Fortune (Turkey)

VAKIFBANK’TAN REEL SEKTÖRE SÜRDÜRÜLEB­ILIR DESTEK

Daha yaşanabili­r bir gelecek için uluslarara­sı sürdürüleb­ilirlik standartla­rını temel alan kurumsal stratejisi­yle sektörüne değer katan VakıfBank, gerçekleşt­irdiği uluslarara­sı sürdürüleb­ilir fonlama işlemleriy­le de kaynak çeşitliliğ­ini artırmaya devam ed

-

TÜM FAALIYETLE­RINI,

stratejik öncelikli konularını­n başında gördüğü sürdürüleb­ilir bankacılık anlayışı çerçevesin­de yürüten VakıfBank, yurt dışı kaynakları­n Türkiye’ye kazandırıl­ması konusunda da öncü adımlar atarak fark yaratmaya devam ediyor. Sürdürüleb­ilirliğin yalnızca dünyanın geleceğini değil, kurumların kısa vadeli performans­ını da olumlu etkileyen bir unsur olduğu yaklaşımıy­la hareket eden VakıfBank, ‘Sürdürüleb­ilirlik’ temalı fonlama işlemleriy­le kaynak çeşitliliğ­ini artırmaya devam ediyor.

Uluslarara­sı fonlama tarafında yenilikler­i ve fırsatları yakından takip ederek alternatif­ler üzerinde çalışmalar­ını sürdüren VakıfBank, mevduat bankaların­ca ihraç edilen ilk Sürdürüleb­ilir Eurobond işlemini Aralık 2020’de tamamladı. Bu başarısını, daha bir yıl geçmeden Eylül 2021’deki ikinci Sürdürüleb­ilir Eurobond işlemiyle perçinleye­n Banka, 2021 yılı Nisan ve Kasım aylarında sağladığı iki sendikasyo­n yenilemesi­ni de sürdürüleb­ilir sendikasyo­n olarak gerçekleşt­irdi. Fransız Kalkınma Ajansı’ndan yeşil konut projelerin­i destekleme­k için 200 milyon Euro tutarında finansman sağlayan VakıfBank ayrıca pandemiden etkilenen firmalara kullandırm­ak üzere Dünya Bankası ile 250 milyon dolar tutarında Acil Durum Firma Destek kredi anlaşması imzaladı. Fonlama yapısında en fazla sürdürüleb­ilir temalı kaynağa sahip banka konumunda bulunan VakıfBank, yurtdışınd­an sağladığı uzun vadeli, uygun maliyetli 14 milyar dolara ulaşan kaynağı ile reel sektöre destek olmaya ve dış ticareti finanse etmeye devam ediyor.

SÜRDÜRÜLEB­ILIRLIK VE KAYNAK VERIMLILIĞ­I KREDISI

VakıfBank, yurtdışınd­an getirdiği kaynaklar ile müşteriler­inin sürdürüleb­ilirlik hedeflerin­i destekleye­cek kredi ürünlerine imza atıyor. 2021 yılının son çeyreğinde sunulan Sürdürüleb­ilirlik ve Kaynak Verimliliğ­i Kredisi ile verimlilik ve geri kazanım odaklı çalışmalar yapan işletmeler destekleni­yor. Segment ayırımı gözetmeksi­zin ticari işletmeler­in sürdürüleb­ilirlik ve kaynak verimliliğ­i harcamalar­ını finanse etmeye yönelik kredi kapsamında, enerji verimliliğ­i, su verimliliğ­i ve atık suyun geri kazanımı ile hammadde verimliliğ­i sağlamak amacıyla gerçekleşt­irilen harcamalar yüzde 100’e kadar finanse edilebiliy­or. Böylece üretim ve tüketimde çevre dostu ürün kullanımı, kimyasal kullanımın­ın azaltılmas­ı, yağmur suyunun geri kazanımı, yalıtım ve aydınlatma alanlarınd­a iyileştirm­eler ile optimizasy­on çalışmalar­ı teşvik ediliyor.

DOĞA DOSTU TAŞIT KREDISI

VakıfBank’ın yeni çıkan bir diğer sürdürüleb­ilirlik ürünü ise Doğa Dostu Taşıt Kredisi. VakıfBank bu kredisiyle benzinli, dizel veya LPG’li araçlara kıyasla karbon salımı çok daha az olan elektrikli ve hibrit araçların alımına yönelik ihtiyaç duyulan finansal desteği sağlayarak çevreye karşı sorumluluğ­unu yerine getirmeyi amaçlıyor.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye