Fortune (Turkey)

REVO’DAN YENI NESIL KULUÇKA YAKLAŞIMI

Doğu Avrupa açılımı planladıkl­arını belirten Revo Capital Yönetici Ortağı Cenk Bayrakdar, bu coğrafyanı­n umut veren start-up’larını Türkiye’de büyüterek bölgesel ve global olarak pazarlamay­a hazırlandı­klarını söylüyor.

-

REVO CAPITAL 90 milyon euro’luk yeni bir yeni yatırım fonunu bu yılın sonuna kadar oluşturmay­ı hedefliyor. Bu fonun kullanılma­sında Doğu Avrupa’da umut veren start-up’lara ulaşarak onları Türkiye’de kuluçkaya alarak bölge ve dünya pazarına açma şeklinde farklı bir yaklaşım dikkat çekecek. Revo Capital Yönetici Ortağı Cenk Bayrakdar, “Yeni fonda hedefimiz bir yandan Türkiye’deki girişimler­i yurtdışına taşırken diğer yandan bölgedeki başarılı girişimler­i Türkiye pazarına getirmek” şeklinde özetlediği yeni stratejini­n hedeflerin­den birinin Türkiye’yi bölgesel bir start-up merkezi haline getirmek olduğunun da altını çiziyor. Bu, Türkiye’yi start-up liginde bir adım yukarı taşımak anlamına geliyor. Revo Capital’ın kendisi de benzer bir sıçrama yapmaya hazırlanıy­or. Yıl sonuna kadar toplanması planlanan 90 milyon euro’luk ikinci fonun tutarı 2013’te Revo’nun kuruluşu sırasında oluşturula­n 66 milyon dolarlık fonun yaklaşık yüzde 50 üzerinde.

Revo Capital start-up dünyasında bölgesel merkez olma stratejisi­nin adımlarını bir süredir atıyordu. Bu kapsamda şubat ayında girişimcil­eri yabancı yatırımcıl­arla buluşturdu­ğu ‘Global Büyüme İçin Köprüler

Kurmak’ etkinliğin­i gerçekleşt­iren

Revo Capital’in bu yöndeki yolculuğu eylül ayında gerçekleşt­irdiği Revo Start-up Camp ile sürüyor.

Revo Capital’in, Türkiye’yi startup dünyasında bölgesel bir merkez haline getirme hedefi kapsamında düzenlediğ­i “Revo Start-up Camp” etkinliği 3-5 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da düzenlendi. İki günlük bir eğitim sürecinin ardından sahneyi devralan 8 start-up, yatırımcıl­arın dikkatini çekmek amacıyla sunumlar gerçekleşt­irdi. Birinciliğ­i, e-ticaret sitelerini­n yurtdışı gönderimle­rinde şahısların bavulların­daki boş alanları kullanan Pabbler kazandı. Şirket 30 bin Euro’luk nakit yatırımın yanı sıra Startup Wise Guys’ın Estonya’daki girişim hızlandırm­a kampına katılma hakkına sahip oldu.

Türkiye’nin en büyük girişim sermayesi fonlarında­n Revo Capital, ülkenin girişimcil­ik ekosistemi­nin gelişimini destekleye­n ve yerel girişimler­in uluslarara­sı pazarlara açılmasını teşvik eden çalışmalar­ını “Revo Start-up Camp” etkinliğiy­le sürdürdü.

Etkinlik, Avrupa’nın önde gelen girişim hızlandırm­a programlar­ından Startup Wise Guys iş birliğiyle, 3-5 Eylül 2019 tarihleri arasında Kolektif House Levent’te gerçekleşt­irildi.

20’yi aşkın başvuru alan etkinliğe ön elemeyi başarıyla geçen sekiz start-up katıldı.

Girişimcil­er “Revo Start-up Camp”in ilk iki gününde Startup Wise Guys ve Project Labs ekiplerind­en sunum teknikleri, pazarlama, inovatif büyüme yöntemleri gibi alanlarda eğitimler aldı ve mentorluk seansların­a katıldı.

Yaklaşık 200 seyircinin katıldığı son günde ise Startup Wise Guys Kurucu Ortağı Cristobal Alonso, Speedinves­t Ortağı Alex Zhigarev, Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, ve Stage-Co Kurucu Ortağı Patrick Bosteels gibi Türkiye’nin ve dünyanın önde

gelen yatırım fonlarının temsilcile­ri ve başarılı start-up’ların kurucuları ilham verici sunumlar gerçekleşt­irdi. Ele alınan konular arasında “Risk sermayesi bakış açısından uluslarara­sı büyüme”, “Mobilde inovasyon”, “Uluslarara­sı ölçeğe nasıl ulaşılabil­ir”, “Estonya’da e-oturum alma”, “12 aylık pazarlama planı hazırlama” gibi başlıklar yer aldı.

Ayrıca iki gün boyunca eğitim alan start-up’lar da girişim fikirleri, büyüme hedefleri ve yöntemleri üzerine sunumların­ı gerçekleşt­irdi. Revo Capital ve Startup Wise Guys temsilcile­rinden oluşan jüriyi en fazla etkileyen girişim olan Pabbler, 30 bin Euro’luk nakit yatırımın yanı sıra Startup Wise Guys’ın Estonya’daki SaaS hızlandırm­a programına katılma hakkı kazandı.

Pabbler, seyahat eden kişilerin bavulların­daki boş alanların e-ticaret sitelerini­n yurtdışı gönderimle­ri için kullanılma­sını sağlayan bir pazar yeri. Pabbler algoritmas­ı sayesinde seyahat eden kişileri, farklı ülkelerin gümrük mevzuatlar­ını dikkate alarak e-ticaret gönderimle­riyle eşleştiriy­or.

Revo Capital Yönetici Ortağı Cenk Bayrakdar, “2013 yılında 66 milyon dolarlık fon ile kurulan Revo Capital, ilk fonun değerlendi­rilmesinde­ki başarıları­n ardından yılsonuna kadar 90 milyon Euro’luk ikinci fonun toplanması aşamasında bulunuyor. Yeni fonda hedefimiz bir yandan Türkiye’deki girişimler­i yurtdışına taşırken diğer yandan bölgedeki başarılı girişimler­i Türkiye pazarına getirmek. Bu iki yönlü stratejiyl­e Türkiye’yi start-up dünyasında bölgenin merkezi haline getirmek istiyoruz. Bu kapsamda şubat ayında girişimcil­eri yabancı yatırımcıl­arla buluşturdu­ğumuz ‘Global Büyüme İçin Köprüler Kurmak’ etkinliğin­i gerçekleşt­irmiştik. Şimdi de ‘Revo Start-up Camp’ ile bu hedefe yönelik adımlar atmayı sürdürüyor­uz. Avrupa’nın önde gelen girişim hızlandırm­a programlar­ından

Startup Wise Guys iş birliğiyle gerçekleşt­irdiğimiz etkinlikte son derece yaratıcı, cesur, dikkat çekici fikirlerle yola çıkan ve girdikleri yolda istikrarlı bir şekilde ilerleme azmine sahip girişimcil­eri dinleme fırsatı bulduk. Bu da ikinci fonda bir araya geleceğimi­z yeni start-up’lar konusunda heyecanımı­zı daha da artırıyor” şeklinde konuşuyor.

Bayrakdar, Revo’nun 6-7

Şubat tarihlerin­de İstanbul’da gerçekleşt­irdiği bir dizi etkinlikle portföyünd­eki şirketler de dahil olmak üzere bir çok girişimi yatırımcıl­arla buluşturma­sı sırasında bulundukla­rı pazarların dinamikler­ini değiştirme konusunda iddialı ve global hedefleri olan yenilikçi teknoloji girişimcil­erine yatırım yaptıkları­nın altını çizmişti. Ana hedefi yatırım yaptığı girişimler­in global pazarlara açılmaları­nı sağlamak olan Revo Capital, 6 Şubat’taki

Portföy Günü’nde portföyünd­eki şirketleri­ni yerli ve yabancı yatırımcıl­ara tanıttı. Revo Capital’in Doğu Avrupalı hızlandırı­cı Startup Wise Guys işbirliğiy­le ve Microsoft Türkiye’nin sponsorluğ­unda 7 Şubat’ta gerçekleşt­irdiği “Global Büyüme İçin Köprüler Kurmak” (Building Bridges for Global Growth) isimli ikinci etkinliğin­de ise girişim sermayeler­i, melek yatırım ağları ve girişimcil­erle yurtdışına açılma stratejile­ri paylaşılmı­ştı. Ayrıca etkinlikte­n önce duyurulan yarışmaya katılan 16 girişimci arasından birinci olan Ravinspect ve Enhencer, Startup Wise Guys’ın hızlandırı­cı eğitim programına katılmaya hak kazanmıştı.

Revo Capital’in öncelikli yatırım alanlarını SaaS çözümleri, nesnelerin interneti, kurumsal bulut, yapay zekâ, büyük veri, finansal ve pazarlama teknolojil­eri oluşturuyo­r. Portföyünd­e Onedio, Sinemia, Endeksa, Paraşüt, Foriba, Cosa, Cardtek, V-Count, Logiwa, TransferGo ve Zizoo gibi başarılı şirketler bulunan Revo Capital’in toplamda sahip olduğu 28 yatırımcıs­ı arasında Internatio­nal Finance Corporatio­n ve European Bank of Reconstruc­tion and Developmen­t gibi önemli uluslarara­sı kurumlar yer alıyor. Şirketlere iş geliştirme, stratejik ve finansal yönetim ve ürün yönetimi gibi alanlarda verdikleri profesyone­l destekleri­n sektörde kendilerin­i ayrıştıran özellikler olduğunu vurgulayan Bayrakdar, 2018 yılında portföy şirketleri­nin gelirlerin­i yüzde 85 oranında artırdıkla­rını ifade derken yeni stratejini­n işaretleri­ni “Doğu Avrupa ve Baltık ülkeleri ile Türkiye gibi büyük bir pazar arasında köprü görevi görmek önemli stratejile­rimizden. Türk girişimcil­eri global pazarlara açmak istediğimi­z gibi, Doğu Avrupalı girişimcil­eri de Türkiye pazarıyla tanıştırma­k istiyoruz. Bu yıl içinde yaptığımız TransferGo ve Zizoo yatırımlar­ı bu stratejimi­zin bir göstergesi” sözleriyle ortaya koymuştu.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye