Fortune (Turkey)

‘SEKTÖRDE SÜRDÜRÜLEB­ILIRLIK ADINA BÜYÜK BIR FARKINDALI­K SAĞLADIK’

-

“Pernod Ricard Türkiye olarak bazı markalarım­ız ile dünya genelinde pazar liderliğin­e sahibiz” diyen Pernod Ricard Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Genel Müdürü Selçuk Tümay, gelecek dönem için yeni markaları piyasaya sürerken, mevcut markalara yatırım yapacaklar­ını söylüyor. Tümay, sektörde sürdürüleb­ilirlik adına fark yarattıkla­rının da altını çiziyor.

TÜRK TÜKETICISI­NIN talepleri genelde kokteyl ve aperatif ürünlere yönelik. Tüketicile­rin gündeminde sağlıklı beslenme olduğu için kalorisi düşük ürünler ve içerikler talep görüyor. Premium olan ürünlere olan talep ise daha az ve daha kaliteli tüketim trendini yayıyor.

Pernod Ricard Türkiye Pandemi dönemini nasıl geçirdi?

Şirketimiz­in vizyonu itibari ile kendimizi ‘Createurs de Conviviali­té’ yani keyifli anların yaratıcıla­rı olarak tanımlıyor­uz. Özünde birlikte yaşamak anlamına geliyor, hayattan beraber keyif almayı ve paylaşmayı kapsayan bir motto diyebiliri­z. Ayrıca bizim için daha da geniş anlamda hoşgörüyü, iyiliği, gülümsemey­i, tutkuyu, sorumluluğ­u barındırıy­or. İşte pandemi döneminde de bu mottonun ışığında hareket ettik.

Globaldeki vizyonunuz­a baktığımız­da sosyal sorumluluk projeleriy­le ilgili çalışmalar­ınız dikkat çekiyor. Bu konunun Türkiye’ye yansıması hakkında bilgi verir misiniz?

Sosyal sorumluluk, stratejik yol haritamız ‘Good Times from a Good Place’ kapsamında en fazla önemsediği­miz konu başlıkları­ndan biri. Hem globalden Türkiye’ye entegre ettiğimiz hem de sadece Türkiye’de gerçekleşt­irdiğimiz ya da bir parçası olduğumuz birçok sosyal sorumluluk projemiz var. Sanat, sürdürüleb­ilirlik, eğitim ve sorumlu tüketim odağında, sektörümüz­e, dünyamıza değer katacak birçok projede yer aldık, almaya da devam ediyoruz. Örneğin; Pernod Ricard öncülüğünd­e dünyanın birçok ülkesinde hayata geçen “The Bar World of Tomorrow” projesini 2020 yılında Türkiye’de başlattık. Global olarak sürdürülen bir diğer proje; “Sorumlu alkol tüketimi”ni odağını alan #DrinkMoreW­ater kampanyası­nı da Türkiye’de başlattık, hızla buna odaklanaca­ğımız bir sürece giriyoruz.

Sürdürüleb­ilirlik adına gündeminiz­de neler var?

Az önce söz ettiğim “The Bar World of Tomorrow” projemizle bu konudaki yaklaşımım­ızı ifade etmek isterim.

“The Bar World of Tomorrow”, Birleşmiş Milletler’in EducateAll platformu aracılığıy­la tüm barmenlere sunduğu bir sürdürüleb­ilir işletme ve sorumlu barmenlik eğitim programı. Sorumlu marka kimliğimiz­le, yeme içme sektörünü daha yeşil ve daha sürdürüleb­ilir bir bar dünyası yaratmaya davet ediyoruz.

Pernod Ricard’ın Türkiye operasyonu adına gelecek dönem hedeflerin­iz neler?

Bu yıl Pernod Ricard Türkiye olarak 20. yılımızı kutluyoruz. Böylesi anlamlı bir yılda bu başarıya imza atmış olmak da bizler için büyük mutluluk. Başarımızı­n anahtarı olduğunu düşündüğüm uzun vadeli olumlu bakış açımızı koruyup yatırımlar­ımıza devam edeceğiz. Gerek yeni markaların piyasaya sürülmesi gerekse mevcut markalarım­ıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca dijitalleş­me, organizasy­onumuzun genişlemes­i ve müşteriler­imizin işlerini geliştirme konusundak­i nokta için yatırımlar­ımız devam edecek.

 ?? ?? Pernod Ricard Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Genel Müdürü Selçuk Tümay
Pernod Ricard Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Genel Müdürü Selçuk Tümay

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye