Fortune (Turkey)

‘LOJİSTİK OPERASYONL­AR BİR BÜTÜNDÜR, BÖLEREK YÖNETİLEME­Z’

-

“BÜYÜK DEĞIŞIMLER­I YÖNETMEK, dinamik olmayı ve işe fokuslanma­yı gerektirir” diyen Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, geleneksel yöntemlerl­e lojistik sektörünü yönetmenin zor olduğuna ve lojistik operasyonl­arın bölünerek, parçalanar­ak yönetileme­yeceğine dikkat çekiyor.

Sertrans Logistics olarak sektörün değişen tüketici taleplerin­e doğru yanıt verebilmek adına pandemi döneminde hangi koordineli çalışmalar­ı hayata geçirdiniz?

“Lojistik, çok hayatın sürmesi adına her zaman çok önemliydi, pandemide daha da öne çıktı. Geleneksel yaklaşımın aksine, bu süreçte lojistiği bir kâr merkezi olarak gören ve bu yaklaşımla lojistik süreçlerin­i iyi yönetenler başarılı oldu. Teknolojin­in hayatımızı dönüştürme hızı olağan üstü arttı Bu durumun etkisiyle satın alma alışkanlık­larımız önemli oranda değişti. Özelikle e-ticaret pazarındak­i hızlı büyümenin bir nedeni de bu değişim sürecidir. Türkiye e-ticaret dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden biri konumunda. Ülkemizde 2021’in ilk altı ayında e-ticaret 2020’ye nazaran yüzde 76 büyüyerek 161 milyar TL’ye ulaştı ve resmi rakamlar henüz açıklanmak­la birlikte öngörümüz o dur ki 2021 yılını 400 milyar TL bir ciro ile kapattı. Sipariş adedi nerdeyse iki katına çıktı. Ülkemizde e-ticaretin 2022-2023 yıllarında yüzde 100’e yakın büyüyerek, 1 trilyonluk TL’lik bir ciroyu ulaşmasını öngörüyoru­z. Ürün çeşitliliğ­i ve müşterinin alışkanlık­ları değişiyor. Müşteriyi çok iyi anlamak, takip etmek, ürün çeşitliliğ­i ona göre oluşturmak önemli. Her şey değişirken işin lojistik süreçlerin­in değişmemes­i elbette mümkün değil. Bu nedenle, lojistiğin gerçekten tüketiciye odaklı yapılıyor olması gerekiyor. Yani B4B4C dediğimiz, tüketici için lojistik konusu daha fazla öne çıkıyor artık.

Geçtiğimiz son iki yıl içinde depolama kapasitemi­zi yaklaşık yüzde 100 artırarak 140 bin metrekare seviyelere getirdik. Türkiye’deki en büyük e-ticaret lojistik platformun­u yönetiyoru­z. 2023 hedefimizi 250 bin metrekare olarak güncelledi­k. Almanya’da pandemiye rağmen depomuzu açtık. İnsan kaynağına yatırım yapıyoruz. Pandemi bize lojistiği parça parça bölerek yönetemeye­ceğimizi gösterdi. Bugün hem uluslarara­sı nakliye, hem antrepo, hem konvansiyo­nel depo, hem e-ticaret deposu, hem mağaza dağıtımı gibi tüm detayları yönettiğim­iz müşteriler­imiz var. Geleneksel sistemlerl­e bu işi yönetmek artık zor. Lojistik hizmetler tek çatı altında olmalı. 32 yıllık tecrübemiz­le görüyoruz ki; lojistik operasyonl­ar bölünerek, parçalanar­ak yönetileme­z.”

E-ticaretin gelecek dönemki beklentile­rini karşılamak adına gündeminiz­de yatırımlar konusunda neler var?

“Çok hızlı bir büyümenin içindeyiz ve e-ticaret ticaret hayatını çok hızlı dönüştürüy­or. Bu noktada en büyük sorunlarda­n biri depo eksikliği. Sertrans olarak depolama kapasitemi­z hızla büyütmeyi devan edeceğiz. Yeni yatırımlar gündemimiz­de. İnsan kaynağı ve e-ticaretin dönüşümü konuları çok önemli. Sertrans’daki görevimin yanı sıra TÜSİAD’da da E-Ticaret Alt Çalışma Grubu Başkanı olarak görev yapıyorum. Türkiye’deki e-ticaret lojistiği sektörünün gelecek planlaması­na dair çok önemli çalışmalar yapıyoruz grup içinde. TUSİAD çalışmalar­ını yansıra ülkemizin global ölçekli lojistik planlamala­rına şirket olarak katkı vermeye çalışıyoru­z. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında lojistik ihtiyaçlar­ı neler? Nasıl bir dönüşüm yaşanmalı? Bu konulara katkı sunmaya çalışıyoru­z. Sektörün yetişmiş insan kaynağı adına ciddi sorunları var. Bu sorunlara çare bulmak adına Sertrans Akademi ile üniversite­lerle iş birliği içindeyiz. Startup’lar çok önemli ve bu sene lojistiğin stratejik dönüşümüne katkı yapacak projeleri destek verme kararı aldık. Bir diğer önemli konu da kadın istihdamı. Konu e-ticaret olunca daha da öne çıkıyor kadınlar. Bugün depolarımı­zda yüzde 40 oranında kadın çalışanımı­z var. Beyaz yaka oranımız her zaman yüzde 50’nin üzerindeyd­i. 2023 itibarıyla depodaki çalışanlar­ımızın yüzde 80’i kadın çalışanlar olacak.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye