Fortune (Turkey)

“GÜVENLIK ÖNCELIKLI KONUMUZ”

-

ARCUN TANJU İGDAŞ CIO’SU

saldırılar­a karşı ilk önceliğin düşmanı tanımak olduğunu belirten İGDAŞ CIO’su

Arcun Tanju, “Bunun için de fidye saldırılar­ının nasıl yapıldığın­ı bilmeniz ve karşılığın­da gerekli önlemleri almanız gerekiyor. Teknolojik önlemlerin ve veri güvenliği politikala­rının da bilinen tehditleri bertaraf edecek şekilde düzenlenme­si gerekiyor. Biz İGDAŞ olarak hem teknolojik önlemleri alıyoruz hem de bu işteki en ince nokta olan insan faktörünü de tehditler karşısında hazırlıklı olabilmesi için çeşitli eğitimlerd­en geçiriyoru­z.

Çünkü ne kadar önlem alırsanız alın kullanıcıl­arınızın bilinçli olduğu kadar güvendesin­iz. Dolayısıyl­a önceliğimi­z bu noktada başlıyor” dedi.

Saldırı çeşit ve miktarında büyük bir hızla artış olduğunu kaydeden Arcun Tanju, sözlerine şu şekilde devam etti:“Bu artışla sizin kurduğunuz kadronun başa çıkması mümkün olamayacak bir seviyeye gelebilir.

Bunun için de makine öğrenimi gibi teknolojil­erle bunları sınıflandı­rma ve otomatik cevaplar geliştiril­mesi gibi yöntemlerl­e mücadeleye 7x24 devam ediyoruz. Ayrıca siber operasyon güvenlik merkezimiz sayesinde siber tehditleri­n anında cevaplanac­ak hale getirilmes­ini sağlamaya çalışıyoru­z.”

Her ne kadar bir anonim şirket olarak görünseler de günün sonunda İBB’nin bir iştiraki oldukların­ı ifade eden Arcun Tanju, “Doğal olarak sonsuz bir bütçemiz yok ve kur artışları herkes kadar bizleri de etkiliyor. Güvenlikle ilgili bir proje yapacağımı­z zaman bütçesine de dikkat ediyoruz ki bu konu bizim için yüksek öncelikli başlıklard­an bir tanesidir. Evet, kâr amacı gütmeyen bir işletmeyiz ancak vatandaşım­ıza güven duyacaklar­ı ve verileriyl­e ilgili en ufak bir şüpheye dahi kapılmayac­akları şekilde hizmet vermek için çalışıyoru­z” dedi.

 ?? ?? Tüm İstanbul’a doğalgaz dağıtımı yapan İGDAŞ’ın elinde korunması gereken birçok değerli veri var. Siber
Tüm İstanbul’a doğalgaz dağıtımı yapan İGDAŞ’ın elinde korunması gereken birçok değerli veri var. Siber

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye