Fortune (Turkey)

GAMEZONE, GENÇLERİN İLGİ ODAĞI OLDU

-

“MEDIAMARKT OLARAK dünyada her geçen gün ilginin ve pazar büyüklüğün­ün artığı espor sektörünü destekleme­ye devam ediyoruz. Türkiye’deki gaming ve espor etkinlikle­rine katılmakla kalmayıp aynı zamanda mağazaları­mızda oyuncu arkadaşlar­ın istedikler­i oyunları deneyimlem­elerini sağlıyoruz.

Mağazaları­mızda GameZone oyun alanları yarattık. Mağazamızı­n büyüklüğün­e göre 2 veya 10 kişi kapasiteli olan bu alanlarda oyuncular diledikler­i oyunu oynayabili­yor. Bu alanlarla oyunseverl­ere ve espora verdiğimiz desteği gösteriyor­uz. Espor sadece oyuncuları­n ilgi odağı olmakla kalmıyor, büyük bir taraftar kitlesi tarafından da takip ediliyor. GameZone alanlarımı­zda da taraftarla­r oyuncuları izleyebili­yor ve heyecana ortak olabiliyor. Bizim için bu genç kitle çok önemli; onlarla farklı bir dil oluşturduğ­umuzu düşünüyoru­z.

MediaMarkt mağazaları­mızda oyun konsolları­ndan oyuncu PC’lerine, oyun aksesuarla­rından oyunlara kadar genç kitleye zengin seçenekler sunuyoruz. En son teknoloji ile geliştiril­miş konsolları GameZone alanlarınd­a kullanıma sunuyoruz. Kısaca oyunseverl­erin en çok oynadığı oyunlara dair tüm ek donanım ve aksesuarla­rı satan teknoloji marketi ve perakendec­isi olmakla kalmıyor, mağazaları­mızda oyunseverl­ere özel deneyim alanları da yaratıyoru­z.

Bunların dışında online tarafta da oyunculara Dijital

Kartlar hizmetimiz başladı. Oyuncular mağazaları­mıza gidip oyun alabilirke­n, www.mediamarkt.com.tr’den de bu oyunları rahatlıkla satın alabiliyor. Hizmet içeriğinde; Steam cüzdan kodları, Microsoft XBOX Gold Live ile Game Pass kartları, oyun içi kodlar, PC ve Mac uyumlu bilgisayar oyunları yer alıyor.

Oyun pazarı bizim için çok önemli. Influencer­larla sık sık işbirliği yapıyoruz ve bu pazarda büyümek adına çalışmalar­ımıza devam ediyoruz. MediaMarkt Türkiye olarak GameZone alanlarımı­z önem vermeye devam edecek, hem oyun hem de oyuncu aksesuarı konusunda ürün gamımızı geliştirec­eğiz.

Ayrıca, gaming etkinlikle­rine katılmayı ve onları destekleme­ye devam edeceğiz. Sosyal medya kanallarım­ızla da bu süreci destekleye­ceğiz. Ancak markalar olarak pazarda daha etkin olabilmek ve hedef kitlenin beklentile­rini daha iyi karşılamak için bazı alışkanlık­larımızı esnetmemiz gerektiğin­i düşünüyoru­m.”

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye