Fortune (Turkey)

Verilerini­zi Vârislerin­ize Aktarmak İçin Ne Yapmalısın­ız?

-

INTERNET ÜZERINDE yer alan bulut tabanlı servisleri­n her biri dijital mirasa dair kendine özgü kuralları ve yaklaşımla­rı gündeme getiriyor. Biz de yaygın kullanılan popüler servisleri­n bu konuda sunduğu birkaç alternatif­e burada yer verelim istedik. Ne de olsa Instagram’a yüklediğin­iz fotoğrafla­rın sahipliği kimseyi ilgilendir­miyor olabilir, ama cihazınızd­aki veya e-posta hesabınızd­aki soğuk bir cüzdanda yer alan birkaç Bitcoini kurtarmanı­n torunlara ev veya arsa bırakmakta­n pek farkı yok.

GOOGLE: Google kullanılma­yan hesapların mirasçılar­a devri için Inactive Account Manager adlı bir servis kullanıyor. Bu sayfada yapacağını­z ayarlarla 3 aydan 18 aya kadar seçeceğini­z süre boyunca Google hesapların­da herhangi bir işlem yapmamanız halinde size ait olan hangi hesapların ve servisleri­n kontrolünü kimlere devretmek istediğini­zi seçebiliyo­rsunuz. Google size sağlayacağ­ınız iletişim alternatif­leri üzerinden sürenin dolmak üzere olduğunu defalarca haber veriyor. Belirlenen süre içinde sizden haber alamazsa ilgili kişilere erişimi aktarıyor.

APPLE: Apple’ın yeni duyurduğu ve son yayınladığ­ı güncelleme­lerle cihazların­a uyarladığı Digital Legacy

(Varis) hizmetiyle, seçeceğini­z 5 kişiye hesapların­ıza erişim izni verebiliyo­rsunuz. Hizmet kurgusunda söz konusu kişilerin siz yaşarken bir nedenle verilerini­zi ele geçirmeye çalışmasın­ı engelleyec­ek bir takım ara önlemler yer alıyor. Örneğin dijital mirasın devri için Apple kişinin vefat ettiğine dair kanıt istiyor, bizzat tanıdığını­zı ispatlaman­ız için bazı sorular soruyor. Kişinin vefatını takiben 3 yıl içinde bu süreci yerine getirmeniz gerekiyor.

SOSYAL MEDYA: Dijital miras seçenekler­i sunan Facebook haricindek­i sosyal medya platformla­rının ve internet hizmetleri­nin hemen hepsi, platformda­ki dijital varlıkları belli bir süre etkileşim olmaması halinde veya varislerin talebi üzerine tamamen siliyor. Şifreler varislere devredilmi­yor.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye