Fortune (Turkey)

ABD’Yİ YENİDEN KEŞFETMEK

-

Türk Amerikan İş Adamları Derneği, Amerikan Ticaret Odası Başkanı Ali Osman Akat, dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika’da Türk organize sanayi bölgesi kurmak üzere çalıştıkla­rını söylüyor. Akat, “Amerika’da bir konjonktür açarsak, 100 bin dolarlık ticaret yaparken, lobi gücümüzle 5 milyon dolarlık ticaret yapabilece­ğiz” diyor. Şule Laleli

AMERİKA’DA İHTİSAS serbest bölgeleri kurmak için yeni bir vizyon üzerinde çalıştıkla­rını söyleyen Akat, “Temel hedefimiz Ar-Ge yoğunluklu, yüksek teknoloji ve katma değeri yüksek faaliyetle­rde uzmanlaşmı­ş serbest bölgeler oluşturmak. Türk Amerikan İş Adamları Derneği Amerikan Ticaret Odası Türkiye (TABA - AmCham) ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) arasında yapılan işbirliği kapsamında Türk şirketleri ABD’de yatırım yapacak. Bu dev pazarda Türk şirketleri­miz çok hızlı büyüyecek” diyor.

Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesi Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nin bir benzerini Amerika’da hayata geçirmek fikrini açıklarken de Aka; “Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesi olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ni (GOSB) Amerika’ya taşıyacağı­z. Burada yalnızca Türk şirketleri yer alacak. İlk etapta ön talep toplayacağ­ız. Amerika pazarına girmek isteyen Türk şirketleri­ne her türlü desteği vereceğiz. Bunun için Ekonomi Bakanlığın­dan destek alacağız. Örneğin bir motor dişlisi üreten firmamız var. ABD’de açacağımız bölgede yatırım yapmak istiyor. O ürüne ABD pazarında ne kadar ihtiyaç var? Ne kadar üretebilir ve üzerine ne kadar kar marjı koyup, pazarda hangi fiyata satabilir? Aynı ürünü üreten rakip firmaların durumu ne? Kısacası yatırımdan önce şirketin bu yatırımdan ne kazanabile­ceğini rapor halinde sunacağız” diyor.

500 bin dönüm arazi üzerine etap etap hayata geçirilmes­i planlanan IZUS projesinde üretim tesisleri, sosyal faaliyet alanları, ikamet yerleri, fuar alanları, idari ofis (teknokent), KOBİ’ler için ticaret merkezi, e-ticaret depolama alanı, sektörel ihtisas sanayi bölgeleri, lojistik merkezi gibi insanların ihtiyaç duyacağı her şeyin bir arada bulunması planlanıyo­r.

Akat, “Böylesi bir proje ile ABD’ye yatırım yapan Türk sanayicile­ri sayesinde, Türkiye’nin Amerika’da lobi yapma imkanları da diğer ülkelerin çok üzerine çıkabilece­k diye düşünüyoru­z” diyor. Akat “ABD’ye bir kere ihracat yapmış 4 bin firmadan sadece 120 tanesi

2 kez veya üzeri ihracat yapmış. Sürdürüleb­ilirlik yok. Türk üsulü cesaretle yapılan ihracat bu. Ama artık kontrollü cesaret olmalı” diyor. TABA-AmCham heyeti olarak Amerika’yı ziyaret ettiklerin­e değinen Akat, “Exim Bank, Dünya Bankası, Amerikan Ticaret Odası gibi önemli finans kurumların­dan ABD’deki Türk yatırımcıl­arının varlığını güçlendire­cek sözler aldık” diyor. Akat, “Amerika’da bir konjonktür açarsak, 100 bin dolarlık ticaret yaparken bizim lobi gücümüzle 5 milyon dolarlık ticarete cesaret edebilecek­ler” derken bu projenin getirileri­ni de öne çıkarıyor.

Amerika Birleşik Devletleri dünyanın dörtte birini tüketiyor ve dünyanın dörtte birine üretiyor. Akat bu pastadan pay almak için ticari lobi çalışmalar­ına ihtiyaç olduğunu vurguluyor ve şöyle devam ediyor: “Bizim hem NATO hem de stratejik ortaklığım­ız var. Ticari yatırımlar devam ederken CAATSA’nın (ABD’nin Düşmanları­na Yaptırımla­rla Karşılık Koyma Yasası) uygulanmas­ı söz konusu bile değildir. Şu an Amerika ile ticaret hacmimiz 20 milyar dolar. Trump, G20 Zirvesi’nde bu ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkması gerektiğin­i söyledi, 2020’de yeni yatırımcıl­arın da Türkiye’ye geleceğine inanıyoruz” diyor.

 ??  ?? Türk Amerikan İş Adamları
Derneği, Amerikan Ticaret Odası Başkanı Ali Osman Akat
Türk Amerikan İş Adamları Derneği, Amerikan Ticaret Odası Başkanı Ali Osman Akat

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye