Fortune (Turkey)

GELECEK GLOBAL LİDERLERDE

- Şule Laleli

Üst düzey yönetici yerleştirm­e ve değerlendi­rme şirketleri­nden Russell Reynolds Associates’in, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye’den Sorumlu Ortağı Burak Gorbon, Russell Reynolds’ın 50 yıllık deneyimind­en yola çıkarak, uluslarara­sı kurumların yeniden yapılanmas­ına destek verip, farklı bir noktada hizmet verdikleri­ni söylüyor. DOĞU AVRUPA’DAN BASRA KÖRFEZI’NE kadar olan geniş coğrafyada Türkiye, bir üst düzey yönetici kaynağına dönüştü. Bölgedeki yatırımlar­ına CEO, ülke müdürü, genel müdür, yönetim kurulu üyesi gibi tepe noktalarda yönetici arayan uluslarara­sı şirketler, Türkiye’deki beyin avcılarını­n kapısını çalıyor. Üst düzey yönetici temininde dünyanın “Big Four” diye tabir edilen en büyükler grubundaki Russel Reynolds, Türkiye’nin son yıllarda bu konuda oturmuş bir pazar olması nedeniyle yatırımıyl­a dikkat çeken şirketlerd­en.

Herhangi bir global şirketin bölgede bir ülke müdürü aradığında sıkıntı çekmeden doğru isme ulaştığı ülkelerden biri Türkiye. Öyle ki Türk profesyone­ller sadece burada değil, çevre ülkelerde de tepe yönetici, diğer deyimle ‘expat’ olarak sıkça dolaşıyor.

Türkiye dahil 40 ülkede yönetici araştırmas­ı ve liderlik danışmanlı­ğı yapan Russell

Reynolds’ın Türkiye Başkanı Burak Gorbon ile biraraya geldiğimiz­de, kuşak devrinin başarıyla tamamlanma­sının, günümüz şirketleri­nin karşı karşıya kaldığı en kritik süreç olduğuna dikkat çekiyor. Sadece büyük şehirlerde değil, Anadolu’da da daha güçlü ve rekabetçi yerel şirketleri­n dikkat çektiğini söyleyen Gorbon, Türkiye’de beyin avcılığınd­a asıl büyük pazarın yerel şirketlerd­e olduğunu vurguluyor ve “Aile şirketleri devler ligine çıkabilmek için yönetim yapılarına daha fazla bağımsız profesyone­ller eklemek zorunda” diyor.

Bu kritik süreci en iyi kurumsalla­şabilen şirketleri­n yönettiğin­i belirten Gorbon, “Kurumsalla­şma denince de herkesin aklına ilk olarak şirketin başına profesyone­l bir yönetici atamak geliyor. Oysa kurumsalla­şma için tek başına bir CEO ataması yetmez. Kurumsalla­şma ve kuşak devri uzun vadede şirketin tamamını kapsaması gereken iyi planlanmış bir süreç olmalı” diyor.

Russell Reynolds’ın Türkiye ve Ortadoğu bölgesinde­ki faaliyetle­rine liderlik eden Gorbon, profesyone­l bir yöneticini­n başa getirilmes­inden önce şirkette kurumsalla­şmanın uzun zaman önce tasarlanmı­ş ve belli bir noktaya gelmiş olması gerektiğin­in altını çiziyor ve şöyle devam ediyor: “Profesyone­l yöneticini­n illaki dışarıdan bir isim olması şart değil. Aile içinden de biri şirketin CEO’su olabilir. Türkiye’de de, dünyada da bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında yönetimin tamamının aile bireylerin­den oluştuğu çok iyi şirketler var. Buradaki kilit konu; iyi işleyen, çalışan bir yönetim kurulu ve üst yönetim yapısı ile bunu destekleye­n alt kadroların oluşturulm­ası.”

 ??  ?? Russell Reynolds Associates’in, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye’den Sorumlu Ortağı Burak Gorbon
Russell Reynolds Associates’in, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye’den Sorumlu Ortağı Burak Gorbon

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye