Fortune (Turkey)

DİNLEYİCİ SAYISI ARTIYOR

- Begüm Nur Alkış

610 milyon dolarlık piyasa değeri ile “unicorn” şirket olma yolunda

yatırımlar­ına devam eden İsveç merkezli global sesli ve e-kitap yayın servisi Storytel, Türkiye’yi büyük bir

sesli kitap pazarına dönüştürme­yi hedefliyor. 17 ülkede 1 milyon abone sayısına ulaşan şirket, Brezilya ve Güney Kore gibi yeni pazarlarla dinleyici sayısını daha da artıracak.

AKILLI TELEFONLAR günlük hayattaki alışkanlık­larımızı dijital ortama taşıyarak, boyut değiştirme­ye devam ediyor. Bu değişimin etkisini artırdığı alanlardan biri de dijital yayıncılık dünyası oluyor. Sesli kitaplar ise dijital yayıncılık­ta en hızlı büyüyen segment olmaya devam ediyor. Türkiye de dahil olmak üzere 17 ülkede faaliyetle­rini yürüten Storytel, kullanıcıl­arına kendi kütüphanel­erini ceplerinde taşıma imkanı veriyor. Türkiye’de sesli kitap konusunda kısa sürede oldukça büyük bir ilgi yarattıkla­rını belirten Storytel Türkiye Ülke Müdürü Berk İmamoğlu, “Türkiye’yi büyük bir sesli kitap pazarına dönüştürme­k için çalışmalar­ımızı sürdürüyor­uz” diyor. İmamoğlu ile Storytel’in hizmet felsefesin­i, finansal performans­ını, sesli kitap sektörünü ve şirketin gelecek planlarını konuştuk.

Storytel’in kuruluş hikayesind­en kısaca bahseder misiniz?

Storytel, Jonas Tellander ve Jon Hauksson tarafından 2005 yılında kuruluyor. İlk adı Bokilur olan şirket, İsveç’te piyasada bulunan sesli kitapları yenilikçi bir abonelik sistemi ile kullanıcıl­ara ulaştırmak amacıyla kuruluyor. Şirket, 2009 yılında global ekonomik krizden etkilenere­k, neredeyse kapanma evresine geliyor. Tam da o dönem Jonas Tellender İsveç televizyon­unda yayınlanan “Dragon’s Den” programına yarışmacı olarak çıkıyor. Programın formatı gereği katılımcıl­ar, iş fikirlerin­i stüdyoda bulunan yatırımcı jürisine sunuyor ve iş fikirlerin­e veya mevcut işlerine yatırım arıyor. Tellander programda yatırımcıl­arı ikna ederek, şirkete yatırım almayı başarıyor. Daha sonra gelişmeler birbirini takip ediyor ve Storytel bugün 17 ülkede faaliyet gösteren, 400’ün üzerinde çalışanı olan Kuzey Avrupa’nın lider sesli kitap şirketi haline geliyor.

Storytel’in Türkiye pazarına girmesi ise mobil uygulamala­r üzerinden çalışan Türkiye’nin ilk sesli kitap dükkanı Seslenen Kitap’ın tüm

 ??  ?? Storytel Türkiye Ülke Müdürü Berk İmamoğlu
Storytel Türkiye Ülke Müdürü Berk İmamoğlu

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye