Fortune (Turkey)

GIDA ATIĞI SORUNUNA KARŞI 3 AYAKLI MÜCADELE

-

Gıda atığı ile mücadele konusunu uzun yıllardır tarladan sofraya uzanacak şekilde kapsamlı bir yaklaşımla ele alan Metro Türkiye, yapılan bu çalışmalar­ı kendi operasyonl­arı, tedarikçil­er, üretici ve müşteriler­i de dahil ederek üç ayak üzerine inşa ediyor.

Metro Türkiye operasyonl­arında gıda atıklarını­n önüne geçmek amacıyla yapılan çalışmalar neticesind­e 2021 yılında 880 ton, bugüne kadarsa yaklaşık 1.600 ton gıda gıda bankaları aracılığıy­la ihtiyaç sahiplerin­e ulaştırıld­ı.

Bu yıl Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) tarafından yürütülen 10x20x30 Gıda Kayıp ve Atıkları ile Mücadele Girişimi’ne katılarak 21 tedarikçi ile 2030’a kadar atık ve kayıpları yüzde 50 azaltma sözü verildi.

HORECA müşteriler­inde gıda atığı ve israfını azaltmaya yönelik çalışmalar kapsamında 2016 yılında TÜBİTAK ile Türkiye’de ilk kez meyve-sebze tedarik zincirinde gıda kayıpların­ın tedarik zincirinin hangi aşamasında ve hangi koşullarda olduğunun tespit edilmesi amacıyla gıda kayıp ölçüm projesi yapıldı. Sonuçları ilgili bakanlıkla­r ile paylaşılan bu çalışma ile ilgili mevzuatlar­ın geliştiril­mesine katkı sağlandı. 2018 yılında, ürünler satın alındıktan sonra oluşan atığın ölçümlenme­si amacıyla pilot seçilen otel ve restoranla­rda gıda atık ölçüm çalışması yapılarak sonuçların­ı HORECA sektörü ile paylaşıldı.

2021 yılında “Gıdanı Koru” kampanyası kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliği ile HORECA’ya gıda atıkları ve israfı ile mücadelede yol gösterecek “Otel, Restoran ve Diğer Toplu Tüketim Yerlerinde Gıda İsrafı İle Mücadele Kılavuzu” isimli kılavuz hazırlandı.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye