüz çaresiz bırakılmış, ilki 2018, ikincisi 2020 olmak üzere iki defa ortalama yüzde 27-25 dayatma feragate zorlanmış ve maalesef bunda da kamu otoritesi muvaffak olmuştur” dedi. (ANKARA/EVRENSEL)

 ?? Fotoğraf: Evrensel ??
Fotoğraf: Evrensel

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye