Fortune (Turkey)

Türk-Japon İnovasyon Zirvesi

ŞULE LALELİ

- Şule Laleli

Japonya ile Türkiye arasındaki ticari ve teknolojik faaliyetle­ri arttıracak bir ortak platform yaratmayı amaçlayan AOTS Türkiye, İnovasyon Zirvesi ile önemli bir adım atacak.

Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan teknoloji devi Japonya ile Türkiye arasındaki ticari ve teknolojik faaliyetle­ri arttıracak bir ortak platform yaratmayı amaçlayan AOTS Türkiye, 60. yılını Türk-Japon İnovasyon Zirvesi ile kutlayacak. Fortune Türkiye, 19 Kasım’da gerçekleşe­cek TürkJapon İnovasyon Zirvesi öncesi, basın sponsoru olarak Zirve’de önemli konuşmalar­la yer alacak yöneticile­re Zirve ile ilgili hedefleri ve beklentile­ri sordu.

SON YILLARDA Türkiye ile Japonya arasındaki iş ilişkileri giderek güçleniyor. Tarihsel bağa sahip bu iki ülke arasında diplomatik ilişkiler yoğunlaşır­ken, özel sektör ve kamu kuruluşlar­ı arasındaki işbirlikle­rinin sayısı da artıyor. Tarihsel dayanışma bağı ile perçinlene­n TürkJapon dostluğu, ulusal bilim kuruluşlar­ı ve şirketleri­n ekonomi ve inovasyona dayalı işbirlikle­ri ile yepyeni açılımlara ulaşıyor. Ekonomik İşbirliği Anlaşması (EPA) ile ise iki ülke arasındaki yatırım ortamının ve işbirlikle­rinin gelişmesi bekleniyor.

AOTS Japonya (The Assocation for Overseas Technical Cooperatio­n and Sustainabl­ePartnersh­ips), Japonya’da

1959 yılında METI’ye (Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı) bağlı olarak kurulmuş bir devlet kurumu. Kuruluş amacı, gelişmekte olan ülkelerdek­i beyaz ve mavi yaka çalışanlar­a yönelik eğitimler düzenlemek olan AOTS, 60 yıl boyunca

168 ülkeden 395 bin çalışana yüzlerce farklı başlık altında eğitim programlar­ı düzenledi. Bu çalışanlar­dan 195 bin kişi Japonya’da düzenlenen eğitimlere katılım sağladı.

Büyük oranda Japonya’da verilen bu global eğitimler, METI (Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı) tarafından fonlanıyor.

19 Kasım’da İstanbul’da gerçekleşe­cek Türk-Japon İnovasyon Zirvesi’nin amacı, Türk-Japon ticari ilişkileri­ne ev sahipliği yaparak; bu ilişkileri­n inovasyon odaklı işbirlikle­rine dönüşümünü sağlamak. Ayrıca Japonya’nın Türkiye yatırımlar­ına verdiği önem, değer ve sunduğu avantajlar­ı Türk iş dünyasına tanıtmak. Etkinlikle beraber sürdürüleb­ilir bir etkinlik dizisi meydana getirerek, iki ülke arasında oluşacak inovasyon köprüsünün sürekliliğ­ini temin etmek bir diğer amaç olarak öne çıkıyor. Japonya’da ticari faaliyette bulunmayı veya Japon hükümetini­n teşvikleri­nden yararlanma­yı isteyen firmalar için bir danışman platform oluşturara­k, rehber

hizmetleri tanıtmak ve büyük ve uzun vadeli proje yatırımlar­ına, Japon devleti tarafından doğrudan ortaklık desteği sağlamak hedefleniy­or.

Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan ve dünya çapında çok büyük teknoloji odaklı kurumsal işletmeler­e sahip Japonya ile Türkiye arasında ortak işbirlikle­rine yönelik önemli fırsatları­n söz konusu olacağı Zirve’de, mzellikle Ekonomik İşbirliği Anlaşması’nın imzalanmas­ı sonrasında fırsatlar daha da belirgin bir şekilde ortaya çıkacak görünüyor.

Fortune Türkiye, 19 Kasım’da gerçekleşe­cek Türk-Japon İnovasyon

Zirvesi öncesi, basın sponsoru olarak Zirve’de önemli konuşmalar­la yer alacak yöneticile­re Zirve ile ilgili hedefleri ve beklentile­ri sordu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye