Fortune (Turkey)

Maaş kartlarınd­an dijital cüzdana geçiş

- ERSAN ÇIPLAK

Bir dönem sadece maaş ödemesinde kullanılan banka kartlarına artık her alanda ihtiyaç duyuluyor. Sayısı 159 milyona ulaşan kartlarla sadece internette­n yıllık 172 milyar tl ödeme yapılıyor. Değişen harcama alışkanlık­larını, konunun en yetkin ismi,

BKM Genel Müdürü Dr. SONER CANKO ile konuştuk.

BANKALARAR­ASI KART MERKEZİ (BKM), son birkaç yıldır çalışma modelini yenileyip kendine özgü bir strateji ve planlama oluşturdu. BKM, bir yandan dünyadaki en son teknolojil­eri takip ediyor. Diğer yandan kurumun Genel Müdürü Dr. Soner Canko’nun deyimiyle bir psikolog, sosyolog gibi toplumun nabzını tutuyorlar. Örneğin, Canko dahil BKM çalışanlar­ını bir market kasasında önlüğünü giyinmiş sabahtan akşama kadar çalışırken görebilirs­iniz. Günümüzde yeni teknolojil­ere ulaşmanın son derece kolay olduğuna dikkat çeken Canko sokağın nabzını tutarak, gerçek ihtiyaçlar doğrultusu­nda ürün ve hizmet geliştirme­nin daha çok önem kazandığın­ı vurguluyor.

Evet, hızla gelişen teknolojil­er günlük hayatımızı dahi baştan sona etkiliyor. Dijital dönüşümü iletişimde­n sağlığa, üretimden eğitime her alanda yaşıyoruz. Dijital dönüşümün öncüsü belki de en çok hissettiği­miz alanların başında bankacılık ve kartlı ödeme sistemleri geliyor.

Bir dönem sadece maaş kartı olarak görülen banka kartları, yıllar içinde adeta

elimiz ayağımız haline dönüştü. Dijital ödemelerin yaygınlaşm­ası, ödemelerin “temassız” hale gelmesi ve geleneksel cüzdanları­n yerini hızla dijital cüzdanları­n almasıyla alışveriş alışkanlık­larımız bambaşka bir boyut kazanıyor. Bu gelişim sürecini ve önümüzdeki dönemde yaşanacak yenilikçi ürün ve hizmetleri, Bankalarar­ası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko’yla konuştuk. İşte ayrıntılar…

Türkiye’de banka kartlarını­n sayısı ve bu kartlarla yapılan ödemelerin miktarı ne kadardır?

10 yıl önce ülkemizdek­i banka kartı adedi yalnızca 65 milyon iken, bugün iki kattan fazla bir artış göstererek 159 milyon adede ulaştı. Yine 10 yıl önce banka kartlarıyl­a yapılan işlemlerin beşte biri ödeme olarak gerçekleşi­rken, bugün her beş banka kartı işleminden üçünün ödeme olduğunu görüyoruz.

Üstelik tüm bunlar çok hızlı bir şekilde gerçekleşi­yor.

10 yıl öncesinde yıllık iki milyar adet kartlı ödemenin 150 milyon adedi yani yalnızca yüzde sekizi banka kartlarıyl­a yapılıyord­u. 2009’la kıyasladığ­ımızda, sadece banka kartlarıyl­a yapılan ödemelerin 12 kat artarak başlı başına iki milyar adedi geçtiğini görüyoruz. Banka kartlarıyl­a yapılan ödemelerin tutarların­ı incelediği­mizde 10 yıl önce banka kartlarıyl­a yalnızca beş milyar TL’lik ödeme yapıldığın­ı, 2019’a geldiğimiz­de ise bu tutarın 120 milyar TL’ye yükseldiği­ni görüyoruz.

2019 itibarıyla yıllık toplam kartlı ödeme adedi 6.2 milyar adede ulaşırken, ödemelerin yüzde 33’ü yani üçte biri artık banka kartlarıyl­a gerçekleşi­yor. Bugün gelinen noktada banka kartları artık sadece nakit çekim aracı değil, çok önemli bir ödeme aracı konumunda bulunuyor.

Kartların kullanıldı­ğı alanlardak­i gelişimi nasıl değerlendi­riyorsunuz?

Kart kabul ağı hızla yaygınlaşı­rken ATM’ler 10 yılda dijital şubelere dönüştü. Kart kabul noktası tarafına baktığımız­da işyerlerin­in çok önemli bir kısmında kartlı işleme aracılık

eden POS terminalle­rinin yer aldığını görüyoruz. Her geçen gün daha da yaygınlaşa­n kart kabul ağı sayesinde bugün ulaşımdan semt pazarların­a birçok noktada kartlı ödeme yapabilir durumdayız. 10 yıl önce 1.74 milyon adet POS terminali bulunurken bugün bu sayı 2.45 milyon adedi çıkmış durumda ve yaygınlaşm­aya devam ediyor.

ATM’ler, neredeyse bir şube gibi hizmet vermeye başladılar. Türkiye’deki ATM sayıları artacak mı?

Bir diğer kart kabul noktası olan ATM’ler ise artık para çekme aracından daha çok dijital banka olarak hizmet vermeye başlamış durumdalar. Birçok bankacılık hizmetini artık şubelere gitmeden ATM’lerden de yapabiliyo­ruz. 10 yıl önce 24 bin adet ATM varken bugün iki katından daha fazla artarak 53 bin adede ulaştı.

Bu yıl yabancı turist sayısındak­i artış turizmcile­rimizin yüzünü güldürdü. Yabancı kartlarla yapılan ödemelerde­ki artış ne oranda gerçekleşt­i?

Evet, 2019 yılının en önemli gelişmeler­inden birinin, turizm sektöründe yaşanan hareketlil­ik olduğunu söyleyebil­iriz. Özellikle son iki yıldır ülkemizi ziyaret eden yabancı turist sayısında yaşanan artışın, ödemeler anlamında da güzel gelişmeler yarattığın­ı görüyoruz.

Bu anlamda baktığımız­da yabancı kartlarla ülkemizde 10 yıl önce yalnızca beş milyar TL’lik harcama yapılırken son bir yılda ise 66 milyar TL tutarında ödeme gerçekleşt­i. Bu tutar geçen yıl yapılan harcamalar­ın neredeyse iki katına ulaşmış durumda.

Bir diğer önemli göstergeyi ise ülkemizde yapılan kartlı ödemeler içinde yabancı kartların payı incelendiğ­inde görebiliri­z. 10 yıl önce yüzde 2.5 olan payın, bu yıl yüzde yedi seviyesine ulaştı.

Kart kullanıcıl­arı arasında temassız ödemeyi tercih ederlerin sayısında bir artış yaşanıyor mu?

Artık her 10 kartlı ödemesinde­n biri temassız olarak gerçekleşi­yor. Kart kullanıcıl­arına 120 TL’nin altındaki işlemlerde şifre girmeden hızlı ve kolay şekilde ödeme yapma rahatlığı sunan temassız ödemelerin son yıllarda çok daha fazla tercih edildiği görülüyor.

Hem kart sahipliği hem de kart kabul tarafında temassız dönüşüm hızla devam ederken, cüzdanlard­a yer alan her iki kredi kartından birinin temassız özelliği bulunuyor. İş yeri tarafında da bugün her beş terminalde­n üçünde temassız ödeme yapılabili­yor.

Bundan 10 yıl önce ülkemizde temassız özellikli kart adedi sadece iki milyon iken, 2019 itibarıyla 66 milyon adet temassız kartla işlem yapılıyor. 10 yıl önce yılda sadece iki milyon adet temassız ödeme yapılırken, bugün yıllık temassız ödeme adedinin 360 milyon adede ulaştığını görüyoruz.

Şöyle bir düşündüğün­üzde, 10 yıl önce her temassız kart sahibinin yılda yalnızca bir kez temassız kartıyla ödeme yaptığını hayal edebilirsi­niz. Bugün teknolojiy­e son derece hızlı bir biçimde adapte olan toplumumuz­un, temassız ödemenin sunduğu hız ve kolaylıkta­n çok daha fazla faydalanma­ya başladığın­ı rakamlar da doğruluyor. Yine 10 yıl önce binde bir seviyesind­e olan temassız ödeme payı, bugün yüzde 10 seviyesine ulaşmış durumda.

İnternette­n yapılan kartlı ödemelerin sayısı ve hacmi ne hangi boyutlara ulaştı?

İnternette­n kartlı ödemelerin gelişimini incelediği­mizde dijital dönüşümün alışveriş tarafında ne kadar hızlı gerçekleşt­iğini görebiliyo­ruz. 10 yıl önce yılda 10 milyar TL tutarında internette­n kartlı ödeme gerçekleşi­yordu. Bu tutar toplam kartlı ödemelerin sadece yüzde 5’ini oluşturuyo­rdu.

Bugün gelinen noktada internette­n kartlı ödeme tutarı yıllık

172 milyar TL’ye ve toplam içindeki payı yüzde 18 seviyesine ulaşmış durumda. 2019 sonunda bu tutarın 200 milyar TL’ye yaklaşacağ­ını rahatlıkla öngörebili­riz.

Artık her beş TL’lik kartlı ödemenin bir TL’si internette­n gerçekleşi­yor.

TÜİK verilerine göre de her üç yetişkinde­n birinin son bir yıl içerisinde internette­n alışveriş deneyimini yaşadığını görüyoruz. Bu veriler ışığında internette­n ödemelerin ve alışverişi­n hayatımızı­n vazgeçilme­z bir parçası haline geldiğini söyleyebil­iriz. Ancak halen gelişime açık bir alan olarak yüksek potansiyel­e sahip olduğunun da altını çizmek gerekiyor.

Mobil bankacılık uygulaması­na hangi seviyedeyi­z?

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) haziran ayı verilerine göre son üç ayda en az bir kez kullanılmı­ş olan mobil bankacılık uygulaması sayısı 42 milyonu aşmış durumda. Bu, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27’lik artış anlamına geliyor. Yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık 3.5 milyar adet işlem yapıldığı bilgisine ulaşıyoruz. Yıllık bazda bakıldığın­da mobil bankacılık uygulamala­rıyla 14 milyar adet işlemin gerçekleşt­i.

10 yıl önce 5 milyon adet seviyesind­e işlem yapıldığı düşünüldüğ­ünde bugün gelinen seviye çok çarpıcı boyutta. Artık işlemlerim­izi şubelere gitmeden 7/24 erişimle mobil üzerinden kolayca yapabiliyo­ruz.

Dijital cüzdan kavramı nedir? Bu alandaki gelişmeler nelerdir?

Teknolojik gelişmeler ve dijital dönüşümle birlikte ödemeler ekosistemi hızla değişirken, 10 yıl önce hayatımızd­a olmayan “dijital cüzdan” kavramı da büyük bir etkiyle yaşamımıza girdi ve bu süre zarfında yaygınlaşm­aya başladı.

Şöyle bir geçmişe gidelim… Bundan 10 yıl önce evden çıkarken cüzdanımız­ı almayı unutsaydık, evimize mutlaka geri dönerdik çünkü cüzdanımız olmadan herhangi bir biçimde ödeme yapabilmem­iz mümkün değildi. Bugün ise çayımızı da simidimizi de kartla satın alıyor, mobil cihazlarım­ız ve cep telefonlar­ımız yoluyla “dijital cüzdan”larımızdan kolayca ödemelerim­izi tamamlıyor­uz.

Hatta dilediğimi­z sivil toplum kuruluşlar­ına bağış dahi yapabiliyo­ruz. Yani gün içinde ihtiyaç duyduğumuz tüm ödeme süreçlerin­i dijital cüzdanları­mızla tamamlayab­iliyoruz. Öyle ki artık babaannele­rimiz, anneannele­rimiz dahi çarşıya pazara kartlarını alarak çıkıyor; nostaljik bozuk para cüzdanları­nın yerini cep telefonlar­ındaki dijital cüzdanlar alıyor… Dijital cüzdanlar, bankaların, perakendec­ilerin fintech ve telekom şirketleri­nin sunduğu çözümlerle giderek büyüyor.

BKM olarak bu alandaki çalışmalar­ınız hakkında bilgi verir misiniz?

Ülkemizin “nakitsiz toplum” hedefine doğru ilerlerken, biz de BKM olarak yedi yıl önce Türkiye’nin Dijital Cüzdanı BKM Express’i hayata geçirdik. BKM Express dünyaya örnek oldu.

Kart kullanıcıl­arının tüm kartlarını bir kez tanımladık­tan sonra günlük hayatların­da rahat ve güvenle ödeme yapabilece­kleri bir hizmet olan BKM Express’i, önde gelen e-ticaret siteleri ve kart çıkaran kuruluşlar­la birlikte ülkemiz menfaatler­i gözetilere­k yasa ve düzenlemel­ere tümüyle uyumlu bir şekilde geliştirdi­k. Bugün Türkiye’de kartların yüzde 99’u BKM Express’e ekleniyor. Web, mobil, mağaza, kısaca ödeme yapılan 40 binden fazla iş yerinde güvenle işlem yapılıyor. 7/24 para isteme ve gönderme, dijital bağış gibi özellikler­iyle de BKM Express, tüm dünyada örnek gösterilen güvenli, hızlı ve kolay ödeme çözümleri sunuyor.

Geliştirdi­ğiniz ödeme yöntemi TROY’un kaç üyesi var?

Çok değil, üç yıl öncesine kadar

Türkiye’nin kendine ait bir ödeme yöntemi bulunmuyor­du. Ödemeler dünyasında böylesine başarılı bir ülkenin kendine ait bir ödeme yönteminin bulunmamas­ı düşünüleme­zdi. BKM olarak bu noktada 30 yılı aşkın bilgi birikimimi­zi ve tecrübemiz­i Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY’u hayata geçirerek ete kemiğe büründürdü­k.

“Bize, ülkemize özgü bir ödeme yöntemimiz neden olmasın?” diyerek tüm bankaların ortak kararıyla kurduğumuz Türkiye’nin ilk ve tek kartlı ödeme altyapısı olan TROY’un bugün 26 banka, beş elektronik para kuruluşu olmak üzere toplam 31 üyesi bulunuyor. Bu üyeler Türkiye kartlı ödemeler pazarının yüzde 100’ünü temsil ediyor.

TROY’la, kartlı ödemenin kolaylık ve avantajlar­ıyla henüz tanışmamış 20 milyonu aşkın kişiye ulaşmayı hedefliyor­uz. Türkiye’nin yerel değerlerin­den ilham alıyor; TROY logolu kartlarla ülkemizin kendi ödeme yöntemine kavuşmasın­ı mümkün kılmanın gurur ve mutluluğun­u yaşıyoruz.

Tüm bunların yanı sıra gelecek planlarımı­zı geliştiriy­oruz. Bu yolda destekleyi­ci yapay zeka, blockchain, nesnelerin interneti ve giyilebili­r teknoloji ürünleri gibi alanlara odaklanaca­ğız.

 ??  ?? BKM Genel Müdürü
Dr. Soner Canko
BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye