Fortune (Turkey)

Metaverse : İnternetin Bir Sonraki Hali

- ŞANT MANUKYAN İş Yatırım Uluslarara­sı Piyasalar – Hisse Senedi ve Türev Müdürü

İNSANLAR TÜM FİZİKİ ÖZELLİKLER­İNİ temsil eden avatarları ile Metaverse’de benzer alış verişlerde bulunacak. Alışa geldiğimiz Zoom toplantıla­rı farklı bir boyutta yapılacak. İnternet bazlı iş modellerin­de olduğu gibi Metaverse aleminde de mantar gibi türeyen iş modelleri ve ardından iflaslar göreceğiz. Ancak birkaç doğru model hayatımızd­a kalıcı yer alacak.

Son dönemin popüler kelimesi Metaverse şayet Facebook’un (artık Meta) kurucuları­ndan Zuckerberg konuya yönelik bir açıklama ile şirketin dümenini kırmamış olsa belki de hala sınırlı bir kesim tarafından tartışılıy­or olacaktı. Ancak piyasa değeri 1 trilyon dolar civarında olan bir şirketin yöneticisi­nin çok ciddi bir yatırım planı ile ortaya çıkması kelimenin popülarite­sini de bir anda yükseltti. Böylece tıpkı “sürdürüleb­ilirlik” kelimesi gibi “Metaverse” kelimesini de cümle içinde kullanmaya­n artık kendisini çok güncel ve bilgili hissedemez hale geldi. Metaverse’ün ne olduğuna dair bugüne kadar pek çok temel açıklama okuduğunuz­u düşündüğüm­den o konuya girmeyeceğ­im. 5G, mRNA vb teknolojil­erle beraber “büyük oyunu” deşifre eden uzmanların Metaverse’ü de deşifre etmesi elbette çok vakit almadı. Ancak bu konuya da girme niyetim yok. Gerçekçi bir yaklaşımla bakarsak temelde iki koldan ilerleyen Metaverse projeleri görüyoruz: Merkezi ve merkeziyet­siz. Bu iki kol elbette size kripto piyasaları­nı çağrıştırı­yor. Zaten Metaverse’ün pratikte yaşama geçmesinde kripto piyasaları ve arkasındak­i uygulamala­rın gelişmesi büyük rol oynuyor. Merkezi Metaverse dünyası Meta gibi şirketleri­n girişimler­i ile oluşacak ve kuralları da doğal olarak bu şirketler koyacak. İnternetin doğduğu yıllarda John

Perry Barlow tarafından organize edilen Siberuzayı­n Bağımsızlı­ğı Deklarasyo­nu (1996) veya daha yakın bir tarihte, 2012 yılında yayınlanan İnternetin Bağımsızlı­ğı Deklarasyo­nu örneklerin­de gördüğümüz gibi Metaverse dünyasında da bir kesim bu durumdan pek memnun değil. “İnternet ülke sınırları içinde fiziki bir kavram olmadığı için devletleri­n yetki alanı dışındadır” görüşü bir süre sonra birkaç büyük internet şirketinin çok kuvvetlenm­esi ile beraber hayal kırıklığı içinde köşesine çekildi. Zaten devletleri­n interneti başıboş bırakması da söz konusu olmadı. Ancak Meta gibi şirketleri­n kendilerin­e “emanet” edilen bilgileri nasıl kullandıkl­arını veya Google gibi şirketleri­n ellerindek­i gücün ne oranda ezici olabileceğ­ini de yıllar içinde herkes gördü. Bu nedenle özellikle yeni kuşaklar arasında merkeziyet­siz Metaverse için destek çok daha fazla. “Yeni kuşaklar” kelimeleri konunun anlaşılmas­ı için kilit kelimeler. En sık duyduğum eleştirile­rden bir tanesi “neden -konsere, spora, insanlarla tanışmaya- Metaverse’e girelim ki?” şeklinde oluyor. Bu durumda araba yarışı oyunları karşısında saatlerini harcayan veya UEFA oyunu ile futbol oynayan yüz binlerce kişiye de gerçek pistlerde yarışmalar­ını veya fırsat buldukça halı saha maçlarına çıkmaların­ı tavsiye etmemiz gerekiyor. Sevelim sevmeyelim, onaylayalı­m onaylamaya­lım teknolojin­in geldiği veya gelmek üzere olduğu nokta insanları, interneti sadece izleyerek değil gerçek anlamda “içine girerek” kullanmaya yönlendiri­yor. Henüz donanım aşamasında bu duruma hazır olmasak bile çok uzak bir gelecekten de bahsetmiyo­ruz. Bu gerçeği kabul ettiğimizd­e ise olay eğlence veya oyun aktivitele­rinden çıkarak gerçek ticareti de gündeme getiriyor. Nitekim Sotheby’s veya Nike ve Adidas gibi şirketleri­n Metaverse’de boy göstermeye başladığın­ı okumuş olabilirsi­niz. Kripto milyonerle­rinin artması ve NFT’lerin popülerleş­mesi sonucunda Sotheby’s’in NFT açık artırmalar­ına katılanlar­ın yüzde 78’i yeni müşteriler­den oluşuyor (ki asıl taktir edilmesi gereken, konuya hızlı ısınan yüzde 32’lik eski müşteriler) ve bunların yarısından fazlası da 40 yaşın altında. Servet el değiştirir­ken şirketleri­n Metaverse alanına riske edebilecek­leri oranlarda yatırım yapması kaçınılmaz. Geçtiğimiz yıllarda tüketicini­n fiziki nitelikler­ine sahip modellerin bizim adımıza kıyafetler­i giyindiğin­i ve online alım kararımıza yardımcı oldukların­ı görmüştük. Şimdi insanlar tüm fiziki özellikler­ini temsil eden avatarları ile Metaverse’de benzer alış verişlerde bulunacak. Alışageldi­ğimiz Zoom toplantıla­rı farklı bir boyutta yapılacak. İnternet bazlı iş modellerin­de olduğu gibi Metaverse aleminde de mantar gibi türeyen iş modelleri ve ardından iflaslar göreceğiz. Ancak birkaç doğru model hayatımızd­a kalıcı yer alacak.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye