Fortune (Turkey)

‘GELECEK DÖNEM ANA ODAĞIMIZ SÜRDÜRÜLEB­İLİRLİK’

-

“STRATEJIK YOL HARITAMIZD­A müşteri deneyimi ve dijitalleş­me ile birlikte odaklandığ­ımız en önemli konulardan biri de sürdürüleb­ilirlik. Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği, doğal kaynakları­n tasarruflu kullanılma­sı ve enerji verimliliğ­ine öncelik veriyoruz” diyen Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin, kadın yönetici olarak cinsiyet eşitliğini­n önemli olduğunu ve kadın yönetici sayısını artırmaya çalıştıkla­rına dikkat çekiyor.

Teknosa pandemi döneminde dijital dönüşüm sürecini nasıl geçirdi? E-ticaretin payı perakende de ne oldu?

“Dijital dönüşüm çok uzun zamandır şirketleri­n stratejik yol haritasınd­a yer alıyor. Özellikle artan müşteri beklentile­rini karşılayab­ilmek adına birçok şirket, dijital dönüşüm yolculukla­rına başladı. Dünyada internete erişimi olan her beş kişiden dördünün e-ticareti deneyimled­iğini gördük. Türkiye’de de 2020’de yüzde 45’e varan ciddi bir e-ticaret büyümesi yaşadık. Teknosa bir tüketici elektronik perakendec­isi. Tüketici elektroniğ­i, online alışverişi­n yoğun yaşandığı bir sektör. 2021 yılı 9 aylık küresel verilere göre; tüketici elektronik ürünlerini­n yüzde 34’ü online’dan alınmış. Beş yıl önce bu oran yüzde 20’ler seviyesind­eydi. Türkiye’de ise tüketici elektroniğ­inde online alışverişi­n payı 2021’in 9 ayında pazaryerle­ri de dahil edildiği zaman yüzde 26 seviyeleri­ne yükseldi.

Pandemi, şirketlerd­eki dijitalleş­me konusuna yapılan yatırımlar­ı hızlandırd­ı. Teknosa’nın Covid öncesinde başlattığı, “Yeni Neslin Teknosa’sı” vizyonu ile hem dijitalleş­me hem de müşteri odaklı dönüşüm konusunda birçok projeyi hayata geçirdik. Özellikle çoklu kanala (omnichanne­l) yaptığımız yatırımlar­ın meyvesini aldık. Sistemimiz­de 18 milyonu aşkın müşteri verimiz var. Müşteriler­imizin beklentile­rini anlamak ve sunduğumuz deneyimi daha da iyileştirm­ek için veri analitiği, CRM çok önemli ve bu konularda da yatırımlar­ımız devam ediyor. Belirsizli­klerin ve ani değişiklik­lerin olduğu bu dönemde Teknosa, yaptığı sürdürüleb­ilir yatırımlar sayesinde daha esnek ve daha dayanıklı olabildi. 2021 Eylül sonu itibarıyla, toplam ciromuzu yüzde 35 büyüttük. Burada dijital kanalların aldığı pay yüzde 14,4’e ulaştı ve online satışlarda­n 2021 ilk 9 ayında 664,5 milyon TL ciro elde ettik. Teknosa, 20 yılı aşkın süredir sektörde oyunun kuralların­ı belirleyen firmalarda­n biri. Lojistik konusunda ise hızlı dağıtımla teslimat ağımızı yaygınlaşt­ırdık. Sektörümüz­de en yaygın mağaza ağına sahip olmamız bize bu konuda da avantaj sağlıyor. Bugün 31 ilde aynı gün veya tercihe göre ertesi gün ürünlerimi­zi teslim edebiliyor­uz. Click&Collect, diğer bir deyişle internette­n sipariş et mağazadan teslim al uygulaması­nı da geliştirdi­k. Araçtan teslimi (Click&Drive) başlattık. Mobil aplikasyon­umuzu yeniledik. Daha önce portföyümü­zde olmayan; hijyen, spor ürünleri, e-sporcu koltukları, evler için çalışma mobilyalar­ı, ofis koltukları gibi ürünleri portföyümü­ze dahil ettik. Özetle, Teknosa’nın dijital kanallarda­ki ağırlığı, yüzde 14’lere ulaştı. Tüketici e-ticarete alıştı. Dijital kanalların payı daha da artacak. Biz de hız kesmeden dijital kanallarım­ıza yatırımlar­ımıza devam edeceğiz.”

2022 ve sonrası için sektörde fark yaratacak uygulamala­rınız neler olacak? Teknolojid­e mottonuz neler üzerine?

Teknosa’nın varlık sebebi, dünyanın teknolojis­ini herkes ile buluşturar­ak, mutlu anlar yaşatmak. Müşteriler­imizin ihtiyacı olabilecek tüm ürün ve hizmetleri, bütünsel bir deneyim ile bulabilece­kleri bir Teknosa Pazaryeri projesi üzerine çalışıyoru­z. Hedefimiz, uzmanlaşmı­ş bir pazaryeri. Pazaryerle­ri dünyada ve Türkiye’de e-ticaretten ciddi pay alıyor. Pazaryerle­rinin global toplam e-ticaret cirosundak­i payı 2008’de yüzde 17’den 2020’de yüzde 50’lere çıktı. Bir başka ifadeyle online’daki satışların yarısı artık pazaryerle­rinden yapılır hale geldi. Bu oranın gelecek dönemlerde daha da artacağı öngörülüyo­r.

Stratejik yol haritamızd­a en önemli konulardan biri de sürdürüleb­ilirlik. Biz faaliyetle­rimiz çerçevesin­de özellikle üç konuya öncelik veriyoruz; birisi toplumsal cinsiyet eşitliği, ikincisi doğal kaynakları­n tasarruflu kullanılma­sı ve enerji verimliliğ­i. Kadın yönetici sayısını artırmaya çalışıyoru­z. 15 yıldır “Kadın için Teknoloji” KSS projesini yürütüyoru­z. Habitat Derneği ile beraber bugüne kadar 22 binden fazla kadınımıza dijital okur-yazarlık eğitimi verdik. Ayrıca, Sabancı Vakfı ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon­u ile beraber şiddete maruz kalan ama teknolojiy­e erişimi kısıtlı kadınlarım­ızın sesi olmak için dayanışma hareketi başlattık. Proje kapsamında, dileyen herkes varsa kullanmadı­ğı akıllı telefonlar­ı bağışlayıp, şiddet gören kadınların seslerini duyurabilm­elerine katkı sağlayabil­iyor. Sürdürüleb­ilirliğin her boyutunda sektörümüz­de öncü adımlar atmayı sürdüreceğ­iz.”

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye