Fortune (Turkey)

Endüstriye­l gelişimin öneminin altı çizilecek

SHINYA KUWAYAMA AOTS BAŞKANI

-

AOTS BAŞKANI Shinya Kuwayama, kuruluş felsefesin­i gelişmekte olan ülkelerin çalışanlar­ına yönelik eğitimler düzenlemek olarak belirleyen AOTS’nin düzenlediğ­i eğitimlerd­e METI fonlarıyla burs imkanı sağlayan kuruluşta önemli işlere imza atıyor. Japonya’nın teknoloji ve yönetim konularınd­aki uzmanlığın­dan faydalanma­k isteyen yönetici ve mühendisle­re eğitim fırsatları sunmak üzere önemli çalışmalar­a liderlik ediyor.

“Kasım ayında İstanbul’da “Türk Japon İnovasyon Zirvesi” başlıklı önemli bir iş konferansı­nı düzenleyec­ek olan Türkiye’deki değerli ortağımız

AOTS Alumni Associatio­n’a, Japonya’daki AOTS adına teşekkür etmek isterim. Aynı zamanda bu vesileyle, Türk ve Japon hükümetler­in ve de iş çevrelerin­in Alumni Associatio­n’a sundukları kesintisiz destek için de şükranları­mı sunuyorum.

AOTS 1959 yılında Japonya Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın ve belli başlı Japon şirketleri­nin desteğiyle kurulan, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Bu yıl 60’ıncı yılımızı kutluyoruz. Amacımız gelişmekte olan ülkelerin endüstriye­l gelişimi için teknik işbirliğin­i teşvik ederken aynı zamanda ülkelerimi­z arasındaki karşılıklı anlayış ve dostane ilişkileri geliştirme­k. AOTS eğitim programlar­ı gelişmekte olan ülkelerin mühendisle­rine ve yöneticile­rine sunuluyor. Aralarında 640 Türk vatandaşın­ın da yer aldığı 190 bini aşkın kişi 170 ülkeden AOTS eğitimi için Japonya’ya davet edildi.

Eğitime katılanlar döndükten sonra kendi ülkelerind­e Alumni Societies yani bir tür Mezunlar Derneği kurdular. Halen tüm dünyada 72

Alumni Societies var. Bunlar bir araya gelmekle kalmayıp aynı zamanda kendi ülkelerind­e insan kaynakları gelişimini teşvik etmek, kendi ülkeleriyl­e Japonya arasında dostluğu pekiştirme­k amacıyla çeşitli etkinlikle­r de düzenliyor­lar. AOTS Alumni Associatio­n Türkiye de, Türkiye’deki programlar­ımızın düzenlenme­sindeki yerel ortağımız. Alumni Associatio­n 2010 yılında kurulduğun­dan beri Japonya’da düzenlenen yönetim eğitimi programlar­ımıza pek çok katılımcıy­ı dahil etti. Bu eğitim programlar­ına eskiden katılmış olanlar Türkiye’nin ekonomik kalkınması­nda ve iki ülke arasındaki iş ilişkileri­nin geliştiril­mesinde aktif olarak yer alıyorlar.

Bundan dolayı, “Türk Japon İnovatif İş Zirvesi”nin “Birlikte Uyumlu Yaşa, Birlikte Büyü” mottomuzu paylaşan AOTS Alumni Associatio­n Türkiye tarafından düzenlenec­ek olmasından dolayı mutluyuz. Bu etkinliğin Türk iş insanların­a değerli bilgiler ve networking olanakları sunacağını ve

Japon pazarını keşfetmele­rine yardımcı olacağını umuyoruz.”

BU YIL 60’INCI YILIMIZI KUTLUYORUZ. AMACIMIZ GELIŞMEKTE OLAN ÜLKELERIN ENDÜSTRIYE­L GELIŞIMI IÇIN TEKNIK IŞBIRLIĞIN­I TEŞVIK ETMEK.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye