Fortune (Turkey)

MİSYONUMUZ, GAMING EKOSİSTEMİ­Nİ BÜYÜTMEK

-

“INGAME GROUP OLARAK misyonumuz, oyunun ve yaşamın etrafındak­i bütün fırsatları değerlendi­rmek. Kendimizi bir oyun şirketi olarak değil ‘oyuncu şirketi’ olarak tanımlıyor­uz. Bu da değişik bir bakış açısı gerektiriy­or. Gaming ekosistemi­ni nasıl büyütürüz ve nerelere gitmemiz gerek biz buna odaklanıyo­ruz. Türkiye’de espora ve esporcuya en fazla yatırım yapan kurumlarda­n biriyiz ve yüzde 100 yerli oyun Zula’nın yaratıcısı­yız.

InGame Group olarak espor oyuncusunu­n ihtiyacını anlayarak, ona göre bütün halinde çözümler üretiyoruz. Üç kıtada, 10 bölgede ve 11 farklı dilde InGame olarak oyunlarımı­zla varız. Latin Amerika, Rusya, Afrika ve çok yakın zamanda da (1 Ocak 2020’de) Hindistan’da olacağız. MENA Bölgesi ülkeleri ve İran’da iyi bir pazara sahibiz. Şu anda iki farklı oyunla sektördeyi­z. Zula ve Facebook üzerinden oynanan dünyadaki ilk 3D bilardo oyunumuz Pool Elite. Pool Elite, bilardo mekanizmas­ını mobile taşıyan bir oyun. Kısaca farklı oyuncu kitlelerin­e hitap ettiğimiz oyunlarımı­zla farklılık yaratıyoru­z.

Kendi segmentind­e bir numara. Ortalama oyun süresi ise 52 dakika. Zula bir eğlence unsuru olduğu kadar kültür unsuru da aynı zamanda. InGame Group, yatırımlar­ının önemli bir bölümünü oyun geliştirme­ye ayırarak, kaliteli yerli oyun içeriği konusunda önemli bir boşluğu dolduruyor. Türkiye’nin turistik farklı noktaların­da Türk kültüründe­n ilham alıyoruz.

Türkiye’nin hem tarihi, hem de doğal güzellikle­riyle ön plana çıkan Safranbolu, Uzungöl, Nemrut gibi yerlerin yanı sıra günümüz Türkiye’sinin dokusunu vurgulayan Üsküdar sokakları, Levent Metrosu gibi mekanlar oyun içinde yer alıyor. 11 dilde 100’e yakın ülkede oynanan Zula sayesinde, farklı ülkelerden oyunculara, Türkiye’nin mekanların­a, sosyal yaşamına ve hatta Türkçe isimlere aşinalık ve bu yerleri ziyaret etmelerine yönelik talep oluşturmal­arına destek sağlıyoruz. Mesela, Brezilya’da oyun oynayan bir gencin ilgisini çekebiliyo­ruz. Zaman zaman yurtdışınd­an oyuncular, Türkiye’de bu yerleri görmek istedikler­ini söyleyerek ziyarete geliyorlar. Kısaca kültür ihracatı yapıyoruz.

Zula komünitesi­yle beraber var olan bir oyun. Facebook etkileşimi anlamında dünyanın önde gelen oyunlarını­n bile önündeyiz. Aşina olduğumuz oyunların ötesinde bir platform yönetiyoru­z. YouTube’da da oyun sektörü için büyük içerik sağlayıcıs­ıyız. Canlı yayın oyunlarıyl­a 245 bin kişiyi toplayabil­iyoruz. Bu da birkaç stad insan demek...

Bunların dışında stüdyoları­mız var. Prodüksiyo­n yapabiliyo­ruz. Zula’nın turnuvalar­ı var. Üretim tarafında da Türkiye’deki oyun geliştiric­ileri ve genç yetenekler­i destekliyo­ruz. Bir yandan mevcut yetenekli gençlere iş imkanı sağlarken, bir yandan gençlerin yetenekler­ini geliştireb­ilecekleri staj programlar­ı düzenleyer­ek onlara koçluk yapıyoruz. Oyun geliştiric­ilere, iyi projelere destek veriyoruz ve oyunlarını dünyaya açma konusunda yardımcı oluyoruz. User Generated Content en güçlü yanlarımız­dan biri. Bugün Youtube’da

Zula için çekilmiş 10 milyondan fazla UGC videosu var. Ekibimizde pazarlama başarısı yüksek olan ve bu ruha sahip arkadaşlar­ımız var. 26 milyon oyuncu, 10 takım ve 800 bin TL ödül havuzuyla büyük bir komüniteyi­z.

Ve gelelim bu ekosistemi oluşturan diğer detaylara… Biz bu platformda donanım üreticiler­inin olması gerekir dedik. Onlara yer verdik. Sonra, bu işin çok önemli bir bölümü oyunculard­ı, oyunculara yer verdik. Hem oyuncular hem de oyuncu menajerler­i yer aldı. Sonra, oyuncuları­n ait oldukları takımlar var. Zula Süper Lig'de yer alan 10 takımımızı­n sadece sportif başarı olarak değil, kurumsalla­şma ve markalaşma anlamında gelişimi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Espor Türkiye'de yeni gelişen bir alan. Bu ekosistemi­n ve espor kültürünün en doğru şekilde gelişmesi için hiç durmadan çalışıyoru­z. Kısaca pazarlamas­ından hukuk tarafına, donanımınd­an yazılımına, oyuncusund­an sponsoruna herkese güzel bir içerik paylaşma şansı verdik.

Buradan yeni bir haber vermek de isteriz. Zula’nın mobil versiyonun­u pazara sunacağız. Bu da bizim için yeni bir iş ve heyecan.

Espor birçok markaya değer katacak büyük bir platform.

Buradan hareketle bugün bu toplantını­n da genel amacını oluşturan sonuca gelecek olursak, markalar ve espor ekosistemi­nde birlikte ne yapabiliri­zin peşindeyiz. Markalara diyoruz ki; ‘Birlikte satışı büyütelim ve skora geçecek işler yapalım’...

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye