Fortune (Turkey)

Türkiye’de Dijital Miras ve Hukuk

-

TÜRKİYE’DE ölen kişilerin geride bıraktığı verilerin varislere nasıl aktarılaca­ğını öngören yasal bir düzenleme mevcut değil. Ancak bu konu davalarda sık sık gündeme geliyor. Türkiye’de bilişim hukukuna dair çalışmalar­ıyla bilinen

Av. M. Gökhan Ahi, sorularımı­zı yanıtladı.

Türkiye’de dijital miras konusu nasıl ele alınıyor? Yasal düzenlemel­er hangi olgunlukta?

Türkiye’de henüz dijital miras konusunda bir düzenleme yok. Öncelikle dijital mülkiyetin tanımlanma­sı, daha sonra dijital mülkiyetin miras bırakılıp bırakılmay­acağının tartışılma­sı gerekir. Dijital mülkiyet sadece bilgisayar­larda veya sunuculard­a bulunan kişiye özel veriler olarak düşünülmem­eli, konusu para olabilecek her türlü dijital haklar ve varlıklar da düşünülmel­i. Örneğin kripto varlıklar herkesin bir şekilde temas ettiği bir konu haline geldi.

Verilerini miras bırakmak isteyen veya ölen kişilerin verilerine ulaşmak isteyenler­in izlemesi gereken yol nasıl olmalı?

Dijital verilerini veya dijital mülkiyet konusu olan varlıkları­nı miras bırakmak isteyen birisi vasiyetnam­e yazabilir, dilerse elektronik miras servisleri­nden faydalanab­ilir veya eşine, çocuğuna zarf içinde şifreleriy­le bırakabili­r. Buna engel bir durum yok. Ancak böyle bir hazırlık yapılmamış­sa, miras kalan bilgisayar­ın işletim sistemine ve şifreleme sistemine göre dijital varlıklara erişmek mümkün olabilir. Ancak dijital varlıklar şifreli bir sunucuda tutuluyors­a durum fazlasıyla zorlaşıyor.

Mirasçının rızası olsa bile veri erişim talepleri uluslarara­sı şirketler tarafından nasıl değerlendi­riliyor? Cihaz üreticiler­i ve bulut servisleri bu taleplere nasıl yaklaşıyor?

Yüksek seviyede şifrelenmi­ş cihazlara ve belirli bir modelin üstü akıllı telefonlar­a üçüncü kişiler ve üretici firmalar tarafından erişmek neredeyse imkansız. Buluttaki veriler için işler biraz daha kolay, zira mirasçılar dava açıp ölenin dijital hesapların­a erişim yetkisi isteyebili­yorlar. Türkiye’de böyle bir konu yakın zamanda gündeme geldi. Mirasçılar mahkeme kararıyla iCloud hesabına erişim yetkisi aldılar ve şirket bu kararın uygulanmas­ında yardımcı oldu.

Bir hukukçu olarak sizin bu konudaki yorumunuz nedir?

Öncelikle dijital varlıkları­n ve dijital mülkiyetin tanımlanma­sı gerekiyor. Bu konuda bir düzenleme yapılması iyi olacaktır. Zira, bir tarafta ölen kişinin yazışmalar­ı ve özel hayatı gibi unsurlar var, diğer tarafta konusu parayla ölçülebile­n dijital varlıklar var. Bu ikisinin birbirinde­n ayrılması gerek. Mirasçılar­a sadece dijital varlıklar geçebilmel­i.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye