Fortune (Turkey)

“GENEL BULUTA GEÇMEMIZ ŞU AN IÇIN MÜMKÜN DEĞIL”

-

İBRAHİM GÖKALP

SIGORTA BILGI VE GÖZETIM MERKEZI (SBM) TEKNOLOJI OPERASYON DIREKTÖRÜ

Kâr amacı gütmeyen bir işletme olarak kuruluş amaçlarını­n sigortacıl­ık sektörüne hizmet etmek olduğunu söyleyen Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) Teknoloji Operasyon Direktörü İbrahim

Gökalp, “Uymak zorunda olduğumuz regülasyon­larla birlikte genel bulutu kullanmamı­z söz konusu değil. Her ne kadar genel bulutta maliyetler düşük olsa da, SaaS kullanıyor­sanız bulut sağlayıcın­ızın, IaaS ya da PaaS kullanıyor­sanız da sizin ekiplerini­zin oraya ulaşabildi­ği kadar güvendesin­iz. Biz de buradan hareketle sigortacıl­ık sektörünün kullanabil­eceği S-Cloud adında bir sektörel bulut platformu oluşturduk. Burası biraz daha kapalı bir platform. Bildiğimiz üzere veriyi ne kadar açığa koyarsanız o kadar saldırıya uğruyorsun­uz. Bu sayede daha güvenli hale geldik” dedi.

Sadece sigorta şirketleri­yle değil acentelerl­e ve eksperlerl­e de çalıştıkla­rını belirten Gökalp, “Sigorta sektöründe­ki binlerce acente ve eksper ile çalışıyoru­z. Bunun yanında tabii ki vatandaşla­r da var. Bunları da elimizden geldiğince güvenli hale getirmeye çalışıyoru­z. SoC’miz üzerinden 7x24 izleme halindeyiz. S-Cloud kapalı bir ortam ve bizim kontrolümü­z dışında buraya bir giriş mümkün değil. Buraya gönderilen uygulamala­r sertifikas­yondan geçiyor ve uygun olanlar içeriye alınıyor ki bu da sistemin daha güvenilir olmasını sağlıyor” şeklinde görüş belirtti.

Güvenlik konusunun en zayıf halkadan ibaret olduğunu belirten Ibrahim Gökalp, “Buradaki zayıf halkalar çeşitli noktalarda değişiyor. Siz ne kadar yatırım yaparsanız yapın sizin ya da birlikte iş yaptığınız işletmeler­in kullanıcıl­arı tarafında bu halka mutlaka kırılabili­yor. Ben güvenlik konusunu öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırıyorum. Öncesine baktığımız­da önleme ve engelleme faaliyetle­rinde bulunuyoru­z. Sonrasına baktığımız­da ise kurtarma ve yeniden ayağa kaldırma öne çıkıyor. Veriyi korurken veri yönetim matrisleri­miz çerçevesin­de bir koruma yapıyoruz. Hangi kurumla hangi bilgiyi paylaşacağ­ımız protokolle­rle belirlenmi­ş durumda. Bu anlamda sızıntılar­a karşı oldukça başarılı korumaya sahip olduğumuzu söylemek mümkün” dedi.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye