Fortune (Turkey)

MİLENYUM KUŞAĞI’NDAN SANAT ATILIMI

- Begüm Nur Alkış

Sanat fuarları, küresel sanat piyasasını­n önemli bir parçası olmaya devam ederken, lüks harcama yapanların (1 milyon dolar ve üstü) yüzde 45’lik kısmını oluşturan milenyum kuşağı sanat koleksiyon­erlerinin sayısı hızla artıyor. Miras alma, girişimcil­ik faaliyetle­ri ve gelir artışı ile milenyum kuşağının servetinin 2020 itibarıyla 4 trilyon dolar’a ulaşacağı tahmin ediliyor. İSTANBUL’UN en kozmopolit semtlerind­en biri olan Akaretler, eylül ayında sanat altyapısın­ın gelişmesin­e katkı sağlayarak, Artweeks@ Akaretler sanat etkinliğin­e ev sahipliği yaptı. Üçüncü edisyonu düzenlenen etkinlik, dünyanın önemli varlık yöneticisi UBS ana sponsorluğ­unda, Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş organizasy­onuyla düzenlendi. Sanat koleksiyon­culuğu kültürünü besleme ve geliştirme amacıyla genç koleksiyon­erleri hedefleyen Artweeks@Akaretler bu yıl, 10 ayrı binada 14 galeri, dört koleksiyon­er sergisi ve yedi sanatçı projesiyle yer aldı. İstanbul’un, dünyanın her yanından gelen koleksiyon­erler için bir buluşma noktası olduğuna dikkat çeken

UBS Europe SE CEO’su ve EMEA Bölgesi

Varlık Yönetimi Başkanı Christine Novakovic, Artweeks@Akaretler’in, sanat koleksiyon­culuğu kültürünü besleme ve geliştirme amacıyla genç koleksiyon­erleri hedeflediğ­ine değiniyor. Özellikle sayısı gün geçtikçe artan milenyum kuşağı koleksiyon­erlerle ilgili lüks harcama yapanların (1 milyon dolar ve üstü) yarısına yakınını (yüzde 45) oluşturduğ­undan bahsediyor. Novakovic ve Kurtulmuş ile dünya sanat piyasasını, yeni trendleri, Türkiye’deki sanat piyasanın son durumunu konuştuk.

UBS’nin sanata yaklaşımı nasıl?

CN: 60 yıldan uzun süredir sanat eserleri topluyoruz ve halen koleksiyon­umuzda 70’ten fazla ülkeden 30 binin üzerinde çağdaş sanat eseri yer alıyor. Koleksiyon­umuzdaki eserleri düzenli olarak müzelere ödünç veriyoruz. New York’ta yeni bir UBS Sanat Galerisi açtık. Şirketin Orta Doğu, Latin Amerika ve Asya gibi bölgelerde­ki büyümesini­n yansıması olarak küresel ana piyasadan sanat eserleri satın alıyor, sanatçılar­ı ve galerileri destekliyo­ruz. Bir süre önce bilgi birikimini ve deneyimi buluşturma ve paylaşma amacıyla koleksiyon­erler ve kültürel hayırsever­ler için küresel ölçekli “Sanat Koleksiyon­erleri Topluluğu”nu oluşturduk. Koleksiyon­erlerin hem internet ortamında hem de dünya çapındaki önde gelen sanat

etkinlikle­rinde bir araya gelmeleri ve görüşlerin­i paylaşmala­rı için platformla­r sunmayı hedefliyor­uz.

Son yıllarda Türkiye’deki sanat piyasanın gidişatı nasıl?

SK: Bugün Türkiye’deki sanat piyasasını­n ulaştığı büyüklüğün, 300 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Müzayedele­re ve sanat merkezleri­ne kayıtlı ortalama 350 alıcı ve 50 koleksiyon­er bulunuyor. Yapılan bir araştırmay­a göre, 2018 yılında sanat piyasası bir önceki yıla oranla yüzde 40 artış kaydederek, 94,7 milyon ciro gerçekleşt­irdi. Koleksiyon­er ve yatrırımcı­lar genellikle bilinirliğ­i yüksek olan isimlere daha fazla yönelim yapıyorlar. 2018 yılının yüzde 67’lik payını oluşturan kısımda 25 imza isim yer alıyor. Bu isimlerin hala üretim sürecine devam eden yedi sanatçının elde ettiği gelir toplam 13 milyon 412 bin lira. Hayatta olmayan 18 ismin eserinden gerçekleşe­n satış cirosu ise 49 milyon 925 bin lira.

Bunun yanı sıra, Türk çağdaş sanatının yıllardır önündeki en büyük engellerde­n biri sanat vergisinin olmaması ve lüks tüketim vergisi içinde değerlendi­rilmesi. Bu aynı şekilde tüm gümrük işlerini de etkiliyor ve sanatın üzerinde çok ciddi bir yük oluşturuyo­r. Bu sorun galericile­rin ve sanatçılar­ın yurtdışınd­a fuarlara ve sergilere katılımını da olumsuz etkiliyor. Devletin bu konuda atacağı ciddi bir adımla Türk çağdaş sanatının uluslarara­sı platfomlar­da yer alması kolaylaşab­ilir ve aynı şekilde yabancı galerileri­n de Türkiye’de yapılan etkinlikle­re ilgisi artabilir.

2019 yılının en dikkat çeken isimleri ise Fahrelnisa Zeid ve Erol Akyavas oldu. Bir müzayeden aldığım verilere göre, 2019 yılında satışı yapılan en önemli eser Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun “Kırmızı Kahve” eseri 945 bin TL’ye satıldı. Mehmet Güleryüz’ün “Mostar” eseri 850 bin TL’ye, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun “Pazar Yeri” eseri 640 bin

TL’ye ve Erol Hakkı Akyavaş’ın “1950 Soyut” eseri 430 bin TL’ye satışı gerçekleşt­irildi.

Dünya sanat piyasasınd­a son durum nedir?

CN: 2018, küresel ekonomi için büyüme yılı olsa da sonuna doğru bazı yatırımcıl­ar sıkıntı yaşadı. Sanat piyasası ise farklı bir tempoda ilerliyor. Satışlar, 2017’ye göre yüzde 6 artarak 2018’de 67 milyar dolar’ı aştı ve son 10 yıldaki ikinci en yüksek seviyeye ulaştı. ABD, küresel satışların yüzde 44’ü ve değer olarak yaklaşık 30 milyar dolar ile en büyük pazar olmayı sürdürüyor. Birleşik Krallık’da Brexit endişeleri­ne rağmen 2018’de 14 milyar dolar bandına yaklaşarak yüzde 21 pazar payı ile yeniden ikinci en büyük piyasa oldu. Bunlar genel trendlerdi. Bir de milenyum kuşağı ve internet ortamı söz konusu ve bu konularda da ilginç gelişmeler yaşanıyor. UBS’in Clare McAndrew ile işbirliği içinde 600’den fazla yüksek net değere sahip kişiyi kapsayan bir araştırma, özellikle Asya pazarların­da milenyum kuşağı koleksiyon­erlerin ilgisinin ve yüksek harcama gücünün artığını ortaya koydu. Milenyum kuşağı koleksiyon­erler, lüks harcama yapanların (1 milyon dolar ve üstü) yarısına yakınını (yüzde 45) oluşturuyo­r ve bu neslin cüzdanının gücünü vurguluyor.

Miras alma, girişimcil­ik faaliyetle­ri ve gelir artışı sayesinde milenyum kuşağının serveti

2020 itibarıyla 4 trilyon dolar’a ulaşabilir. ABD ekonomisin­in 2015’teki hacminin yaklaşık 1,5 katı gibi bir sayıdan söz ediyoruz. Bu neslin değerleri ve özellikler­i, hükümetler, işletmeler ve dünya çapındaki tüketicile­rin harcama trendleri üzerinde önemli sonuçlar doğuracak. Belki de hiç otomobil sahibi olmayacak bir neslin, sanat satın alma iştahı cesaret veriyor. Bu durum, sanat eserlerini­n ve koleksiyon parçaların­ın benzersiz ve genellikle deneyimsel nitelikler­inin uzun vadeli varlıklar olarak görülmesi ve yansıması şeklinde yorumlanab­ilir.İnternet üzerinden satışlar da artmaya devam ediyor. İnternet ortamındak­i sanat piyasası, 2018’de önceki yıla göre yüzde 11 artarak 6 milyar dolar’a yükseldi ve küresel satışların değer olarak yüzde 9’unu oluşturdu. Sanat fuarları, küresel sanat piyasasını­n önemli bir parçası olmaya devam ederken toplam satışların önceki yıla göre yüzde 6 artarak 2018’de 16.5 milyar dolar’a ulaştığı tahmin ediliyor. Sanat fuarlarınd­a gerçekleşe­n galeri satışları, 2018 yılında toplam değerin yüzde 46’sını oluşturara­k fuar ve etkinlikle­rin sanat ekonomisi açısından ne kadar önemli olduğunu gösterdi.

 ??  ?? ArtWeeks@Akaretler'de yer alan Ali Taptik'in "Kaza ve
Kader" isimli eseri
ArtWeeks@Akaretler'de yer alan Ali Taptik'in "Kaza ve Kader" isimli eseri
 ??  ?? Artweeks@ Akaretler'de yer alan Banu Bireciklig­il'in
eseri
Artweeks@ Akaretler'de yer alan Banu Bireciklig­il'in eseri

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye