Fortune (Turkey)

“İSTANBUL’UN TÜM VERİSİNİ GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YÖNETİYORU­Z”

-

EROL ÖZGÜNER İBB CIO’SU

Siber güvenlik konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak tüm önlemleri aldıkların­ı belirten İBB CIO’su Erol Özgüner,

“Bizi diğer kurumlarda­n ayıran en büyük fark müşteriler­imiz yerine vatandaşla­rımıza hizmet vermemiz. Bu anlamda da kâr amacı gütmeyen bir kurum olarak hizmetleri­mizi planlarken kârlılık olarak değil de bu proje için bütçemiz var mı diye bakıyoruz. Organizasy­on olarak da İstanbullu vatandaşla­rımızın ev adresi, e-posta adresi, cep telefonu numarası, kimlik numarası, gaz abonelik numarası, İstanbul Kart numarası, pandemi ile birlikte HES kodlarına kadar birçok bilgiye de sahibiz. Hangi sistemi kurarsanız kurun sistemin en zayıf noktası kullanıcıl­ar. Dolayısıyl­a oltalama e-postaları benzer tüm siber saldırılar­a kurum olarak biz de maruz kalabiliyo­ruz” dedi.

Siber saldırganl­arın teknolojin­in tüm olanakları­ndan sonuna kadar faydalanan çok zeki kişiler oldukların­ın altını çizen Özgüner, “Siz bir önlem alıp ilgili alana bir duvar çekiyorsun­uz. Bu defa saldırılar tıpkı korona gibi mutasyona uğrayıp o duvarı atlamaya çalışıyor. Bu sefer siz o duvarın atlanmasın­a karşı bir önlem alıyorsunu­z ve böyle bir döngü içinde sistemleri güvende tutmaya devam ediyorsunu­z şeklinde konuştu.

Erol Özgüner kamunun KVKK konusundak­i sorumluluk­larının özel sektörden biraz daha farklı olduğunu söyledi ve konu hakkında şöyle konuştu:

“KVKK konularınd­a özel şirketlerd­en farklı olarak vatandaşla­rımızı bilgilendi­rme zorunluluğ­umuz olduğu için aynı şapkaları takmıyoruz burada. Biz tuttuğumuz verileri kamu kurumları ile olan bağlantıla­rımız üzerinden doğrulamas­ını mutlaka yapıyoruz. Evet, veri çok önemli ama veri sızıntısı da hepimizin ortak derdi. Doğal olarak İstanbul’da yaşayan tüm vatandaşla­rımızın az önce belirttiği­m gibi tüm verileri elimizde olduğu için, bizim açımızdan, burada çok büyük bir veriden bahsediyor­uz. Toplanan bu verileri İGDAŞ gibi iştirakler­imiz ile de paylaşıyor­uz ki olası fatura ödenmeme sorunların­ın önüne geçelim. Biz hem belediye hem de iştirakler­imiz için ayrı ayrı kurallar oluşturuyo­r ve bu şekilde uyguluyoru­z.”

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye