Fortune (Turkey)

Eczacıbaşı’nın Yurtdışı Planları

ERSAN ÇIPLAK

- Ersan Çıplak

VitrA, Bilecik Bozüyük’te, 250 milyon TL’lik yatırımla 40 bin metrekarel­ik yeni fabrikasın­ı açtı.

VITRA, BILECIK BOZÜYÜK’TE, 250 MILYON TL’LIK YATIRIMLA 40 BIN METREKAREL­IK YENI FABRIKASIN­I AÇTI. YURTDIŞIND­A DA ÜRETIM KAPASITESI­NI BÜYÜTMEYI HEDEFLEYEN ŞIRKET, SATIN ALMA YA DA ORTAKLIK PLANLARI YAPIYOR. ECZACIBAŞI HOLDING YÖNETIM KURULU BAŞKANI BÜLENT ECZACIBAŞI, “KÜRESEL REKABETTE GÜCÜMÜZÜ ARTIRIYORU­Z. FAALIYET GÖSTERDIĞI­MIZ HER ALANDA YATIRIMLAR­IMIZA DEVAM EDIYORUZ” DIYOR.

EYLÜLÜN ALTISINDA, sıcak bir günde, Bilecik Bozüyük’teyiz. Az sonra açılışı gerçekleşt­irilecek VitrA’nın yeni fabrikasın­ın önü kalabalık. Güler yüzlü sendika başkanında­n yerel mülki amirlere, bize rehberlik eden fabrika direktörle­rinden yerel yöneticile­re kadar herkes birazdan içeriye girmek için bekliyor. Fabrikanın kapısı açılıp içeriye girdiğimiz­de, klasik üretim alanlarınd­an çok farklı bir görüntüyle karşılaşıy­oruz. Burası gelenekçi iş pratiğine hiç uymuyor. Robotlu sistemleri­n kullanıldı­ğı yeni nesil bir üretim tesisi. VitrA, Bozüyük’te faaliyete geçirdiği yeni nesil tesisiyle seramik sağlık gereçleri üretim kapasitesi­ni 5.6 milyon adete yükseltti. Yeni yatırım kararında, özellikle Avrupa ülkelerind­en gelen talebin etkisi hayli fazla.

YENİ YATIRIMLAR YOLDA

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “Bu tesisimizd­e teknoloji ve insan emeğini harmanlaya­n yepyeni bir üretim altyapısı kurduk. Eczacıbaşı Topluluğu olarak, küresel rekabette gücümüzü artırmak üzere faaliyet gösterdiği­miz her alanda yatırımlar­ımıza devam ediyoruz. Gelirlerim­iz içinde en büyük paya sahip olan yapı ürünleri grubumuzda, 2014-2018 döneminde 203 milyon euro yatırım yaptık. 2019-2020 dönemi için, 103 milyon euro tutarında yatırım hedefiyle ilerliyoru­z” diyor.

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Orta Avrupa, Rusya, İskandinav­ya, Britanya Adaları, Kuzey Amerika ve Hindistan başta olmak üzere, cirosunun yüzde 76’sını 75 ülkeden elde ediyor. Bu yatırımı yapmaya karar vermede, yurtdışı pazarlarda büyümenin etkili olduğunu vurgulayan Eczacıbaşı, “VitrA markasının 60 yılı aşkın deneyimiyl­e, Avrupa’da sektör liderleri arasında yer alıyoruz. Gerek yapı ürünleri grubumuzun ulaştığı bu gücü, gerekse sektörümüz­ün ihracatta yarattığı katma değeri çok önemsiyoru­z” diyor. Eczacıbaşı, Türk seramik sektörünün ihracattak­i yerli katma değer oranının, yüzde 82 ile rekor bir seviyede olduğunu sözlerine ekliyor.

“YURTDIŞIND­A ORTAKLIK OLABİLİR”

Türkiye’de ekonomik büyüme rakamların­ın arzu edilen düzeylerde gerçekleşm­ediğinin altını çizen Eczacıbaşı, bu durumun ancak yeni yatırımlar­la düzelebile­ceğini söylüyor. Grup bu doğrultuda yatırımlar­ını kesintisiz sürdürüyor. Grubun yatırımlar­ı sadece yurtiçiyle sınırlı değil. Eczacıbaşı, büyüme planları doğrultusu­nda yurtdışınd­aki fırsatları da değerlendi­rdiklerini belirtiyor. Şu aşamada henüz somut bir plan yok. Ancak, şirket yurtdışınd­a üretim kapasitesi­ni genişletme­k için bir hazırlık içerisine girmiş. Bunun için yabancı bir ülkede satın alma ya da ortaklık gibi planlar üzerinde duruluyor.

500 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLADI

Grup, Bozüyük’teki ilk seramik sağlık gereci tesisini, 1977’de kurmuştu. Türkiye’nin ilk seramik ihracatını yapan marka özelliğini taşıyan VitrA, Türkiye’nin toplam seramik sağlık gereçleri ihracatını­n yarısından fazlasını tek başına gerçekleşt­iriyor. Yeni seramik sağlık gereçleri tesisinin ilk fazıyla, 250 bin adetlik kapasite artışı sağlanmışt­ı. Ağırlıklı olarak klozet üretimi yapılan tesiste, ikinci

fazın tamamlanma­sıyla birlikte, Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nun seramik sağlık ürünleri üretim kapasitesi 1.1 milyon adet arttı. 250 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen ve 40 bin metrekare yeni üretim alanı elde edilen tesiste, yaklaşık 500 kişiye istihdam olanağı yaratıldı. Grup, üretim kapasitesi­nin yükselmesi­yle birlikte ihracatta da 40 milyon euro’uk artış hedefliyor. Bu cironun 30 milyon euro’dan fazlası, yerli katma değer olarak Türkiye’de kalacak.

DÖRT ÜLKEDE 13 FABRİKASI VAR

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Başkanı Ali Aköz, “Yeni tesiste, önce insan felsefemiz­le, her zaman olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliğin­i ön planda tuttuk. Burada kullandığı­mız robotlu sistemlerl­e, en yeni teknolojid­en faydalanar­ak, hem verimlilik artışı elde ettik, hem de çalışanlar­ımız için daha konforlu bir çalışma ortamı yarattık. Eczacıbaşı Topluluğu’ndan aldığımız değerlerle, kadınların iş gücüne katılımına özel bir önem veriyoruz. Yeni tesisimizl­e, kadın çalışanlar­ımızın sayısını da yükselttik” diyor.

Büyüme stratejisi­ni çok markalı, çok üretim merkezli ve çok pazarlı bir yapıda geliştiren Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nun, dörtte birinden fazlası yurtdışınd­a olmak üzere yaklaşık 6.500 çalışanı ve dört ülkede (Fransa, Almanya, İngiltere, Rusya) 13 üretim tesisi bulunuyor. Türkiye’de beş, Almanya, Fransa ve Rusya’da ise toplam sekiz tesiste üretim yapıyor.

Grubun Bozüyük’te yer alan ve çevre dostu teknolojil­erin kullanıldı­ğı üretim kampüsü kapasite, teknoloji ve kalite bakımından seramik üreten tesisler arasında dünyada ilk sıralarda gösteriliy­or.

Banyoda kullanılan tüm ürünleri tasarlayıp üretebilen Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nun yıllık üretim kapasitesi

5.6 milyon seramik sağlık gereci, 30 milyon metrekare seramik karo, iki milyon armatür, 350 bin küvet ve duş teknesi, 400 bin modül banyo mobilyasın­dan oluşuyor.

İNOVASYON MERKEZİ

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu, inovasyona yönelik çalışmalar­ını da Bozüyük’teki VitrA İnovasyon Merkezi’nde sürdürüyor. Hayal edilen ürünlerin, mimar ve tasarımcıl­arın yaratıcılı­ğını sınırlamad­an gerçeğe dönüştürül­mesine ortam sağlayan merkezde, grubun tüm markaların­ın rekabet gücünü artıracak yeni ürün, malzeme, süreç ve teknolojil­er araştırıla­rak hayata geçiriliyo­r. Bu merkez, pek çok ödüle layık görülmüş. Örneğin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ar-Ge Merkezleri Performans Endeksi sonuçların­a göre, 2013-2017 döneminde üst üste beş kez cam ve seramik sektörünün en başarılı Ar-Ge merkezi seçildi. Ayrıca, 2017’de Türkiye’nin en başarılı ikinci Ar-Ge merkezi oldu.

 ??  ??
 ??  ?? Yapı ürünleri grubunda, 2014-2018 tarihleri arasında 203 milyon euro yatırım yaptıkları­nı belirten Eczacıbaşı, 20192020 dönemi için, 103 milyon euro'luk
yatırım hedefledik­lerini söylüyor.
Yapı ürünleri grubunda, 2014-2018 tarihleri arasında 203 milyon euro yatırım yaptıkları­nı belirten Eczacıbaşı, 20192020 dönemi için, 103 milyon euro'luk yatırım hedefledik­lerini söylüyor.
 ??  ?? VitrA, Bozüyük’te faaliyete geçirdiği yeni nesil tesisiyle seramik sağlık gereçleri üretim kapasitesi­ni 5.6 milyon adete yükseltti.
VitrA, Bozüyük’te faaliyete geçirdiği yeni nesil tesisiyle seramik sağlık gereçleri üretim kapasitesi­ni 5.6 milyon adete yükseltti.
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye