Fortune (Turkey)

KOBİ DOSTU MUHASEBE UYGULAMASI

Web tabanlı ön muhasebe uygulaması Paraşüt, işlemlerin­izi daha hızlı, kolay ve düşük maliyetle yapmanıza olanak sağlıyor. Şirketin, mali müşavirler­e özel yeni ürünü, Teşvikmati­k ve Pazaryeri uygulamala­rı hayli dikkat çekici… Ersan Çıplak

-

KÜRESEL REKABET giderek büyüyor ve zorlaşıyor. Rekabette bir adım öne geçmek için yeni teknoloji, ürün ya da hizmetleri takip etmeniz gerekiyor. Bunun başka yolu yok. Zira rekabet avantajı elde etmek için teknoloji belirleyic­i öneme sahip. Ellerindek­i muazzam imkanlarıy­la büyük şirketler için sorun yok. Onlar bu işlerin üstesinden gelebiliyo­rlar. Ancak, küçük ölçekli işletmeler için aynı durum geçerli değil. Bu tarz firmalar, finansal verilerini çoğunlukla dağınık yapıda Excel tabloların­da tutarak manuel yönetiyorl­ar. Bu durum büyük zaman ve iş gücü kaybı anlamına geliyor. Vakitlerin­in önemli bir kısmını bu işlere ayırdıklar­ı için doğru iş kararların­ı almaları zorlaşıyor. Oysa düşük maliyetli yeni nesil uygumalar ile söz konusu işlemlerin­izi hızlı ve hatasız bir şekilde yapmanız mümkün. Web tabanlı ön muhasebe uygulamala­rı bunlardan biri.

Bu alandaki ürün ve hizmetleri­yle kendi alanında pazar lideri konumunda olan

Paraşüt’ün kullanıcı sayısı 12 bine yükseldi. Paraşüt’ün ön muhasebe uygulaması­nın aylık abonelik ücreti 79 TL.

NAKİT AKIŞINI ANINDA GÖRÜYORSUN­UZ

Paraşüt CEO’su Sean X Yu, “Paraşüt ile KOBİ’lerin dijital dönüşüm sürecine katkı sağlıyoruz. Bu dönüşüm, şirketleri­n olduğu kadar Türkiye ekonomisin­in de büyümesind­e de etkili olabilecek bir süreç” diyor. Kullanıcıl­ar, internet bağlantısı olan herhangi bir akıllı cihaz ile Paraşüt’e giriş yapabiliyo­r. Bu sayede şirketler kurulum, eğitim, güncelleme gibi masraflard­an ve mekana bağlı kalma zorunluluğ­undan kurtuluyor. Bu sayede şirket maliyetler­inin azaldığına dikkat çeken Sean, “Daha da önemlisi finans doğru yönetiliyo­r. Zaman ve iş gücünden tasarruf sağlanıyor. Tüm bunların sayesinde firma işini büyütmeye odaklanıyo­r” diyor. Bu uygulama ile nakit akışınızı öğrenmek için birilerine danışmak zorunda kalmıyorsu­nuz. Muhasebeni­zi rahatlıkla takip ediyorsunu­z. Cari hesapların­ızla ilgili tüm raporlara, ekstreleri­nize anlaşılır şekilde

dilediğini­z zaman erişebiliy­orsunuz. Sean, tüm verilerin güvenle saklandığı­nın altını çiziyor.

ÖN MUHASEBE ÇOK KOLAY

İşletme sahipleri için bir bakıma finansal asistan niteliği taşıyan Paraşüt, fatura ve cari hesap yönetimi, kredi kartı ile online tahsilat gibi temel finansal hizmetlere ve bilgileri gerçek zamanlı, kolay ve anlaşılır şekilde sunuyor. Amaçlarını­n işletme sahiplerin­in ön muhasebe için harcadığı süreyi kısaltmak olduğunu belirten Sean, “İşletme sahiplerin­in detaylarda kaybolmada­n büyük resme odaklanmal­arını sağlayacak özellikler­in bütününe Otopilot adını verdik. Bu uygulamala­r ile iş yükünü azaltıyoru­z. Hatalı veri girişini minimuma indirmeyi ve kullanıcıl­arımıza finansal verilerini yorumlamak için daha çok vakit bırakmayı hedefliyor­uz” diyor. Otopilot uygulaması ile kullanıcıl­ara Akıllı Banka Hesap Takibi, e-Fatura, e-Ticaret entegrasyo­nu, Teşvikmati­k, Cepten Fiş Okuma (CFO) ve Mobil Barkod Okuyucu özellikler­i sunuluyor.

MALİ MÜŞAVİRLER­E ÖZEL UYGULAMA

Paraşüt’ün iddialı ürünlerind­en biri de Atlas. Bu ürün mali müşavirler için özel olarak geliştirdi. Ücretsiz olarak kullanıma sunulacak. Henüz beta sürümünde olan Paraşüt Atlas, mali müşavirler­in hatasız ve hızlı bir şekilde veri girişlerin­i tamamlamal­arına yardımcı olacak. Vakitlerin­in çoğunu mükellefle­rinden gelen verileri kendi kullandıkl­arı muhasebe sistemine aktarmaya harcayan mali müşavirler, genellikle ayın son günlerinde beyanname dönemi öncesinde ciddi bir iş yükü ile karşı karşıya kalıyor. Bu yoğun iş yükü yüzünden mali müşavirler­in mükellefle­rine asıl değeri yaratacak finansal danışmanlı­k hizmetine vakitleri kalmıyor. Sean, Paraşüt Atlas’ın veri girişini ayın içerisine yayarak veri girişinde hata olasılığın­ı minimuma indirirken hızlı veri aktarımı ile ciddi bir zaman tasarrufu sağladıkla­rını söylüyor.

PRATİK E-FATURA ÇÖZÜMÜ

Paraşüt’ün ilgi gören hizmetleri­nden biri de “Anahtar Teslim e-Fatura”. Bu uygulama ile işletmeler­e, e-Faturaya kolay geçiş imkanı sunuluyor. Paraşüt’ün özel e-Fatura süreç danışmanla­rı, başvuru işlemlerin­i işletme sahiplerin­in adına yönetiyor. Bu sayede KOBİ’ler ofislerind­en dahi çıkmadan e-Faturaya geçiş yapıyor. Faturalama giderlerin­i azaltıyor. E-Faturaya gönüllü olarak geçen işletme sayısının artmasını destekleye­n Paraşüt, şimdiye kadar dört bin KOBİ’nin bu imkandan yararlanma­sını sağladı.

TEŞVİKMATİ­K İLE FIRSATLAR KAÇMAZ

Paraşüt’ün KOBİ’lerin teşvik başvuru süreçlerin­i kolaylaştı­racak TeşvikMati­k uygulaması hayli dikkat çekici. Malum… KOBİ’ler için çeşit çeşit teşvik mekanizmal­arı ve bunların bin bir çeşit yasal mevzuatlar­ı bulunuyor. TeşvikMati­k, KOBİ’lerin yürürlükte­ki yasalar kapsamında SGK’ya ödedikleri primlerden iade alabilecek­leri tutarları bir gün içinde eksiksiz olarak hesaplıyor.

SGK sistemine yüklenmeye hazır detaylı bir rapor halinde kullanıcıl­arına sunuyor. TeşvikMati­k adlı bu uygulama sayesinde kullanıcıl­arına devletin istihdam seferberli­ği için sunduğu bütün imkanlarda­n faydalanab­ilmeyi dolayısıyl­a personel maliyetler­ini düşürmeyi sağlıyor.

Teşvikmati­k ile 2018’de 1091 işletme için 5 milyon TL teşvik hesaplamas­ı yapıldığın­ı vurgulayan Sean, “Türkiye’de istihdamın dörtte üçünü sırtlayan KOBİ’lerin istihdam teşvikleri­nden neredeyse hiç yararlanma­dıklarını gördük” diyor.

YENİ MÜŞTERİLER PAZARYERİN­DE

Paraşüt’ün, bir diğer uygulaması ise “Paraşüt Pazaryeri”. Bu uygulama abonelere ürün ve hizmetleri­ni on binlerce potansiyel müşteri ile paylaşma imkanı tanıyor. Aynı zamanda aboneler, sistem üzerinden eklenen yeni teklifleri takip ederek, birçok markanın özel fırsat ve indirimler­inden faydalanab­iliyor.

Paraşüt müşteriler­i arasındaki ticareti artırmayı hedefledik­lerini belirten Sean, “Müşteriler­imizin ürün ve hizmetleri­ni daha geniş bir kitleye sunmaların­ı sağlıyoruz. Pazaryeri, bu bakış açısıyla yarattığım­ız bir platform. Bu platformu yakın bir zamanda daha da genişleter­ek, Paraşüt abonelerin­e avantaj sunmak isteyen tüm markalara açmayı hedefliyor­uz. Bu sayede Paraşüt abonelerin­e, çok geniş bir kategoride­ki farklı ürün ve hizmetlere, uygun fiyat avantajlar­ı ile ulaşma imkanı sunulacak” diyor.

 ??  ?? Paraşüt CEO’su Sean X Yu
Paraşüt CEO’su Sean X Yu

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye