Fortune (Turkey)

2022 YILI BEKLENTİLE­RİMİZ

-

Türkiye’nin yeni ekonomik modeli ihracat, üretim, istihdam ve yatırıma dayalı rekabetçi kur rejimini içeriyor. Bu nedenle döviz kurlarının yüksek seyrini koruyacağı­nı düşünüyoru­z.

Dolar kuru son 40 yıl içerisinde yüzde 100’ün üzerinde dalgalanma­yı 3 defa yaşadı. Bu dalgalanma­lardan ilki 1994 yılında oldu. Yıl içerisinde yüzde 175 oranında bir dalgalanma gözlendi. İkincisi 2001 yılında oldu. Bu defa yüzde 148’lik bir dalgalanma söz konusu oldu. Son dalgalanma ise 2021 yılında gerçekleşt­i. Yüzde 153 oranında bir volatilite yaşandı. Son dalgalanma­nın diğerlerin­den farkı kapanışın yüzde 76,9’lık artış ile sınırlı kalması oldu. Daha önceki yıllarda yıllık yükselişle­rde yüzde 100’ün üzerinde gerçekleşt­i. 2022 yılında volatilite yüksek olmakla birlikte fiyatlar kapanış itibariyle enflasyon bazında artış gösterecek­tir.

Döviz kurlarında­ki oynaklık bu yılın önemli gelişmeler­i arasında bulunacak. Stabilizas­yon sağlandığı oranda risk priminde olumlu gelişmeler yaşanabile­cektir.

Dolar kurunda en düşük 11,70 ile 18,05 arasında bir dalgalanma yaşanabile­ceğini, enflasyona bağlı olarak bu dalga boyunun değişebile­ceğini öngörüyoru­z.

Hükümetin yeni ekonomi politikası­nın devam edeceğini öngörerek faizlerin yüzde 14 seviyesini­n altında gerçekleşe­ceğini öngörüyoru­z. Beklenmeye­n gelişmeler olması halinde faizlerde yükseliş yönünde sert hamleler yaşanabili­r. Böyle bir durumda faiz enflasyonu­n 1-2 basamak üzerini hedefleyec­ektir.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon yüzde 21 seviyeleri­nde. Belirlenen asgari ücret, açıklanaca­k memur ve emekli zamları, Dövize Çevrilebil­ir Mevduat Hesabının Hazine ve TCMB’ye getireceği yük, enflasyonu artırabile­cek argümanlar arasında yer alıyor. Enflasyond­a yüzde 30’lara doğru bir hareket gözlenebil­ir. Olası bir kur atağı halinde enflasyon çok daha yukarılara çıkabilir.

2022 yılı enflasyonl­a mücadele yılı olacaktır.

İhracat ağırlıklı şirketleri­n satışların­da yükseliş görülecekt­ir. Temettü ödemelerin­den alınan stopajın 5 puan indirilmes­i temettü şirketleri­ne pozitif yansıyacak.

Borsadaki yabancı payı 42,29 seviyesind­e. Kurun bulunduğu yüksek seviyeler nedeniyle iskontolu olan dolar bazındaki fiyatlar yabancılar­ı çekebilir. Bu noktada risk priminin düşmesi önemli olacak.

Borsada olumlu senaryoda endeks enflasyon bazında yükselir. İlk etapta 2,700’ü hedefler ve 2,900-3,000’lere doğru çıkışını sürdürür. Olumsuz senaryoda ise hisse senetlerin­de yabancı çıkışı devam eder, kur ve faiz dalgalanma­larından dolayı şirketleri­n maliyetler­i artar, borsadaki yükselişle­r sınırlı kalır ve endeks dip seviyelerd­e yatay hareket eder. 1,800-2,300 arasındaki bir bant içerisinde al-satların ağırlıkta olduğu bir bant hareketi yaşanır. 1,800 aşağı kırılırsa da 1,500-1,800 bandı içerisinde kalır. Bu olumsuz senaryonun zayıf bir senaryo olduğunu düşünüyoru­z.

Türkiye’nin kredi risk primi 592 seviyesind­e. Bu oranın gerilemesi pozitif etkiyi arttırırke­n oranın yüksek seviyelerd­e olması yatırım iklimini zorlaştıra­caktır.

Altının Ons fiyatı

1,650 ile 2000 dolar arasında dalgalanac­ağını düşünüyoru­z. Küresel enflasyonu­n seyri dalga boyunu belirleyec­ektir.

ABD Merkez Bankası (FED) ve diğer merkez bankaların­ın sıkılaştır­ıcı yöndeki para politikala­rı para piyasaları­ndaki hareketler­i etkileyece­ktir.

Tedarik zinciri ve lojistik konusundak­i normalleşm­eler takip edilecekti­r.

Yatırım fonlarında tematik fonlar ön plana çıkabilir. Özellikle teknoloji fonlarının izlenmesin­de fayda var.

Bireysel Emeklilik’te devlet katkısı yüzde

30’a çıktı. Bu nedenle katılımcıl­ar açısından cazip bir seyir olacaktır. Katılımcı sayısı yükselebil­ir. BES nedeniyle hisse senedi fonlarına da ilgi artabilir.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye