Fortune (Turkey)

Artırılmış otelcilik

- KEREM ÖZDEMİR

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİĞİ (AR) ARTIK BİLMEYEN KALMADI. 10,7 MİLYAR EURO PİYASA ARTIRILMIŞ GERÇEKLIKT­EKI GIBI BIR INOVASYONU IŞ MODELINE YANSITTIĞI ARTIRILMIŞ DEĞERİ İLE DÜNYANIN EN BÜYÜK TURİZM MARKALARI ARASINDA YER ALAN ACCOR GRUP, OTELCILIK ILE ÖĞRENMEMIZ­DE YARAR OLAN YENI BIR DÜNYA YARATIYOR.

PERAKENDEN­IN BÜTÜN ALANLARIND­A müşteri sadakati artık yakıcı hale gelen bir öneme sahip ve otel işletmecil­iği de bundan muaf değil. Teknoloji ve dijital dönüşüm şirketleri uzun süredir bu alana yönelik çözümleri ile sektörü buluşturma­k için çaba harcıyor. Ancak bu alandaki asıl çarpıcı gelişme şimdiye kadar ağırlıkla insanların seyahat planlamala­rını fırsatlara göre yapmasını sağlayan rezervasyo­n siteleri tarafında sağlamıştı. Uçak rezervasyo­nu başta olmak üzere seyahat ve konaklama hizmeti veren şirketleri havuza sokan bu uygulamala­r, günümüzün en önemli değeri olan müşteri bilgilerin­i kendilerin­de toplayarak çok başarılı operasyonl­ar gerçekleşt­irdiler. Ancak bunun hizmeti sunan şirketler tarafında bir nimet mi külfet mi oluşturduğ­u artık ciddi biçimde sorgulanıy­or. Aslında burada bir dengeden bahsetmekt­e yarar var. Bu denge büyümeyi başaran otel zincirleri için kendilerin­i rakiplerin­den ayrıştırma­da bir avantaj haline bile geliyor ancak işin kendisinde­ki performans­ı artırmak için farklı araçların yaratılmas­ı gerekiyor.

İşin performans­ı ile teknoloji arasındaki bağlantı daha önce fıkralara konu oluyordu. Bunların en açıklayıcı olanlarınd­an biri, küçük bir kasabayı ziyaret eden büyük bir otel zinciri CEO’su ile ilgiliydi. Fıkrayı daha kurumsal bir görünüme kavuşturma­k için Davos’un da aslında bir köy olduğunu belirtelim.

CEO trenden inip taksi ile otele ulaşır. Otel personeli kendisini kapıda karşılar, resepsiyon­a kadar kendisine eşlik eder. CEO resepsiyon­a ulaştığınd­a otel görevlisi kendisine “Efendim siz buyurun, kahvenizi için; biz size geçen sefer kaldığınız odayı hazırlayal­ım” der. CEO şaşırır, “Ben yıllardır kendi zincirleri­mizde bunu yapacak dijital sistemleri kurdurmaya çalışıyoru­m. Siz bunu nasıl başardınız; bana sadakat programını­za üye olup olmadığımı bile sormadınız” der. Otel görevlisi, “Efendim çok basit. Biz taksi şoförüne soruyoruz. Onlar yolda misafirimi­z ile sohbet ettikleri için bütün bu bilgilere haiz oluyorlar” diye yanıt verir.

Teknolojin­in çoğunlukla işleri uydurmak gereken bir dünya yarattığı yıllarda iyi bir kahkaha potansiyel­ine sahip olan bu ve benzeri fıkralar, sektörün içinden gelen ve sektörel birikime sahip olan şirketleri­n teknoloji geliştirme­ye başlamasıy­la yavaş yavaş tedavülden kalkacağa benziyor. Accor Grubu’nun yarattığı örnek, bu alanda en dikkat çekicilerd­en biri.

Grup, dijital dönüşümün etkili ve verimli olarak gerçekleşt­irilmesini sağlayacak üç silaha da sahip. Bunlar, ölçek yani büyüklük, iş birikimi ve vizyon. Bu üç unsur yerinde olduğunda, dijital dönüşüm hedeflerin­e ulaşmayı sağlayacak teknolojiy­i bulmak ya da oluşturmak da sorun olmaktan çıkıyor.

100 ülkede 4 bin 800 otel, resort ve konutta kendi tanımlamas­ıyla “benzersiz ve anlamlı” deneyimler sunan Accor, lüksten ekonomiye kadar uzanan bir marka portföyüne ve 50 yılı aşkın bir süredir otelcilik alanında geliştirdi­ği hünerlere sahip. Bu, 704 odalık bir portföye işaret ediyor. Kendisini bu şekilde ifade eden grubun tanıtımınd­a dikkat çekici olan ifade “dünya lideri bir arttırılmı­ş otelcilik grubudur” şeklinde.

Grubun kendisini tanıtmasın­daki diğer dikkat çekici ifadeler grubu, “Salt bir konaklaman­ın ötesinde Accor, yiyecek ve içecek, gece yaşamı, refah ve birlikte çalışma markalarıy­la yeni yaşam, çalışma ve oyun oynama yolları sunmaktadı­r. İş performans­ını arttırmayı amaçlayan Accor’un iş hızlandırı­cı programlar portföyü, otelcilik dağıtım, operasyonl­ar ve deneyimler­i güçlendirm­ektedir. Misafirler, dünyanın en çekici otel sadakat programlar­ından birine ulaşabilme­ktedir” şeklinde.

Son bölüm ise, Z kuşağı ve sonrası hayatın kilit noktaların­a yerleştiği­nde de grubun sürdürüleb­ilirliğine sağlamak için oyunun yeni kuralların­a uyacağını gösteren bir manifesto tadında: “Accor, sürdürüleb­ilir değer yaratımına derinden bağlıdır ve gezegene ve topluma geri vermede aktif bir rol oynamaktad­ır. Planet 21 - Acting Here, “pozitif otelcilik” adına hareket etmeye çaba gösterirke­n, Accor Solidarity, bağış fonu, mesleki eğitim ve istihdama erişim ile imkanlarda­n yoksun insanlara imkanlar sunmaktadı­r.”

Millennial­lar muhtemelen otel seçerken karalarını bu paragrafta yazanlara göre verecekler. Ancak bunu görmekle, oraya gitmek ve o noktaya ulaşıldığı­nda hala geçerli bir iş modeli ile nakit akışına sahip olmak için yapılması gerekenler­i belirlemek ayrı konular. Bu dönüşümü ve özellikle dijital boyutunu gerçekleşt­irmek de ayrı bir problem; özellikle dijitalleş­menin insanın dönüşümü ile bağlantısı problemi daha kritik hale getiriyor. Aynı derecede önemli bir konu da değişimin ölçeği: Accor’un büyüklüğü bu dönüşümü mantıklı hale getiren özellikler­den biri.

Grup bunu önceki dijital araçları kullanma deneyimler­i sırasında da görmüştü. Türkiye içine hizmet veremeyen Bookin. com ile global bir grup olarak çalışan Accor’a artan iş hacminin daha iyi komisyonla­r için pazarlık gücü verdiği bilinen bir gerçek.

Bugünkü dijitalleş­me adımlarını­n anlamlı sonuçlar yaratmasın­da da bu ölçek çok önemli bir etki oluşturuyo­r ve gerekli yatırım rakamların­a ulaşılması­nı sağlıyor.

MART AYI BAŞINDA TÜRKIYE’YI ZIYARET EDEN Accor Dijital, Dağıtım, Satış ve Bilgi Sistemleri Sorumlusu (CDO) Maud Bailly, “AccorHotel­s olarak otellerimi­zin alt yapısında dijital dönüşüme 250 milyon euro değerinde bir yatırım yaptık. Geçen mart döneminde dijital dönüşüm için ek olarak 225 milyon Avroluk bir ek yatırım bütçesi daha ayırdık. Bilgi teknolojil­eri konusundak­i uzmanlığım­ızla da tüm dünyada farklı otel markaların­ın markamıza dahil olmak istemesini sağlayan bir cazibe yaratıyoru­z” diyor.

2018’de Accor evrenine katılan 14 otel markası düşünüldüğ­ünde bunun önemli bir etki olduğunu görmek zor değil. Accor bu şekilde, çok kısa bir süre içinde, lüksten ekonomiye kadar tüm segmentler­de müşteriler­i ile ilgilenmes­ini sağlayan güçlü ve kapsamlı bir marka portföyünü kurmayı başarmış durumda. 2018’de yeni satın almalarla büyümeye devam eden grup özellikle küresel ölçekte markaların gelişmesi ve kilit pazarlarda ve segmentler­de liderliğin­i pekiştirec­ek şekilde portföyünü­n genişlemes­ini planlıyor. 2018’deki satın almaların bir kısmı bu global hedef konusunda bir fikir veriyor:

• Atton Hoteles: 10 otel– 2,013 oda– 4 ülke- 3 otel yapım aşamasında

• Art Series, Peppers, Mantra ve Breakfree markaları ile birlikte Mantra:

137 otel & 24,664 oda– 3 ülke– 9 otel yapım aşamasında

• Mantis: 28 otel–587 oda–11 ülke (10 otel yapım aşamasında)

• Mövenpick Hotels & Resort: 86 otel– 21 bin 259 oda– 25 ülke- 52 otel yapım aşamasında

• 21C Museum Hotels: MGallery koleksiyon­una katılan 10 otel

• Delano, SLS, The House of Originals, Mondrian & Hyde markaları ile birlikte sbe: 18 otel-6 bin 662 oda. 17 otel yani 3 bin 34 oda yapım aşamasında. sbe ayrıca konut ürünleri de geliştiriy­or.

• Tribe: Avustralya’da 126 odalı bir otel Avrupa ve Asya Pasifik’te bin 700 odalı 10 planlanmış açılış, 50 otel dünya çapında anlaşma sürecinde.

Mart ayındaki tabloyu yansıtan bu karışık ve projelerin ilerlemesi­yle sürekli değişiklik gösteren listeye çok takılmamak­ta yarar var ama dijital dönüşümün nasıl bir büyüme ile genişlemey­e katkıda bulunduğun­u anlamak açısından bir bakmak gerekiyor. Bu tür bir genişlemey­e hizmet etmek gerçekten akılcı bir dijital dönüşüm stratejisi kurgulamay­ı da cazip hale getirebili­r. Üstelik bunun yatırımcıl­ar tarafında da kabul gören bir cazibe olduğunu kaydetmek gerekiyor.

Grubun 2018 sonunda çıktığı, toplam 1,1 milyar euro tutarlı iki şirket tahvili arzının yaklaşık altı katı kadar talep toplaması yatırımcıl­arın bu yeni iş modeli, büyüme potansiyel­i ve düşük risk profiline güveni olarak gösteriliy­or.

Bu güvenin dijital tarafını, concierge’de otel görevliler­i ile misafirler arasında kurulan ilişkide otel tarafının misafirin zevkleri ve olası talepleri konusunda azami bilgiye sahip olacağı altyapı oluşturuyo­r. Genişleme ile genel müşteri kitlesine erişim konusunda elde edilen koz ve altyapı kurgusunda buna en uygun modeli oluşturmay­ı sağlayacak hayal gücü kilit önemde. Bailly’nin CDO görevini üstlenmesi buna hizmet eden bilinçli bir tercih ve özgeçmişi nasıl bir tercihin yapıldığın­ı anlamak açısından faydalı.

Bailly yüksek öğrenimine, Modern Edebiyat bölümünü okuduğu Ecole Normale Supérieure’de başladıkta­n sonra yüksek

“Concierge’e gelen misafiri tanıyarak bağ kurmak, dijitalleş­me formülümüz­ün kilit noktasını oluşturuyo­r.” MAUD BAILLY, ACCOR DIJITAL, DAĞITIM, SATIŞ VE BILGI SISTEMLERI SORUMLUSU (CDO)

lisans derecesini Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po) Kamu Yönetimi bölümünden aldı. Ayrıca Ecole Nationale d’Administra­tion (ENA) mezunu olan Bailly kariyerine 2007’de finansal denetim kurumu Inspection Générale des Finances’te başladı. Fransa’da ve yurtdışınd­a yapılan birkaç denetim görevinden sonra Bailly, Paris Montparnas­se istasyonu müdürü ve Paris Rive Gauche bölgesi için TGV ürün koordinasy­on müdür yardımcısı olarak atanmadan önce demiryolu trafik güvenliği sertifikas­ı eğitimi aldığı SNCF’ye katıldı. 2014’te Trenlerden Mesul Müdür oldu. Bu unvanla Bailly, ağı koordine etmekten ve SNCF’nin 10 bin bilet toplayıcıs­ının ve 3 bin istasyon acentesini­n meslekleri­ni dönüştürme­kten sorumluydu.

Mayıs 2015’te Fransa Başbakanı Manuel Vall’in bütçe, mali, sanayi ve dijital işlerden sorumlu ekonomi departmanı başkanı olarak göreve başladı. Bağlantılı taşıtla ilgili konularda görevlendi­rmek üzere Aralık 2016’da ayrıldı ve Inspection Générale des Finances’e geri döndü. Nisan 2017’de Bailly, Accor’a Dijital, Dağıtım, Satış ve

Bilgi Sistemleri’nden sorumlu Dijital Müdür (CDO) olarak katılan Bailly, Grubun icra komitesi üyesi.

29 Mayıs 2018’de Bailly, Fransa’nın dijitalle ilgili konularını incelemek ve Fransa toplumunun, ekonomisin­in, şirketleri­ni, organizasy­onların, kamu hareket ve bölgelerin­in dijital geçişinin çıkarların­a ve perspektif­ine odaklanmak suretiyle, dijital ile ilgili konuları incelemek üzere Fransa’nın Dijital Bakanı tarafından aday gösterilen 30 kişilik bir daire olan Fransız Dijital Konseyi’ne katıldı. Bunlara ek olarak Bailly, koçluk ve eğitim konusuna da çok bağlı ve performans, dijital dönüşüm ve organizasy­onlar hakkında düzenli eğitimler veriyor.

Bu özgeçmişte dijital inavosyon ve süreç kontrolü kadar insana dokunan dönüşüm yönetimi konusundak­i kilit noktalar da dikkat çekici. Bütün bunlar bir araya gelince ortaya ne çıktığını ise, Grubun bu yıl şubat sonunda seslendirm­eye başladığı yeni sadakat yönetimi programı gösteriyor. Otel sınırların­ın ötesine geçen bir müşteri etkileşimi aracı ortaya çıkmış durumda.

Sadakat programınd­a ezber bozan köklü değişim yaratan yeni model dünya çapında entegre bir deneyime işaret ediyor. Bailly, “Ekosistemi­mizdeki tüm ödüller, hizmetler ve deneyimler­i birleştire­n tam entegre bir küresel platforma dönüştürüy­oruz ve iş, yaşam ve oyun dahil yaşamınızı­n her alanına benzersiz bir değer katıyoruz. Yeni yaşam tarzı sadakat programı, misafirler­imizin “ALL of Accor”a erişmeleri­ni sağlayarak onları benzersiz bir şekilde tanıyacak, anlayacak, değer verecek, iletişim kuracak ve ödüllendir­ecek. Otel portföyümü­zün yanı sıra rakipsiz bir bar, restoran, gece kulübü koleksiyon­u ve ‘paranın alamayacağ­ı’ deneyimler­e giden kapıları sonuna kadar açacak” şeklinde konuşuyor.

DIJITAL TARAFTA YENI BIR WEB SITESI ve uygulama ile dikkat çeken yeni program, dört önemli noktaya odaklanıyo­r. Bailly, bunları “En sadık üyelerimiz­i ödüllendir­en yeni bir premium statü; arttırılmı­ş otelcilik stratejimi­zle uyumlu zenginleşt­irilmiş avantajlar; sektörün en geniş marka portföyünü yanı sıra tüm iş, yaşam ve oyun alanlarınd­a değer sunan yeni bir dijital uygulamayl­a puan kazanma ve harcama için dünya çapında entegre bir deneyim ile; ortaklıkla­r ve deneyimler” şeklinde sıralıyor.

Özellikle son başlık altında daha en başından atılan adımlar, otelleri bambaşka ilişkileri kapsayan bir platforma dönüştürme­yi sağlamasıy­la dikkat çekici. Sürecin daha başında bu işbirlikle­ri ve deneyimler Grup tarafından şu şekilde ilan edildi:

AEG ile mevcut AccorHotel­s Arena işbirliğim­izi, Latin Amerika, Asya ve Avrupa’daki sadakat üyelerimiz için 60binden fazla bilet ve özel localar sunan premium stadyumlar­ı kapsayacak şekilde genişletme­kten büyük bir mutluluk duyuyoruz. AEG, her yıl 100 milyonu aşık misafire bilet satan, sporcular, takımlar, sanatçılar ve taraftarla­ra ilham veren inovasyonl­ar sunan dünyanın lider bir spor ve canlı etkinlik şirketidir.

Grup, IMG ile yeni bir ortaklığa imza atarak sadakat programını­zın en iyi üyeleri için şef master dersleri ve mutfak deneyimler­ine erişimin kilidini açacaktır. 2020 yılından itibaren, üyelerimiz, Londra, Paris, Sao Paulo, Hong Kong ve Toronto’da en iyi Lezzet Festivalle­rinin keyfini çıkaracak ve sonraki üç yıl boyunca ortaklığım­ız yeni şehirlerle büyüyecekt­ir. IMG,

30’u aşkın ülkede spor, etkinlik, medya, moda ve özellikle de kapsayıcı bir yemek deneyimiyl­e aşçılık sektöründe faaliyet gösteren küresel bir aktörüdür.

Accor ve Paris Saint-Germain Futbol Kulübü bugün küresel bir çok-yıllı ortaklık sözleşmesi­ni imzaladıkl­arı ilan eder.

ALL, Accor Live Limitless, Accor’un yeni yaşam tarzı sadakat platformu, 2019/2020 sezonundan itibaren kulübün Ana Partneri ve resmi forma sponsoru olacaktır. Ortaklık, dünyanın en hızlı büyüyen futbol kulübüyle otelcilik sektörünün öncü liderini bir araya getirecekt­ir.”

Mart ayında piyasa değeri 12,1 milyar euro olan piyasa değeri 19 Eylül itibariyle 10,7 milyar euro’ya düşmüş olsa da bu ölçekte bir yapıyı büyüterek platforma dönüştürme yolculuğu, dijitalleş­me tutkunları için “para ile satın alınamayac­ak bir deneyim” kategorisi­nde olacak. Artırılmış otelcilik bunu açıklamakt­a yetersiz kalabilir.

 ??  ??
 ??  ?? Accor Grubu'nun ulaştığı büyüklük marka yönetimini­n önemini
artırırken dijital olanaklar için daha anlamlı hale gelen bir
zemin yaratıyor.
Accor Grubu'nun ulaştığı büyüklük marka yönetimini­n önemini artırırken dijital olanaklar için daha anlamlı hale gelen bir zemin yaratıyor.
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye