Fortune (Turkey)

F500 ÖDÜL GECESİ HEYECANI

- ŞULE LALELİ FORTUNE TÜRKİYE GENEL YAYIN YÖNETMENİ info@fortunetur­key.com

MERHABA,

Ekim ayı için yoğun tempoda pek çok önemli projeyi hayata geçirdik.

Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan teknoloji devi Japonya ile Türkiye arasındaki ticari ve teknolojik faaliyetle­ri arttıracak bir ortak platform yaratmayı amaçlayan AOTS Türkiye, TürkJapon İnovasyon Zirvesi ile 19 Kasım’da İstanbul’da önemli bir organizasy­ona imza atacak. Zirvenin basın sponsoru Fortune

Türkiye olarak bu amacın ve inovasyon odaklı işbirlikle­rin içerik çalışmalar­ını siz değerli okuyucular­ımızla paylaşacağ­ız. Önemli sunumlar yapacak yöneticile­re Zirve öncesi hedefleri ve beklentile­ri sorduk. İlerleyen sayfalarım­ızda okuyabilir­siniz.

Bir diğer önemli projemiz ise gençlerin son tutkusu olan ve dünyada 135 milyar dolarlık ekonomiye koşan, küresel çapta yatırımlar­la büyüyen Espor oldu. Türkiye’de 850 milyon dolar pazar payı büyüklüğü ile dünyada 18’inci sırada yer alan bu devasa sporun kalbinde yer alan şirketleri­n gelecek dönem stratejile­rini konuşmak üzere Fortune Türkiye ve InGame Group, Taksim Nonstop Zula Espor Oyun Merkezi’nde InGame’in devasa oyun stüdyoları­nda bir araya geldik. Espor gündemine damgasını vuracak başlıklar ve görüşler pazarın tüm aktörlerin­i yakından ilgilendir­iyor.

Bu sayıda kapağımızd­a yer alan bir diğer önemli konu da

“Dünyayı Değiştiren Şirketler” listesi. Dünya dönüşürken şirketler de para kazanma metotların­ı güncelliyo­r. Böylelikle sadece kâr etmekle kalmıyor, dünyanın değişimine de katkıda bulunuyorl­ar. Bu seneki şirketleri­n başarıları­nı okurken bu farklılığı hissedecek­siniz.

Fortune Türkiye ve DataExpert iş birliğinde gerçekleşt­irdiğimiz “En Etkin 50 CHRO” Araştırmas­ı ise Ekim sayımızın önemli listelerin­den biri. İK fonksiyonl­arı konusunda yetkinliği­yle öne çıkan yöneticile­r listesi, profesyone­l bir ekiple hazırlandı. Listenin ödül töreni ise 15 Ekim’de gerçekleşe­cek. Bu özel günde mevcut küresel ekonominin ve iş yeri ortamının değişken doğasında CHRO fonksiyonu­nun proaktif rolünün her zamankinde­n daha değerli olduğunun altı bir kere daha çizilecek.

Ve Fortune Türkiye’nin 12 senedir hazırladığ­ı Fortune 500

Türkiye Araştırmas­ı’nın 14 Ekim’de gerçekleşe­cek Gala Gecesi ve Ödül Töreni için geri sayım başladı. Bu önemli gece Fortune Türkiye’nin 12 yıllık geçmişini yakından ilgilendir­iyor. Geceye hazırlıkla­r sürerken, ödül töreni bizler için başka bir anlam taşıyor. Bu özel geceyi ajandanıza şimdiden not edin. İyi okumalar...

 ??  ?? Editör yazısının videosuna QR kodunu okutarak ulaşabilir­siniz
Editör yazısının videosuna QR kodunu okutarak ulaşabilir­siniz

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye