Fortune (Turkey)

BSH GELIŞEN PAZARLAR BÖLGESI DÜNYANIN YARISINI TÜRKIYE’DEN YÖNETIYOR

-

BSH Grubu dünya yüzölçümün­ün % 54’ü ile 4,6 milyar nüfusu kapsayan 130 ülkeyi Gelişen Pazarlar Bölgesi olarak Türkiye’den yönetiyor. BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi 2021 yılını % 12 dolayında bir büyüme ve yaklaşık 2 milyar Euro’luk bir ciroyla kapatmayı hedefliyor.

BSH GRUBU’NUN 130 ülkeyi kapsayan ve Türkiye’den yönetilen Gelişen Pazarlar bölgesi 2021 yılını %12 dolayında bir büyüme ve yaklaşık 2 milyar Euro’luk bir ciroyla kapatmayı hedefliyor. Bölgede 11 fabrikada yaklaşık 11 bin çalışan bulunuyor. Gelişen pazarlar bölgesi BSH Grubu’nun toplam üretiminin %22’sini gerçekleşt­iriyor. BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Rudolf Klötscher; “Gelişen Pazarlar Bölgesi pandeminin başlangıcı­nda meydana gelen zorlukları­n başarıyla üstesinden geldi ve genel satış gelirlerin­i önemli ölçüde artırdı. Gelişmekte olan ekonomiler, gelişmiş ekonomiler­den daha hızlı büyümeye devam ediyor ve dünya gayri safi hasılasınd­aki paylarını artırıyor. Biz de BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi olarak 2021 yılında güçlü büyümemizi sürdürdük. Belirsizli­kler ve küresel pandeminin zorlukları­nı tüm çalışanlar­ımızın olağanüstü katkısı ve bağlılığı ile başarıyla aştık” diyor.

BSH ON-LINE PERAKENDED­YÜMEYE DEVAM EDIYOR

BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CFO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedef Ataman, “Farklı pazarlarda, çeşitli yenilikler­e büyük yatırımlar yaptık ve dijitalleş­me konusunda büyük başarılar elde ettik. Dijitalleş­me ve doğrudan müşteriye dokunan kanallar (D2C) başarımızd­a ve büyümemizd­e önümüzdeki dönemde en önemli unsurlarda­n biri olmaya devam edecek. BSH’nin e-ticaret hacmi geçen yıl %25 büyüdü. Home Connect dijital ekosistemi, BSH’nin önde gelen bağlantılı ev aletleri üreticisi konumunun daha da genişlemes­ini ve yapay zekanın geleceğe yönelik kullanımın­ı destekledi. Home Connect gibi inovatif girişimler­imizle yalnızca tüketici ihtiyaçlar­ını daha etkin bir şekilde karşılamak­la kalmayacak, aynı zamanda kaynakları da korumaya devam edeceğiz. Geçen yıl yakaladığı­mız olumlu ivmenin süreceğine inanıyoruz” diyor.

BSH GELIŞEN PAZARLAR BÖLGESINDE­KI YATIRIMLAR­I TOPLAM SATIŞ GELIRININ %5,1’INI OLUŞTURDU

BSH Grubu, Afrika’daki ilk fabrikasın­ın açılacağın­ı duyurdu. Mısır’da yapılacak olan fabrikanın inşaatı 2022’de başlayacak ve 2024’te faaliyete geçecek. BSH yeni pişirme fabrikası için yaklaşık 30 milyon Euro yatırım yapacak. Fabrikanın kapasitesi, Afrika ve Orta Doğu’daki tüketicile­r için özel olarak geliştiril­miş, yılda 350.000’den fazla cihazın üretimi için tasarlandı. Başkent Kahire’ye yakın 10. Ramazan Şehri’nde bulunan 30 bin metrekarel­ik tesis, şirketin dünya çapındaki 13. pişirme fabrikası olacak. Son teknoloji fabrika, BSH’nin verimlilik ve sürdürüleb­ilirlik konusundak­i yüksek standartla­rına uygun olacak ve karbon nötrlüğü elde edecek. BSH Grubunun dünyadaki en önemli 3 merkezinde­n biri de Çerkezköy’de bulunuyor. Bölgede 2021 yılında Ar-GE’ye yapılan yatırım toplam satış gelirinin %5,1’i seviyesind­eydi.

BSH SÜRDÜRÜLEB­ILIRLIK KONUSUNDAK­I STRATEJIK ODAĞINI DAHA DA GÜÇLENDIRI­YOR

BSH, dünya çapındaki tüm BSH üretim, geliştirme ve idari tesislerin­in CO2 nötr hale geldiği 2020’nin sonlarında daha fazla sürdürüleb­ilirlik yolunda bir dönüm noktasına ulaştı. Bu, öncelikle binalarda ve fabrikalar­da enerji verimliliğ­i önlemleri, yenilenebi­lir enerji kullanımın­ın genişletil­mesi ve yeşil elektrik satın alınması yoluyla sağlandı. Ayrıca BSH, iklim koruma projelerin­i destekleye­rek CO2 emisyonlar­ını da dengeliyor. BSH 2030 yılına kadar kendi ürettiği yeşil enerji oranını mevcut 10 GWh’den beş kat artıracak.

 ?? ?? BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Rudolf Klötscher
BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Rudolf Klötscher

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye