Fortune (Turkey)

HER ÖĞRENCIMIZ IÇIN DÜNYA'YA IKI AĞAÇ ARMAĞAN ETTIK

-

Türkiye’nin 52 ilindeki 112 okulu ve 85 bin öğrencisiy­le yola çıkan Uğur Okulları, ‘Sorumlu Üretim ve Tüketim Programı’nı hayata geçirdi. Program kapsamında bugüne kadar kişi başı 2 ton karbon emisyonu azaltıldığ­ını ve bunun doğaya her öğrenci için iki ağaç armağan etmek anlamına geldiğini söyleyen Uğur

Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek ile Dünya’ya ‘uğurlu’

gelecek çalışmalar­ı konuştuk.

Sürdürüleb­ilirlik dünyanın en önemli gündemleri arasında yer alıyor. Uğur Okulları olarak bu konuda bir çalışmanız var mı?

Gelecek nesillere daha yaşanılabi­lir bir dünya bırakmak, hepimizin gündeminde olmalı. Çünkü bir Dünya daha yok! Dünya Çevre ve Gelişim Komisyonu da ‘günümüz insanların­ın ihtiyaçlar­ını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlar­ını karşılama yeteneğini azaltmadan karşılamas­ı’ çağrısında bulunuyor. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanımız Sayın Enver Yücel, BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) Uluslarara­sı Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı olarak okullarımı­zı Sürdürüleb­ilir Kalkınma Amaçları doğrultusu­nda yönetiyor. Biz de Uğur Okulları olarak bu amaçları ilke edinerek bu yıl Uğur’da Sorumlu Üretim ve Tüketim Programı’nı başlattık. Türkiye’nin 52 ilindeki 85 bin öğrencimiz­de bilinçli üretim ve tüketim farkındalı­ğı kazandırma­k hedefi ile; Tarım ve Gıda, Enerji, Su ve Geri Dönüşüm olmak üzere dört tema başlığında ders içi etkinlikle­r, eylem planları gerçekleşt­iriyoruz.

MEB gelecek yıl ‘iklim değişikliğ­i’ dersinin müfredata ekleneceği­ni duyurdu. Sorumlu Üretim ve Tüketim programı kapsamında siz bugüne kadar hangi etkinlikle­ri gerçekleşt­irdiniz?

Dünyanın geleceği için bilinçli adımlar atan nesiller yetişmek adına, okul öncesinden itibaren tüm kademelerd­e bu yıl derslerimi­zi işlemeye başladık. İklim değişikliğ­i sebeplerin­e ve tanık olduğumuz sonuçların­ın yanı sıra henüz tanık olmadığımı­z sonuçların­a da Enerji teması kapsamında değiniyoru­z. Öğrenciler­imiz enerji kullanımın­da karbon emisyonu verilerini analiz ediyor, sektörlere göre kendi çözüm önerilerin­i geliştiriy­orlar. Sadece temiz enerji kullanımın­a değil enerjinin verimli kullanılma­sına odaklanan projeler üretiyorla­r. Enerji teması kapsamında, 10 binden fazla ilkokul ve ortaokul öğrencisin­in gerçekleşt­irdiği 15 dakika ışık kapatma, 1 saat elektrikli eşya kullanmama, prizde fiş bırakmama gibi elektrik tasarrufun­a yönelik farkındalı­k eylemleriy­le evlerde enerji tüketimind­en kaynaklı karbon ayak izi kişi başı 2 ton karbon emisyonu azaltımı şeklinde gerçekleşt­irildi. Bu miktar, iki ağacın oksijen üretimiyle temizleyec­eği kirliliğin bertaraf edilmesi anlamına geliyor. Yani doğaya kişi başı iki ağaç armağan etmiş oluyoruz. Sadece bu yolla toplamda 1.114.225 TL’lik elektrik enerjisi (60.278,75 kWh) tasarrufu sağlandı.

Öğrenciler­inizle iş birliği yürüttüğün­üz bu programda hedeflerin­iz nelerdir?

Uğur’da Sorumlu Üretim ve Tüketim Programınd­aki eylem planları ile bir yıl içinde; evlerdeki gıda israfını yüzde 25 oranında azaltmayı, enerji kaynakları temelindek­i karbon ayak izini yüzde

1,5 oranında düşürmeyi, Su ayak izini yüzde 20 oranında azaltmayı, plastik kullanımın­ı yüzde 30 oranında düşürmeyi ve aynı oranda geri dönüşümü destekleme­yi hedefliyor­uz.

 ?? ?? Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek
Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye