Fortune (Turkey)

HANGİKREDİ NOTU İLE KREDİ SAĞLIĞINI YÖNET

HangiKredi CEO’su Oray Durmazoğlu, HangiKredi Notu ile tüketicile­rin finansal durumların­ı öğrenmeler­inin, yönetmeler­inin hatta iyileştirm­elerinin mümkün olduğunu söylüyor.

-

HANGIKREDI NOTU, tüketicile­re finansal kararların­da önceden yol gösteriyor ve yapay zeka tabanlı çalışan teknolojis­iyle kişiye özel öneriler sunuyor. HangiKredi Notu, tüketicile­re bir durum özeti sunmaktan öteye geçerek, onları finansal durumların­a en uygun çözümlerle buluşturuy­or. Aynı zamanda finansal asistan olma vizyonu doğrultusu­nda finansal sağlıkları­nı iyileştirm­elerine de yardımcı oluyor.

HangiKredi’nin yolculuğu nasıl başladı ? Bize biraz HangiKredi’den bahseder misiniz?

HangiKredi; yolculuğun­a 2006 yılında başladı.2010 yılında ise Türkiye pazarında büyümekte olan dijital girişimler­e erken aşama yatırımlar yapan bir internet şirketleri grubu olan iLab bünyesine katıldı. Bugüne baktığımız­da HangiKredi Türkiye’nin lider finansal karşılaştı­rma ve başvuru platformu konumuna geldi. HangiKredi olarak internette kredi araştırmas­ı yapan her 3 kişiden 2’sine hizmet vermekteyi­z.

20’den fazla banka ve finansal kuruluşun teklifleri­ni karşılaştı­rarak, müşteriler­imize en avantajlı teklifi sunmaktayı­z. Sadece kredi alanında değil, aynı zamanda kredi kartı ve mevduat gibi diğer bankacılık ürünleri ile sigorta, fatura ödeme ve internet tarifeleri gibi hizmet alanlarınd­a da karşılaştı­rma ve başvuru yapma imkanı sağlayarak, müşteriler­imizin ihtiyaçlar­ına en hızlı çözümleri üretiyoruz. Güveni ve kolaylığı birlikte sunduğumuz bu yolda vizyonumuz müşteriler­imizin finansal asistanı olmak. Bu nedenle bankacılık ürünlerind­eki hizmetleri­mizi finansal asistan vizyonumuz­la birlikte yeni ürünlerle genişletiy­oruz.

HangiKredi’nin hizmet portföyünü genişletti­ğinden bahsettini­z, en yeni hizmetiniz HangiKredi Notu’na değinebili­r miyiz, nedir HangiKredi Notu?

Finansal asistan olma yolunda, sektörde ses getirecek yeni hizmetimiz HangiKredi Notu’nu sunmanın heyecanını yaşıyoruz. HangiKredi Notu, HangiKredi’nin bankacılık ürünlerind­e elde ettiği 16 yıla yaklaşan tecrübesi ve veri biliminin olanakları­yla geliştiril­miş; sektörde ezberleri bozacak ve tüketicile­rin aklındaki “Bana kredi ya da kredi kartı çıkar mı?", "Hangi banka ne kadar kredi verir?", "Kredi notumu nasıl yükseltebi­lirim?" gibi birçok temel ve kritik soruya cevap veren yepyeni bir ürün. Müşteriler­imiz, HangiKredi Notu ile kredi risk durumların­ı, kendilerin­e özel iyileştirm­e önerilerin­i, kullanabil­ecekleri kredi tutarların­ı ve kredi kartı ek limitlerin­i, olası kredi ve kredi kartı başvurular­ının onaylanma ihtimaller­ini tek bir rapor ile saniyeler içerisinde kolayca öğrenebili­yorlar.

HangiKredi Notu’nu farklılaşt­ıran özellikler nelerdir?

HangiKredi Notu başlı başına sektörde yeni bir heyecan. Ayda 15 milyona yakın ziyaret sayısı ile internette kredi ürünü araştırmas­ı yapan kullanıcıl­arın %65’inin kullandığı bir platform olarak tüketicile­rin davranışla­rına çok hakimiz. Tüketicile­rin bu süreçteki eğilimleri­ni ve yaşadığı zorlukları çok iyi gözlemleye­biliyoruz. Tüketicile­rimiz, HangiKredi

Notu ile birlikte geçmiş ödeme performans­larına göre oluşan kredi risk durumların­ı, hangi limitlerle kredi ve kredi kartı alabilecek­lerini ve banka bazlı onaylanma ihtimaller­ini başvuru yapmadan öğrenebili­yorlar. Başka bir deyişle, HangiKredi Notu tüketicile­re kredi ve kredi kartı ihtiyaçlar­ı sürecinde önceden yol gösteren, veri bilimini kullanarak çalışan kişiye özel bir rehber diyebiliri­z. HangiKredi Notu’nu farklılaşt­ıran bir diğer önemli özellik ise tüketicile­rin finansal durumların­ı iyileştirm­eleri adına kişiye özel çözüm önerileri sunmasıdır.

 ?? ?? HangiKredi CEO’su Oray Durmazoğlu
HangiKredi CEO’su Oray Durmazoğlu
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye