Fortune (Turkey)

SÜREKLİ BÜYÜYENLER­İN ELİT KULÜBÜ

-

Bu yılki listede yer alan toplam 56 şirket daha önce de sıralamada yer bulmuştu (38’i geçen yıl itibariyle dönenler). 14 şirketten oluşan daha küçük bir grup en az dördüncü kez listede. Bu çok özel kulüp Winnebago ve Patrick Industries gibi şirketleri­n yanı sıra Netflix ve Facebook gibi teknoloji devlerini de kapsıyor.

2019 YILI EN HIZLI BÜYÜYENLER METODOLOJİ­Sİ

Yerli ya da yabancı bir şirketin değerlendi­rilebilece­k nitelikte olması için belli başlı bir ABD borsasında işlem görmesi, verileri ABD doları cinsinden bildirmesi, ABD Sermaye Piyasaları Kurulu SEC’e mali çeyrek bilanço bildirimin­de bulunması ve 28 Haziran 2019 itibariyle 250 milyon dolarlık bir piyasa değerine ve en az 5 dolarlık hisse fiyatına sahip olması gerekiyor; ayrıca 30 Haziran 2016’dan beri de düzenli olarak işlem görüyor olması şart. Şirketler 30 Nisan 2019’da ya da bu tarihten önce sona eren dört mali çeyrekte en az 50 milyon dolarlık satış gelirine ve 10 milyon dolarlık kâra sahip olmalı ve 30 Nisan 2019’da ya da daha önce sona eren üç yıllık sürede, yıllık satış gelirinde ve hisse başı kazançta en az yüzde 20 oranında bir artış sağlamalı.

Bu kriterlere uyan şirketler satış geliri artış oranı, hisse başı kazanç artışı ve 28 Haziran 2019’da sona eren üç yıllık dönemde yıllık bazdaki toplam getiriye göre sıralanıyo­r.

Genel sıra da bu üç sıranın toplamına dayanıyor. 100 şirket belirlendi­kten sonra da birbirine eşit ağırlıkta üç değişken kullanılar­ak 100 içinde yeniden sıralanıyo­r. Eğer aynı sırada yer alan şirketler varsa, en büyük dördüncü mali çeyrek satış gelirine sahip olan şirket daha üst sıraya yerleşiyor.

Gayrimenku­l yatırım fonları, sınırlı sorumlu şirketler, limited ortaklıkla­r, iş geliştirme şirketleri, kapalı uçlu yatırım şirketleri ve 30 Nisan 2019’da ya da daha önce sona eren mali çeyrekte zarar eden şirketler değerlendi­rmeye alınmamışt­ır. Ayrıca Fortune, eğer yapılan hata sonucu etkileyece­k niteliktey­se, daha önce bildirilen mali raporları gözden geçirme niyetlerin­i beyan eden şirketleri değerlendi­rme dışında tutar.

Aynı zamanda, zarar iş yapma koşulların­da bir bozulmayı temsil ediyorsa, Fortune 31 Mayıs ya da 30 Haziran’da sona eren mali çeyrekte zarar eden şirketleri dışlar. Veriler Zacks Investment Research tarafından sunulmuştu­r. Veri kontrol işlemine S&P Global Market Intelligen­ce’ın sağladığı bilgiler yardımcı olmuştur.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye