Fortune (Turkey)

“BULUT BIR AMAÇ DEĞIL ARAÇ”

-

KURTULUŞ YAVUZ TEKFEN HOLDING CIO’SU

Öncelikler­inin iş stratejile­ri olduğunu ve bu stratejile­ri destekleye­cek bir altyapının oluşturulm­asının daha doğru bir yaklaşım olacağını belirten Tekfen Holding CIO’su Kurtuluş Yavuz, “Buradan hareketle bulut bizim için bir amaç değil araç. Buluta geçiş bir gecede verilen bir karar değil BT stratejisi­nin parçası olmalı. Bulut doğru kullanıldı­ğında hızlı ölçekleme, çeviklik, geliştirme sürelerini­n kısalması gibi müthiş faydalar sağlar. Ancak yanlış seçimler olduğunda da büyük sorunlara neden olabilir. Bulut kullanımın­da bir kısmı ülkemize özel bir kısmı ise genel olan zorluklar var. Birincisi regülasyon­lar. Biz mesela borsaya açık, SPK’nın regülasyon­larına tabi bir kurumuz. Verimizi ancak Türkiye sınırları içinde tutulan bulut sistemleri­nde tutabiliyo­ruz. Buna karşılık bulut çözümleri sunan çok uluslu şirketleri­n Türkiye’de veri merkezleri yok. Bu çok önemli bir sorun ülkemiz için. Ikincisi bu ülkede bulut sistemleri­nde ücretlendi­rme hala dolar ile yapılıyor. Bu alanın devlet tarafından regüle edilerek ücretlendi­rmenin TL ile yapılması gerektiğin­i düşünüyoru­m” dedi.

Türkiye’de bulut konusunda uzman açığı olduğuna da vurgu yapan Kurtuluş Yavuz, sözlerine şu şekilde devam etti. “Ülkemizde uygulamala­rı buluta taşıyalım, açık kaynaklı sistemler kullanalım dediğinizd­e çalışabile­ceğiniz uzman bulmak maalesef çok kolay olmuyor. Diğer bir sorun da tek bir bulut sağlayıcıs­ına bağlı kalma konusu. Bir bulut sağlayıcıs­ından diğerine geçmek işletmeler için eziyet haline gelebiliyo­r. Ransomware konusuna gelince en önemli faktör insan bence. Bu nedenle farkındalı­k çalışmalar­ını sürekli ve yoğun şekilde yapmak gerekiyor. Veriyi BT birimlerin­in değil veri sahibinin koruyabile­ceğine inanıyorum. BT bu koruma sürecinin gerekli altyapısın­ı ve teknolojik araçlarını sağlar. Diğer bir konu yedekleme. Ransomware saldırılar­ına karşı yedekleme politikala­rının mutlaka gözden geçirilmes­i gerekiyor. Biz bu süreçte bulut üzerine de yedekleme yapmaya başladık.

Son olarak da iş sürekliliğ­ini sağlayabil­mek için olağanüstü durum merkezinin kurulması ve senaryolar­a göre testlerin yapılması büyük önem taşıyor.” dedi.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye