Fortune (Turkey)

ÇEVİK VE HIZLI OLMALIYIZ

-

“TÜRKIYE’YE ULAŞAN bir marka olarak, spor yatırımlar­ımızda geniş, kitlesel katılımlı spor dallarına odaklanıyo­ruz. Maraton ve futbolun ardından spor yatırımlar­ımızın arasına esporu da kattık. Espor, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla büyüyen bir pazar. Vodafone FreeZone olarak, espor pazarında önemli yatırım alanlarınd­a var olduk. Espora 13 milyon TL yatırım yaptık.

FreeZone markamızla genç kitle ile etkili ve yakın iletişimi çok iyi kurabiliyo­ruz, ama Vodafone Türkiye olarak gaming pazarına odaklanmam­ızın iletişimi güçlendirm­ek dışında üç ana sebebi var. Birincisi, büyük bir pazar olması ve sistematik olarak büyümesiyd­i. Federasyon­ları, takımlarıy­la, oyuncuları­yla yükselen bir değer ve bu platformda olmak çok önemliydi bizim için. İkincisi, sportmenli­kti ve biz de bu değeri marka olarak üstlenmek istedik. Espor, rakip taraftarla­rın yan yana oturup keyifle izleyebile­ceği bir spor. Gençler bir araya geliyorlar, birbirleri­ni alkışlıyor­lar, tebrik ediyorlar. Maç sonrası sosyal medyadaki

atışmalar o kadar seviyeli ki… Bu çok önemliydi bizim için.

Üçüncü olarak da esporun fırsat eşitliği yaratıyor olmasıydı. Bugün Adana›daki bir genç ile Kore›deki genç aynı anda maç yapabiliyo­r. İletişim kurabiliyo­rlar. Farklı kültürler bir arada centilmenc­e yarışıyor. Çok çalışıp, stratejiyi iyi belirlemek başarılı olmaları için temel etkenler. Bu gençler böylelikle çok iyi bir espor oyuncusu olabilirle­r.

Vodafone Türkiye olarak espora son üç yıldır yatırım yapıyoruz. İlk önce bir espor takımına sponsorluk­la başladık. Başka bir ligin isim haklarını alarak devam ettik. Bizde data tüketimi çok fazla ve bu datalar ürünlerimi­zle çok iyi örtüşüyor. Bu pazarda sadece logo koyarak ilerleyeme­zsiniz. Vodafone FreeZone ile genç müşteriler­imize yeni özgürlük alanları sunmak istedik.

Espor alanında tüm ekosistemi kapsayarak, sektöre sunduğumuz katkıyı ve faydayı büyütmeyi hedefliyor­uz.”

Sizce espor dünyasında gördüğünüz eksiklikle­r neler? Hangi konulara odaklanmak gerek? Kendi adınıza bu platformda stratejile­riniz neler olacak?

“Espora girdikten sonra birçok öğrenimimi­z oldu. Önümüzdeki dönem yol haritası belirlerke­n yine üç alana odaklanaca­ğız. İlki, bu ekosistem içinde ortak noktalara odaklanmak. Birbirini tamamlayan bir dünyadayız çünkü. İkinci konu, oyun şirketleri bizleri ‘para kaynağı’ olarak görmemeli. Önümüze bir sürü ajans tekliflerl­e geliyor. Her gün yeni bir etkinlik. İşin finansal boyutu çok öne çıkıyor. Oysa konu sadece para olmamalı. Son olarak da hızlı olma konusuna odaklandık. Bu işi müşteriler­e anlatma konusunda hızlı olmak önemli. Yani ‘agility’...

Üç yılda gördüğüm şey, anlamadığı­m dediğim her fikrin çok iyi çalıştığıy­dı. Aslında bu da bize bir ödev. Yani bu kafadan çıkmak lazım. Eski tarz pazarlama yöntemleri­ni bırakmalıy­ız ve yeni pazarlama yaklaşımla­rına izin vermeliyiz.

Önümüzdeki günlerde Milano›da bir 5G oyun finali yapacağız. Bu finale en çok başvuran ülke Türkiye oldu. Finallerde en fazla yer alan ülke biziz. Trendsette­r biz olabiliriz. Kısaca; çevik ve hızlı olmalıyız. Sektörün ve Türkiye’nin önü açık.”

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye