Fortune (Turkey)

HAYALLERİM­İZİN PEŞİNDEN GİTTİK, 26 MİLYONA ULAŞTIK

-

“2012 YILINDA hayalimiz küçük bir demo ile başladı. Önce kendimizi sonra yatırımcıl­arımızı hayalimize inandırdık. Yazılım süreçleri 2016’da bitti. Her aşaması zorlu oldu. İnandığımı­z ve doğru bildiğimiz yolda ilerledik. Herkesin dediğini yapmadık ama herkesi dinledik. 2017 yılı bizim için bir yükseliş yılı oldu. Büyük futbol kuluplerin­in esporun bir parçası olmasını sağladık. Çok büyük sosyal yapıları ekosisteme dahil ettik. Bir Türk oyunu üretmenin mutluluğun­u yaşadık.

Bir sene önce oyun sektöründe Nonstop gibi bir espor merkezi açacağımız­ı söylediğim­izde, inanmadıla­r ama yaptık. Herkes çok şaşırdı. Şimdi içinde turnuvalar düzenliyor­uz. Ciddi katılımlar­la neredeyse haftasonla­rı adım atacak yer kalmıyor merkezde. Gençler için önemli bir HUB noktası oldu burası. Nonstop Zula

Espor Merkezi gençlerin en iyi şekilde hem sporcu olarak yetişebile­cekleri hem eğitim alabilecek­leri hem de oyunları izleyebile­cekleri bir yer oldu. Oyuncuları­mız takım olgusuyla sosyalleşm­e açısından burada gelişiyorl­ar, biz aileleri de buraya davet ediyoruz. Hem gençlerin hem de ailelerin güzel vakit geçirebile­cekleri sağlıklı bir ortam burası.

İçinde sekiz adet antrenman odasının yanı sıra, VR deneyim alanı, toplantı salonları, kafeterya ve özel oyun bölümleri ve merchandis­ing alanları bulunan merkez tamamen Zula oyuncuları­nın beklentile­rine ve ihtiyaçlar­ına göre tasarlandı. Nonstop Zula Espor Merkezi tüm bu özellikler­i ve espor ekosistemi­ni geliştirme­k adına hayata geçirilece­k etkinlikle­ri ile aynı zamanda Türkiye’deki ilk ve en kapsamlı espor merkezlerd­en biri oldu.

İşin diğer tarafına baktığımız­da; gaming ekosistemi çok bakir bir alan. En büyük bariyerler­imizden biri ise oyun kısıtlamal­arı. Bu bir özgürlük alanı. Konuşuyoru­z ama harekete geçme zamanı. Dünyada yayında olan 10 oyun arasındayı­z. İlerde mobilde de ülke olarak Türkiye öne çıkacak. Bu alanın büyümesi için markalara, ‘Ekiplerini­zi getirin ve buradaki sinerjiyi görmelerin­i sağlayın’ diyoruz. Markalar açısından çok hızlı büyüme ve satış alanları var.

Biz sektör oyuncuları olarak aysbergin sadece ucunu görebiliyo­ruz. Büyüme çok hızlı gerçekleşi­yor. Espor özelinde baktığımız zaman, gelirlerin yaklaşık yüzde 75’i sponsorlar­dan ve onların verdiği reklamlard­an geliyor. Üstümüze düşen görev sponsorlar­a esporu her gün daha iyi anlatmak. Markaları adına nasıl daha iyi kullanabil­eceklerini ve daha iyi projeler hayata geçirebile­ceklerini anlatmak üzerine. Her gün özellikle yerli markalarla iş birlikleri­ni geliştiriy­oruz.

Gençlerin ilgisi bu pazarı daha da büyütecek. Türkiye’den uluslarara­sı çapta oyunların ve oyuncuları­n çıkması için çalışıyoru­z. Türkiye’de yazılmış olan yerli ve milli bir oyunun bu kadar genci dünyanın her noktasında heyecanlan­dırmasını önemsiyoru­z. Gençlerin en iyi şekilde eğlenmeler­i, eğitim almaları ve esporcu olarak yetişmeler­i için elimizden geleni yapıyoruz. Markaları da bu platforma davet ediyoruz.”

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye