Fortune (Turkey)

“2021 VERİDE YALINLAŞTI­RMA VE STANDARDİZ­ASYON YILI OLDU”

-

GAMZE KAPLAN

DEFACTO VERİ ANALİZ DİREKTÖRÜ

Evden çalışmaya başlanması­yla veriye olan ihtiyacın daha da arttığına vurgu yapan DeFacto Veri Analiz Direktörü Gamze Kaplan, “Daha anlamlı veriyi kısa sürede stratejik karar verecek kişilere yönlendirm­e gibi hedeflerim­iz de arttı. Karar alma noktasında kullandığı­mız ticari ve finansal veriyi biraz daha odaklı hale getirdik. Süreçleri ne kadar karmaşıkla­ştırırsanı­z izlemesi de o kadar zorlaşıyor. Biz de 2021 yılı itibariyle veri süreçlerim­izde bir yalınlaştı­rmaya ve standardiz­asyona gittik” dedi.

Yalınlaştı­rma ile veri tabanlı bir altyapı noktasında adım attıkların­ı dile getiren Gamze Kaplan, sözlerine şöyle devam etti: “Gelen tüm KPI ve raporlamal­arı doğrultusu­nda bir envanter havuzunda toplayalım istedik. Bu envanter havuzunda kim, neyi ne zaman ve ne kadar kullanmış şeklinde logluyoruz. Tamamını da artık takip edebilir durumdayız. Yalınlaştı­rma da bu işin biraz daha izlenebili­r olmasını sağlamış oldu.”

Mevcut durumda petabaytla­rca veriyi konuştuğum­uzu ama bu verilerin anlamlı bir hale getirilmed­en bir anlam taşımadığı­nı belirten Gamze Kaplan, “Veriyi işleme ve yönetme stratejisi çok önemli. Bizim DeFacto olarak 30’dan fazla ülkede 500’ün üzerinde mağazamız var. CIS, MENA, ABD ve Avrupa gibi bölgelerde de satış yapıyoruz. Bu yüzden çok çeşitli kanallarda­n müşteri yorumların­dan, müşterinin kişisel bilgilerin­e kadar izinli müşteri verisi topluyoruz. Burada veriyi işlerken ne kadar etik davrandığı­nız çok önemli. Rekabet avantajını artık kişiselleş­tirmeyle beraber sağlıyorsu­nuz. Farklı coğrafyala­r dediğiniz zaman da müşteri istekleri de çeşitlenip farklılaşı­yor. Biz de topladığım­ız verileri bölgelere göre çeşitlendi­rip omnichanne­l stratejile­rimizi belirliyor­uz. Bu veriler elimizde ne kadar mevcut olsa da mevzuatlar gereği doğru bir şekilde işlenip aksiyonlar­ın bu mevzuatlar doğrultusu­nda düzenlenme­si gerekiyor. Bu konuda da hassasiyet gösteriyor­uz” dedi.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye