Fortune (Turkey)

‘TÜRKIYE, GELIŞMEKTE OLAN EKONOMILER­E GÖRE ÇEVIK VE YENI YAKLAŞIMLA­RA AÇIK’

-

Türkiye, pandemi, resesyon veya yüksek talep dönemlerin­e ayak uydurabile­n birçok şirkete ev sahipliği yapıyor” diyen Simon Kucher & Partners Global Ortak Cem Balıkçıoğl­u, globalde ciddi kaygılara neden olan pek çok değişimin, Türk şirketleri için yeni kaygı nedenleri olmadığına dikkat çekiyor.

SIMON KUCHER & PARTNERS’IN gelecek gündeminde, büyüme, çoklu kanal stratejile­ri, ticari mükemmeliy­et dönüşümler­i ve hızlı ticari kazanımlar var.

Simon-Kucher & Partners’ın son dönemde en yüksek büyümeyi yakaladığı ülkelerden biri olan Türkiye’de, kurumlara yönelik stratejik planlama ve büyümeyi hedefleyen çalışmalar konusunda sunduğu avantajlar neler?

Türkiye, diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler­e göre çok daha çevik ve yeni yaklaşımla­ra açık bir ülke. Türkiye, pandemi, resesyon veya yüksek talep dönemlerin­e ayak uydurabile­n birçok şirkete ev sahipliği yapıyor. Globalde ciddi kaygılara neden olan pek çok değişim, Türk şirketleri için yeni kaygı nedenleri değil.

Büyüme stratejile­rinde yeni ürün, yeni ülke, yeni sektör gibi kazanımlar­ı doğru alana yönlendirm­e de kritik önemde. Bir yatırımın beş yıl veya 10 yılda geri dönüş sağlaması ciddi farklılık yaratıyor. Ticari alanda uzman olan bir şirket olarak, sıkça ve başarı ile uyguladığı­mız ve şirketleri destekledi­ğimiz projelerde­n bir tanesi de bu.

Her şirket maliyetten bağımsız olarak, farklı dinamikler­e ayak uyduracak kadar kâr edebilmeli. O nedenle, maliyet odaklı değil ticari odaklı kârlılık hedefleme, Türk şirketleri için önemli. Maliyet optimizasy­onu ve süreç iyileştirm­eleri tabii ki kazanım sağlıyor, fakat değişen hacme göre bu tarz işlerin sürekli yeniden çalışılmas­ını da gerektiriy­or. Fakat fiyatlandı­rma stratejile­ri, farklı dinamikler­e ayak uyduracak şekilde kurgulanıy­or.

Türkiye, Avrupa ve Amerika’daki gibi bir resesyonla karşılaşma­yacak bile olsa, dünyada yükselen ekonomi beklentisi ile hızla büyüyen şirketleri, organizasy­onlarını sorgulamay­a yöneldi. Bununla beraber ‘lean organizati­on’ kalıbını daha sıkça duyacağız, fakat ticari bakış açısıyla yapılmayan ‘lean organizati­on’ talep eğrisinin dönüşünde şirketleri­n çevikliğin­i azaltır. Doğru organizasy­onlar, her zaman bu ters dönüşte hızla aksiyon alabilecek şekilde kurgulanma­lı.

2023 ve sonrasında Simon-Kucher & Partners’ın strateji, pazarlama, fiyatlandı­rma ve satış konularınd­a şirketleri­n büyüme ve kâr hedeflerin­i gerçekleşt­irmek adına gündeminde neler var?

2023 ile beraber birkaç ana nokta odağımızda olacak:

BÜYÜME STRATEJILE­RI:

Şirketlere doğru yatırımlar­ı ve doğru portföyü bulmayı hedeflediğ­imiz projeler

ÇOKLU KANAL STRATEJILE­RI:

Özellikle değer zincirini kısaltarak, hem şirketlere hacim veya kâr hem tüketiciye finansal olarak avantaj sağlayabil­ecek yapıların kurgulanma­sı

TICARI MÜKEMMELIY­ET DÖNÜŞÜMLER­I:

Doğru ticari organizasy­on, doğru fiyatlandı­rma ve doğru pazarlamay­ı içeren şirketleri­n her döneme uygun hareket edebilmesi­ni sağlayan dönüşüm projeleri

HIZLI TICARI KAZANIMLAR:

Kısa dönemde yüksek etki sağlayan hızlı tespit ve hızlı aksiyon içeren net kâr projeleri.

 ?? ?? Simon Kucher & Partners
Global Ortak Cem Balıkçıoğl­u
Simon Kucher & Partners Global Ortak Cem Balıkçıoğl­u

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye