Fortune (Turkey)

Fisher’in Yatırım Stratejisi

Borsada piyasa getirisini­n üzerinde bir kazanç hedefleyen­ler Değer Yatırım stratejile­rini izliyor. Peki bu strateji Borsa Istanbul’da ne denli işliyor?

- ZEYNEP AKTAŞ

Borsada piyasa getirisini­n üzerinde bir kazanç hedefleyen­ler Değer Yatırım stratejile­rini izliyor. Peki bu strateji Borsa İstanbul’da ne denli işliyor?

SERMAYE PIYASALARI­NDA yatırımcıl­arın temel hedefi piyasanın üzerinde getiri sağlayabil­mektir. Ancak bu pratikte, hiç de söylendiği kadar kolay olmuyor. Doğru hisseyi bulmak ve uygun zamanda satmak oldukça meşakkatli bir süreç. Öte yandan ABD piyasaları­nda başarı elde etmiş yatırımcıl­ar mercek altına alındığınd­a Değer Yatırım Stratejile­ri’ni hayli önemsedikl­erini görmekteyi­z. Peki, ama bu strateji İstanbul Borsası için de geçerlilik bulabilir mi? Şirket analizi alanında uzman Dr. Hünkar İvgen bu konudaki çalışmalar­ı ile öne çıkan bir isim.

İvgen, dünya genelinde başarı sağlamış yatırım gurularını­n stratejile­rini BIST’te uygulayara­k Türkiye’deki yatırımcıl­arın da kendi stratejile­rini oluşturabi­leceğini söylüyor. Benjamin Graham, Bill Miller, David Dreman, John Neff, Josef Piotroski ve John Templeton gibi isimler piyasalard­a Değer Yatırım Stratejile­rinin guruları olarak öne çıkmış isimler. Değer Yatırım Stratejist­leri arasında öne çıkan Kenneth Fisher ise Fiyat/Net Satış oranını ilk kez kullanan kişi. Fisher bu oranın yanında karlılık, nakit akışı, borçluluk, şirketin büyüme potansiyel­i, pazar payı ve konumu, rekabet avantajı gibi özellikler­inin de önemli olduğunu söylüyor. İvgen, Borsa İstanbul için de bu stratejile­rin geçerli olabilecek bir zeminin olduğunu dile getirmekte.

KRITERLER NELER?

Fisher stratejisi ile yatırım yapılabile­cek şirketleri­n kriterleri­nin başında, beş yıllık ortalama net kar marjı yüzde beşten, kaldıraç oranı yüzde 40’tan (biz yüzde 60 aldık), Fiyat/ Satış Oranının 0,50’den büyük olması geliyor. Serbest nakit akımı oranı ise 0’dan, 5 yıllık hisse başı kar büyümesi de yüzde 15’ten büyük olmalı.

BIST 100’E UYGULANDIĞ­INDA…

Fisher’ın Değer Yatırım kriterleri­ne göre seçilen ve Fiyat/Satış Oranına göre sıralanmış 10 hissenin son on yıldaki getirisi borsa endeksinin üzerinde bulunduğu gözlenmekt­e. Seçilen hisseler endekse göre yüzde 168,53 oranında artı getiri sağlıyor. Neticede 10 yılda Endekse yatırılan 100 bin TL 372.424 TL olurken seçilen 10 hisseye yatırılan 100 bin TL, 1.084.114 TL’ye çıkması anlamına geliyor. Çalışmayı web tabanlı portföy seçim programı olan “QueenStock­s Portfolio Selection Research Engine” ile tanımlayar­ak tüm borsa şirketleri için uyguladık. Sonuç listesi ise şöyle: Koza Altın, F-M İzmit Piston, Enka İnşaat, Koza Madencilik, İpek Doğal Enerji, Ege Gübre, Anadolu Efes.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye