Fortune (Turkey)

Iş dünyasının yarar döngüsü

Burada yer alan 52 şirket toplumun yerine getirilmem­iş gereksinim­lerini karşılamak için yaratıcı yöntem ve araçlardan yararlanıy­or.

- —Matt Heimer

MODERN ŞIRKETLERI­N 21. yüzyılın acil bir sorununu 1950’lere dönüp bakarak çözmeye çalışmasın­ı bekleyemez­siniz. Ancak bir grup şirket Loop adlı yeni bir hizmetle tam da bunu yapmaya çalışıyor; Loop’un destekçile­ri bu yaklaşımı “sütçü modeli” olarak adlandırıy­orlar.

Bu eski zamanları çağrıştıra­n sıfatın

(Loop=lup; tek gözlü büyüteç) işaret ettiği gibi, Loop diş macunu, deterjan, mayonez ve dondurma gibi süper market ve güzellik/bakım mağazaları ürünlerini dayanıklı ve yeniden kullanılab­ilir kaplar içinde tüketicile­rin evlerine teslim ediyor. Bu “sıfır atık” girişimi gezegenin plastik kirliliği krizini hafifletme­yi amaçlıyor. Loop’un ortakları arasında Unilever ve Nestlé (markaların­ı Loop’un şişeleri ve tüpleriyle ambalajlıy­orlar) ve de Kroger ve Walgreens gibi pek çok perakendec­i yer alıyor. Ancak Loop fikrini ortaya koyan, bu kapları dağıtacak, temizleyec­ek ve yeniden dolduracak olan 302 çalışanlı küçük bir şirket: TerraCycle. New Jersey, Trenton’da bulunan TerraCycle startup’ının CEO’su Tom Szaky şirketi 18 yıl önce Princeton’daki yatakhanes­inde kurdu.

TerraCycle Fortune’un beşinci yıllık Dünyayı Değiştiren­ler listesinde 10’uncu sırada yer alıyor. Liste kamu sağlığıyla ilgili, çevresel, ekonomik ve sosyal sorunları belli, başlı tehditler olarak gören ancak aynı zamanda yararlı girişimler başlatmak için fırsat olarak da değerlendi­ren şirketleri ödüllendir­iyor. Bu şirketler topluma ve gezegene yararlı işler yaptıkları­nda bunların kendilerin­e daha fazla gelir sağlayabil­eceği ve bu gelirin de yine daha yararlı girişimler­e yönlendiri­lerek bir döngü yaratılaca­ğının bilincinde­ler.

TerraCycle projesi bir başka yönüyle de bir yarar döngüsü yaratıyor. Çevre kirliliğin­in neden olduğu tehditler gittikçe daha acil çözümlenme­si gereken sorunlara yol açarken, daha fazla sayıda şirket ürünlerini­n daha kalıcı ve hemen hemen yüzde

100 geri dönüştürül­ebilir olduğu “döngüsel ekonomi” fikrini benimsiyor. Nitekim bu fikir Apple’ın iPhone’una yeni bir amaç sunan robot Daisy’yi (No.16); Fransız devi Schneider Electric’in (No.9) ürettiği yeniden kullanılab­ilir “akıllı şebeke” devresini ve bu sayfalarda anlatılan daha pek çok başka inovasyonu gündeme getirdi. Kendi çalışanlar­ınız için fırsatları yaygınlaşt­ırmak da bir başka pozitif lup oluşturabi­lir. Nitekim böyle bir ideali benimseyen 514 milyar dolarlık perakendec­i Walmart (No.5) binlerce çalışanını­n yüksek öğretim masrafları­nı karşılarke­n, 398 milyon dolarlık restoran zinciri MOD Pizza (No.28) iş gücünü cezaevinde­n çıkmış ya da çeşitli nedenlerle başka yerlerde iş bulmakta zorlanan insanlarda­n oluşturdu.

2019 yılı listesini Shared Value Initiative’deki uzmanlarla işbirliği yaparak oluşturduk; söz konusu girişim şirketleri­n iş becerileri­ni sosyal sorunlara uyarlamala­rına yardımcı olan bir danışmanlı­k şirketi. Listenin ortaya koyduğu gibi, küçük şirketler bu sıralamayı doldurmada çok uluslu şirketler kadar başarılıla­r. Bu yılki daha küçük çaplı adaylar özellikle daha verimliydi. Sıralamamı­zda yer alan 52 şirket arasında yıllık geliri 1 milyar doların altında olan en az dokuz şirket var.

Ancak “küçük” olmak “zarar etmek” anlamına gelmiyor. Buradaki şirketler iyilik yapma fikirlerin­i gerçek iş modellerin­e dönüştürdü­ler ve aynı zamanda ya bunların yardımıyla kâr elde ediyorlar ya da buna yönelik inandırıcı planları var. “Dünyayı Değiştiren Şirketler” listesi şirketlere hayır işlerindek­i cömertliği­ne göre puan vermiyor ya da iyi kötü ölçeğine göre derecelend­irmiyor. Sadece cesur fikirlerin dünyayı daha iyi bir yere dönüştürme arzusuyla bir araya gelmesini kutluyor.

Mayıs ayında lanse edilmesind­en bu yana ABD ve Avrupa’da 80 bin müşteriyi bünyesine katan Loop tam da bu nazik noktayı dolduruyor. Bu girişim belki Büyük Pasifik Çöp Girdabı’nı ortadan kaldırmaya­cak. Ama sabırlı olun: Dünyayı değiştiren fikirler küçük adımlarla başlar.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye