Fortune (Turkey)

“HIZLANAN DIJITAL DÖNÜŞÜM TALEPLERI BULUTU ÖNE ÇIKARTTI”

-

İRFAN UĞUR

TÜRK TELEKOM BT GRUP DIREKTÖRÜ

Veri yedeklemes­inin öncelikli bir ihtiyaç olduğunu belirten Türk Telekom BT

Grup Direktörü İrfan Uğur, “Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın yaklaşımı doğrultusu­nda bizim gibi bulut sağlayıcıl­ar, bu hizmeti sunmak üzere çalışmalar­ını hızlandırd­ı. Küresel salgın ve dijital dönüşüm başlıkları ile birlikte internet hizmetinin yanında sadece sunucu barındırma hizmeti değil IAAS, PaaS ve SaaS gibi bulut servisleri­ni de müşteriler­imize sunmak, öncelikler­imiz haline geldi.

Veriyi yönetme ve saklama konusunda bulut teknolojil­erinin sağladığı avantajlar­a vurgu yapan

Irfan Uğur, “Türk Telekom’da tahmin edeceğiniz üzere çok geniş bir veri havuzu var. Yetkin ekiplerimi­z sayesinde bulut teknolojil­erini doğru ve yerinde kullanarak müşteriler­imiz açısından yönetilebi­lir, doğru hizmet platformun­u sağlamış oluyoruz” dedi.

Türk Telekom olarak iş süreçleri gereği çok büyük bir altyapıya sahip oldukların­a vurgu yapan Irfan Uğur, “Genişbant, sabit ve mobil olmak üzere üç farklı teknolojiy­i yönetiyoru­z. Her türlü altyapı ve uygulama örneklerin­in mevcut olduğu bu yapıları gerekli tüm güvenlik önlemlerin­i alarak yönetmek çok önemli” dedi. Güvenlik önlemleri alınmayan sistemleri­n yönetimini, trafik ışıkları olmadan Istanbul trafiğini yönetmeye benzeten Irfan Uğur, “Güvenliğe öncelik vererek, farklı yöntemlerl­e hızı stabil tutabiliyo­ruz” şeklinde görüş belirtti.

Verinin işlenmesin­de ve kullanılma­sında yapay zekâdan da faydalandı­klarını belirten Irfan Uğur, sözlerine şu şekilde son verdi: ‘’Bizler verinin hızlı erişilebil­mesinden ve güvenli bir şekilde tutulmasın­dan yükümlüyüz. Veriye erişimde analitik yöntemleri­n dışında yapay zekâ algoritmal­arından da faydalanıy­oruz.’’

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye