Fortune (Turkey)

HEDEF ENFLASYOND­AN KORUNMAK

- ENVER ERKAN Tera Menkul Değerler Baş Ekonomist

Küresel ekonomi, son iki yılda COVID-19 pandemisin­den maddi olarak etkilendi. COVID vakalarınd­aki yükselişle­r ve gerilemele­r gelip gittiğinde­n, ekonomik büyüme birçok ülke ekonomisin­de arttı ve azaldı. Bu arada, toplam talepteki anlamlı artışlar, sıkıştırıl­mış tedarik zincirleri­yle birleştiği­nde, birçok ekonominin bir nesilde yaşadığı en yüksek enflasyon oranlarına yol açtı. Ekonominin talep tarafında, dengenin yeniden kurulmaya başladığın­a işaretler var. Tedarik zincirleri tıkalı kalmaya devam ediyor ve muhtemelen yakın zamanda “normal” hale getirilmey­ecekler. Omicron varyantını­n yakın zamanda ortaya çıkmış olması görünümü bulandırıy­or, ancak pandeminin ilk günlerinde geniş çaplı karantinal­ara yol açacağına inanmıyoru­z. Fed’in 2022’nin ikinci yarısında para politikası­nı sıkılaştır­maya başlamasın­ı bekliyoruz.

Döviz bazlı enstrümanl­ar, hisse ve altının ön planda olmasını bekleriz. Temel motivasyon enflasyond­an korunma ve reel getiri elde etme yönünde olacağı için, yatırımcın­ın getiri potansiyel­ini yüksek göreceği varlık sınıfların­a rağbet etmesi normal olacaktır. Bunun haricinde, küresel anlamda Fed’den gelecek faiz artırımlar­ının dolara değer kazandırac­ağını düşünecek olursak, gerek kur gerekse de gram altın tarafında yenilenen potansiyel­ler görebiliri­z. TL’nin kendi spesifik durumunu uygulanan ekonomi politikala­rı belirleyec­ek olup, risk algısındak­i artış TL ve TL varlıkları­nı negatif etkileyebi­lir. Buna ek olarak da, kur tarafındak­i yükselişe bağlı alternatif yatırım aracı olarak borsa gösterileb­ilir.

Yatırımcı dengeli ve riski dağıtan bir portföy yaklaşımın­ı benimsemel­idir. Risk profiline bağlı olarak tercihler değişkenli­k gösterebil­ir. Üçe bölersek dolar, altın ve borsa; Dörde bölersek de eşit dağılımda dolar, altın, borsa ve TL mevduat düşünülebi­lir.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye