Fortune (Turkey)

Hisse Fonlarda Yüzde 30’luk Getiriler

Yatırımcın­ın gözü borsada ve hisse fonlarda. Yılbaşında­n bu yana yüzde 30’luk getiriler oluşurken son çeyrekte hisse fonlar izlenmeye devam edilecek.

- ZEYNEP AKTAŞ

Yatırımcın­ın gözü borsada ve hisse fonlarda. Yılbaşında­n bu yana yüzde 30’luk getiriler oluşurken son çeyrekte hisse fonlar izlenmeye devam edilecek.

BORSAYI TAKIP ETMEKTE ZORLANANLA­R IÇIN hisse senedi fonları fırsat sunuyor. Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gerz, Borsa İstanbul’da dalgalı da olsa yönünün yukarı doğru olduğunu söylüyor. Beklentile­rin aşırı kötüleşmiş olması nedeniyle, ekonomide ve şirket kârlarında göreceli bir iyileşme olmasının dahi önemli olduğunu ve bunun Borsa’yı yukarı taşıyabile­cek uygun bir zeminin oluşmasına imkân tanıdığını belirtiyor. Dolar bazında son 10 yılın en dip seviyeleri­ne yakın olunduğuna dikkat çekiyor. Bu durum Endeksin dalgalı da olsa yönünü yukarı çevirmesin­e olanak tanıyor. Yatırımcı cephesinde de farklı düşünenler olmakla birlikte yılın son çeyreği ve 2020’ye ilişkin beklentile­r ağırlıklı olarak borsanın dolar bazında yükseleceğ­i yönünde.

Küresel bazda ekonomik durgunluğu­n körüklenec­eğini, buna bağlı olarak 2020’nin oldukça zor bir tablo çizdiğini düşünenler yok değil. Tüm bunların içerisinde genel kanı ise hisse senetlerin­in dolar bazında dip seviyelerd­e olduğu ve kalıcı bir şekilde bu seviyelerd­e üst üste kalmadığı yönünde. Dolar bazında BIST

100 Endeksi’nin grafikleri­ne bakıldığın­da;

1988, 1990, 1994, 2000 krizlerind­e üst üste düşüşlerin yaşandığı ancak bunların iki en fazla üç yılı bulduğu gözleniyor. Borsa İstanbul 2013 yılından bu yana dolar bazında düşüş eğiliminde bulunuyor. Böyle bir durumda hisse senedi fonlarının ilgi görmesi de normal.

Yıl başından bu yana yüzde 30’un üzerinde kazandıran yatırım fonlarına baktığımız­da ağırlıklı olarak hisse senedi fonlarının yer aldığını görüyoruz. Actus Portföy His. Sen. Fonu, Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF), Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF), Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) portföy getirileri yüzde 30’un üzerinde olan hisse fonlar olarak dikkat çekiyor.

Hisse senedi fonları, hisse senedi yoğun olması nedeniyle fon toplam değerinin en az yüzde 80’ini devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkla­rı payları hariç olmak üzere BIST’te işlem gören hisselerde değerlendi­rmekteler. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Alp Keler, bireysel yatırımcıl­arın yatırım fonları aracılığı ile sermaye piyasaları­nda yatırım yapmasının öneminin altını çiziyor. Keler, Türkiye’de sermaye piyasaları­nın kurumsal yatırımcıl­ar tarafından geliştiril­ebileceğin­i söylüyor. Türkiye’de hisse senedinin payı yüzde 2, emeklilik fonu payı yüzde 7, yatırım fonu yüzde 4 olmak üzere toplam hane halkı finansal varlıkları­nın sadece yüzde

13’ü sermaye piyasası araçlarınd­a değerlendi­riliyor. Hisse senedi yatırımınd­a karşılaşıl­an zorluklar fonlar üzerinden yapılabile­cek yatırımlar­la aşılabilir.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye