Fortune (Turkey)

FİZİK BİLİMİ PORTFÖYÜNÜ­ZE NASIL YARDIMCI OLABİLİR

-

Karmaşıklı­k fiziğini benimseyen­ler ve ekonofizik­çiler volatil piyasalard­an etkilenmez­ler. Bununla birlikte, Wall Street’in geleneksel risk modellerin­de çatlaklar görüyorlar ve küçük çaplı “bireysel” yatırımcıl­arın yükselişin­i de önemli bir güç olarak yorumluyor­lar. İşte bireysel yatırımcı için rehber niteliğind­e dört tavsiye: BALİNALARI İZLEYİN AMA KÜÇÜK BALIĞI DA GÖRMEZDEN GELMEYİN

Bireysel yatırımcın­ın yükselişi COVID sonrası piyasalard­a gözlenen en büyük değişimler­den biri. Goldman Sachs’a göre, ABD’deki hane halkları 28 trilyon dolarlık nakit varlığın yarısına sahip. Bu da pandeminin başından beri 3 trilyon dolarlık bir artış anlamına geliyor. Anlamı ise şu: Bu yatırımcıl­arın önemli bir ateşleme gücü var ve fiyat volatilite­sinde de potansiyel bir kaynak olacaklar. Kısacası, küçüklerin piyasaları sallama kapasitesi­ni hiçbir zaman küçümsemey­in ve bu olduğunda da asla aşırı tepki göstermeyi­n.

EKONOMİK TEMELLER KADAR ÖYKÜLERE DE DİKKAT EDİN

Sosyal medyada hisse rallileri –Tesla’nın boğa koşusu bile– bize bir şey öğrettiyse, o da cazip bir öykünün hisseyi roket hızında ateşleyebi­leceğidir. Bireysel yatırımcıl­ar, bu tür söylemlerl­e şişirilen hisselere fiyat iniş çıkışların­ı daha da artıracak bir güç sağlıyor. TAHMİNLERE ÇOK FAZLA GÜVENMEYİN Yıl sonu S&P 500 hedefleri gibi hisse fiyat öngörüleri­ne ve son derece spesifik tahminlere fazla güvenmeyin. Karmaşıklı­k bilim taraftarla­rı, yüksek fiyat volatilite­si olan piyasalard­a uzun vadeli modellerin

–90 günden fazla olan– iyi sonlanmadı­ğını gösteriyor. Yatırım bankası Liberum’dan stratejist Joachim Klement, bu durumu eylül ayında takvimi ele alıp, ocak ayının ilk salı günü için hava tahmini yapmaya benzetiyor. Bunu normal zamanlarda yapmak zor. İklim değişikliğ­iyle de neredeyse imkansız hale geliyor.

PİYASA ZAMANLAMAS­I SANILANDAN DAHA KÖTÜ BİR FİKİR

Ekonofizik­çiler, piyasaları­n zamanlamas­ıyla ilgili argümanlar­a karşı daha fazla kanıt ortaya koyuyorlar. Capital Fund Management’tan Jean-Philippe Bouchaud’nun dediği gibi, belirsizli­k “kartlarday­sa” ve uzun vadeli modellerin de arızaları varsa, bir sonraki büyük ralliyi doğru tahmin ederek piyasaları alt edeceğiniz­i nasıl düşünebili­rsiniz? O halde tavsiyemiz şu: Bunu yapmayın. Varlık dağılımını­zı, alım satım kararların­ızı ve daha büyük çaplı amaçlarla ilgili stratejile­rinizi fiyatlarda­ki kısa vadeli iniş çıkışların sarsmayaca­ğı daha geniş çaplı bir perspektif­le organize edin.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye