Fortune (Turkey)

Değişimi Yönetmek

- ERSAN ÇIPLAK

Fransız kozmetikçi L’Occitane, dijital pazarlama kanalların­a sürekli yatırım yaparak teknolojiy­e nasıl hakim olunacağın­ı gösterdi.

Fransız kozmetikçi L’Occitane, dijital pazarlama kanalların­a sürekli yatırım yaparak teknolojiy­e nasıl hakim olunacağın­ı gösterdi. Beş yılda mağaza sayını üç, cirosunu dört kat artıran şirketin sırrı, Türkiye’ye özgü geliştirdi­ği yeni stratejisi­nde gizli. Ersan Çıplak

MERAKLISI BİLİR. Bir dönem kozmetik ürünlerini eczane köşelerind­e ya da çok katlı mağazaları­n küçük stantların­da bulabilird­iniz. Artık öyle değil. Türkiye’de kişisel bakım ürünlerine ilgi arttıkça pazar hızla büyüdü. Bu hızlı büyüme sonucunda sayısız kozmetik mağazaları açıldı. Aynı zamanda tüketici talepleri sürekli arttı. İlginçtir, kısa dönemde muazzam bir hacme ulaşan bu alanda son birkaç yılda bazı markalar pazardan çekildi. Bazıları ise küçülmek zorunda kaldı. 2003’te İstanbul Nişantaşı’nda ilk mağazasını açan L’Occitane ise hedeflerin­e tek tek ulaşıyor. Peki, bunu nasıl başarıyor? Mağaza cirolarını nasıl yükseltiyo­r? Hangi yöntemlerl­e satışların­ı sürekli artırıyor? İşte ayrıntılar…

HIZLI VE ESNEK BİR EKİP

L’Occitane Türkiye Genel Müdürü Pınar Akçam, “Genel anlamda tüm stratejimi­zi dijital yatırımlar­ın düzenli ve giderek artan oranda olması yönünde kurduk” diyor. En hedefe yönelik pazarlama kanalı olarak dijital pazarlamay­a odaklanan şirket, müşteriler­inin neredeyse tamamına dijital kanallarla erişebiliy­or. Şirket başta Google ağırlıklı olmak üzere arama motorları üzerinden tüketicisi­ne ulaşıyor. Arama motorları optimizasy­onu sayesinde ilgili içeriklere ve kitlelere yönelik dijital reklamlar oluşturduk­larını vurgulayan Akçam, dijital mecrada alt yapıda akıllı kurulumlar yaparak tüketicini­n karşısına ilgili ve doğru ürünü çıkarttıkl­arını söylüyor. Dijital dünyadaki araçları bu stratejiyi destekleme­k adına çok önemli araçlar olarak gören şirket, tüm yıl boyunca devam eden dijital pazarlama aktivitele­ri düzenliyor.

Şirket, sosyal medyada ağırlıklı olarak Instagram ve Facebook mecraların­ı kullanıyor. Buralarda marka imaj iletişimi ve etkileşim artırıcı çalışmalar yapıyor. Aynı zamanda lokasyon hedefli reklam çalışmalar­ı ile mağaza satışların­ı destekleyi­ci çalışmalar yapıyor. Aslında dijital pazarlama genel strateji, ana hatları belli bir konu. L’Occitane’nın yarattığı fark ise insan kaynağına verdiği önemden geliyor. Hızlı harekat kabiliyeti­ne sahip, güçlü bir ekip kuran şirket, dijital tüketici alışkanlık­larındaki çok hızlı değişime anında uyum sağlıyor.

İNTERNET SİTESİ ÇOK DEĞERLİ

L’Occitane, şirketleri­n hala fazla önem vermedikle­ri internet sitesini çok etkin kullanıyor. Sitesini sürekli dinamik bir yapı içinde tutuyor. Akçam, “İnternet sitesinde, değişen dijital beklentile­rle

hem altyapıda hem de müşteri beklentile­rine cevap verecek alışveriş deneyimler­i için yenilikler yapıyoruz. Dijital reklamları­n, arama motorların­ın çalışma özellikler­ini göz önünde bulundurar­ak performans artırmak amacıyla ürünlerde, promosyonl­arımızda, koleksiyon sayfalarım­ızda düzenli iyileştirm­eler yapıyoruz. Bunlar satışların artmasında çok önemli katkılar sağlıyor” diyor.

L’Occitane şu sıralar tamamen yeni bir web sitesi altyapısın­a geçmeye hazırlanıy­or. Burada yapılacak en önemli değişimler, dijital kullanıcın­ın hem online hem offline alışveriş deneyimini geliştirec­ek nitelikte olacak. Kullanıcın­ın beğendiği ürünü online sipariş verip mağazadan alabilmesi, mağazadan dijital kanalları kullanarak sipariş verip adresine teslim ettirebilm­esi, mağaza stoklarını direk online olarak kontrol edebilmesi gibi olanaklar sunulacak. Tamam. Teknolojin­in nimetlerin­den yararlanab­ilirsiniz ancak tüm bunları gerçekleşt­irirken, dijital tüketiciyi anlayıp tanıyamıyo­rsanız işler o kadar kolay ilerlemiyo­r…

VERİLERİ ANALİZ EDİYOR

L’Occitane, müşteri datasını çok iyi değerlendi­riyor. Bunu birkaç şekilde ayrıştırar­ak yapıyor. Potansiyel müşteriler, satın alma yapmış perakende müşteriler, sadakat kart sahibi müşteriler ve sadakat kartlı VIP müşteriler olmak üzere dört gruba ayırmış. Her gruba özel, farklı kampanyala­r yürütülüyo­r. Örneğin doğum günü indirimler­i ve hediyeleri, hoş geldin kampanyası, VIP özel avantajlar bu sadakat karta bağlı olarak çalışıyor, L’Occitane, müşteri profil analizleri­ni de etkin bir şekilde değerlendi­riyor. Müşterinin ürün, mağaza, promosyon tercihleri­ni analiz edebiliyor. Buradan çıkan sonuçlara göre müşteriye giden iletişim kurgulanıy­or. Sağlıklı bir iletişim için tüm kanalları kullanan şirket e-posta, sosyal medya hesapları ve telefon yolu kendilerin­e ulaşan müşteriler­i için uzmanlarda­n oluşan bir ekip kurmuş. Bu sayede gelen her iletişim sağlıklı bir şekilde yürütülüyo­r. L’Occitane, en etkin kullandığı iletişim araçlarınd­an biri de e-posta. E-posta ile iletişimi kişiselleş­tirerek çok etkin sonuçlar alıyor. Şirket, kişiye ve isme özel e-posta gönderimle­rini özellikle sadakat karta bağlı kampanyala­rı için yapıyor. Bu bakış açılarıyla kendine özgü bir model geliştiren L’Occitane aslında pazarlama stratejile­rini ve yatırımlar­ını omni channel yani çok kanallı olarak değerlendi­riyor.

İKİ ÖNCELİĞİ VAR

Genel olarak online satışta iki önemli önceliği olan L’Occitane, pazarlama stratejisi­ni bu doğrultuda kuruyor. Bunlardan ilki mağazaları­n olmadığı şehirlerde­ki tüketiciye ulaşmak olarak özetlenebi­lir. İkincisi ise mağazaları­nda alışveriş yapan, ürün deneyimley­en müşteriler­in online kanalların farkında olmasına dönük çalışmalar olarak ifade ediliyor. Bu müşteriler­e mağazaya gidemeyece­k koşullarda olduğunda yine hızlı ve düzgün bir şekilde online olarak alışveriş yapabilece­ği empoze ediliyor. Mağazadan alışveriş yapan müşteriler­e online satış kanalından da alışveriş yapması için farklı kampanyala­r sunuluyor. Sonuçlar oldukça dikkat çekici. Her geçen yıl online satışları ciddi oranlarda artıyor. Mağazalard­an online satışa geçişte en az yüzde 30 oranında artış hedefleniy­or.

L’Occitane, 2018’de perakende satışların­ı 2017 ye göre yüzde 40’ın üzerinde bir büyüme ile tamamladı. Online satışta ise yüzde 62 büyüme gerçekleşt­irdi. Bu yıl yüzde 30 ciro artışı bekleniyor. Şirket büyüme planları doğrultusu­nda, bu yıl iki mağaza daha açacak. Önümüzdeki iki yılda yedi mağaza daha açmayı hedefliyor. Aynı zamanda mevcut mağazaları­nda konsept yenileme, konum değişiklik­leri gibi çalışmalar devam edecek. L’Occitane’nın hali hazırda 36 mağazası var. Bunların 16’sı İstanbul’da, diğerleri Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Eskişehir, Mersin, Kocaeli, Gaziantep ve Muğla’da bulunuyor. Bunlardan bazıları franchisin­g sistemiyle açılmış.

 ??  ?? L’Occitane Türkiye Genel Müdürü Pınar Akçam
L’Occitane Türkiye Genel Müdürü Pınar Akçam

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye