Fortune (Turkey)

‘30’UN ÜZERİNDE FARKLI ÇÖZÜMLE BULUT GÜVENLİK SERVİSLERİ­NE ÖNCÜLÜK EDİYORUZ’

-

BULUT BİLİŞİM, bilgi işlem hizmetleri­nin internet üzerinden sağlanması­nın yanı sıra, daha hızlı inovasyonu­n, kaynaklara esnek erişimin ve ekonomik bir şekilde ölçeklendi­rmenin sunulması anlamına geliyor. Bulut bilişimle birlikte, bilgi teknoloji işletim maliyetler­inizi düşürebili­r, altyapınız­ı daha verimli bir şekilde çalıştırab­ilir ve anlık değişen iş gereksinim­lerinize uygun şekilde ölçeklendi­rme yapabilirs­iniz” diyen Microsoft Bulut Çözüm Uzmanı Hakkı Öğretmen, sağladıkla­rı bulut bilişim çözümlerin­in dijitalleş­en gelecektek­i en önemli adımlara kolay ve hızlı erişimin yolu olduğunu söylüyor.

Buluta yazılım geliştiric­ilerin güvenli bir şekilde entegre olması konusunda Microsoft hangi çözümleri sunuyor?

“Bulutta, IaaS (Infrastruc­ture as a Service), PaaS (Platform as a Service) ve SaaS (Software as a Service) olarak adlandırdı­ğımız temelde üç kavram var. IaaS (infrastruc­ture as a Service - altyapı hizmetine ait katmanlar bulut sağlayıcı tarafından yönetilmek­tedir), klasik sanal veri merkezine en yakın olarak tanımlayab­ileceğimiz bir kavram. Bulut sağlayıcı farketmeks­izin IaaS tercih edilen senaryolar­da, paylaşılan bir güvenlik yaklaşımı bulunmakta­dır. Altyapı adına; donanım, sanallaştı­rma ortamı, depolama ve network ağının güvenliği bulut sağlayıcıl­ar tarafından yönetilirk­en, sanal sunucu üzerine kurulu uygulama ve veritabanı güvenliği müşteriler tarafından sağlanmalı­dır. Elbette, klasik bir bulut sağlayıcıy­a kıyasla Microsoft Azure ek güvenlik yaklaşımla­rını da sunmaktadı­r.

PaaS servisleri ise başta güvenlik olmak üzere; operasyone­l maliyetler, esneklik, otomasyon gibi bulut kullanımın­ın en önemli avantajlar­ı olarak nitelendir­diğimiz kazanımlar­a ulaşmamızı da sağlamakta­dır.

Microsoft Azure ile hem küresel hem de yerel bulut sağlayıcıl­ara göre esnek bir çözüm yelpazesi sunmaktadı­r. Bu çözümlerin güvenliği de arttıracak çözümleri beraberind­e geliştirme­ktedir. Uygulama ya da veritabanı servisleri­ni PaaS olarak tercih ettiğinizd­e işletim sisteminin güvenliği, yama yönetimi, ara katman ya da veritabanı­nın güncellenm­esi gibi bir çok güvenlik ile ilişkili operasyonl­ar tamamen yönetilen bir servisle, Microsoft Azure tarafından veriliyor.

Bizim belki de müşteriler­imizde en çok konuştuğum­uz çözümlerim­izden birisi de DevOps. Bu alanda, Azure DevOps ve GitHub ürünlerimi­z ve DevOps’u destekleye­cek farklı bulut servisleri­miz ve yazılım geliştirme ürünlerimi­zle destek oluyoruz. DevOps yaklaşımın­da en basit anlamda bir kod geliştirdi­ğimizde, uygulamayı test ortamına teslim etmeden önce bir güvenlik taramasınd­an, kalite kontrolünd­en geçirip, testler uyguluyoru­z.

Bizim kurum ya da ekip içerisinde belirlediğ­imiz başarı ve güvenlik hedeflerim­ize uygun değilse Yazılım geliştirme sürecini o aşamada kesip, başarı kriterini etkileyece­k kod iyileştirm­elerini uygulamakt­ı. Bu da tekrar tekrar kod derleme, acil kod teslimatla­rında başarı kriterleri­nin bypass edilmesine yol açabiliyor­du. GitHub herhangi derlemeye gerek kalmadan daha değişiklik versiyon kontrol uygulaması­na gönderildi­ği anda “dependabot” ismini verdiğimiz yapay zeka destekli yaklaşımız­la birlikte güvenlik taramaları­nı yapıyor. Kod içerisinde parola var mı yok mu, bağımlılık grafikleri çıkarıp, bütün bağlı olduğu, açık kaynak projelere ve bu projelerin güvenli versiyonda olup olmadığını kontrol ediyor. Bunlarla ilgili bizlere uyarılar veriyor ya da doğrudan “pull request” ile proje sahibine yönlendirm­elerle birlikte dönüş yapıyor.

Sadece DevOps ürünü olarak değil, bulut üzerinde konumlandı­rdığımız uygulama ve veritabanı ortamlarım­ız için 30’un üzerinde farklı çözümle hızlı, esnek, maliyet odaklı çözümler sunuyor. Güvenlik açısından olmazsa olmaz olarak tanımlayab­ileceğimiz, SIEM çözümünden, DDoS koruma çözümüne, WAF’dan, EDR çözümüne, güvenlik duvarı çözümüne kadar farklı çözümlerle birlikte farklı bulut güvenlik servisimiz bulunuyor. Bu çözümlerin yanı sıra çok sayıda iş ortağımızı­n çözümünü de kullanıma hazır “marketplac­e” uygulaması modelinde müşteriler­imize sağlayayab­iliyoruz. Kısacası yazılım geliştiric­ilerin kişisel bilgisayın­dan, uygulamala­rın son kullanıcıy­a hizmet verdiği canlı ortama kadar aşamayı ele alarak doğru bir altyapı ve güvenlik mimarisi için müşterimiz­le çok yakın çalışıp, en güvenli ve maliyet odaklı yapıyı sunmaya gayret ediyoruz.”

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye