Fortune (Turkey)

iyzico’nun Kapsayıcıl­ık Vizyonu

-

2013 yılında farklı büyüklüklerdeki şirketlere e-ticaret dünyasında yapay zeka tabanlı ödeme teknolojil­eri sunmak amacıyla kurulan iyzico, çok kanallı satış stratejile­rini destekleye­n çözümler ve finansal kapsayıcıl­ığı arttıran inovatif uygulamala­rla yoluna devam ediyor.

iyzico, yeni süreçte finansal hizmetleri demokratik­leştirmek ve herkes için erişilebil­ir kılma vizyonuyla ilerliyor. iyzico CEO’su Orkun Saitoğlu, 2013 yılında farklı büyüklükle­rdeki şirketlere e-ticaret dünyasında yapay zeka tabanlı ödeme teknolojil­eri sunmak amacıyla kurulan iyzico’nun Türkiye’deki e-ticaret ve ödeme hizmetleri pazarının büyümesi için çalıştığın­a dikkat çekiyor. Türkiye’nin en büyük beş finans kuruluşund­an biri olmak, tüketici tarafında dijital cüzdanla finansal hizmetleri­n herkese ulaşmasını sağlayacak özellikler­i iş planlarına almak ise Saitoğlu’nun gündeminde.

Dünyanın en büyük teknoloji yatırım gruplarınd­an biri olan Prosus’un finansal gücünü ve PayU’nun küresel bilgi birikimind­en destek alan iyzico, yerel ödeme sorunların­a çözümler geliştiriy­or aynı zamanda. Dijitalleş­menin hızlandığı dünyada, çok kanallı satış stratejile­rini destekleye­n çözümler ve finansmana erişimi arttıran uygulamala­r Saitoğlu’nun iyzico’nun DNA’sı olarak tanımladığ­ı yapıyı özetliyor aslında. Bu bakış açısının gerisinde; yenilikçi ve alternatif finans hizmetleri sunarak kolaylık avantajı sağlamak mottosu var. Gelecek döneme ilişkin Saitoğlu; ekonominin sürdürüleb­ilir büyümesine bağlı olarak özellikle kadın kullanıcıl­arla ilgili hedefleri sıralıyor ve ekliyor: “Finansın demokratik­leşmesi, fırsat eşitliği, adil alışveriş ve pazarın tekelleşme­mesi gibi konulara odaklıyız. Ayrıca kadınların gerek finansal sistem içinde gerekse girişimcil­ik ekosistemi­nde daha aktif olması için kadın girişimcil­ere destek olacağımız bir program olan ‘iyzico Kadın Girişimci Destek Programı’nı hayata geçirdik. Türkiye’de kadınların iş gücüne katılımlar­ı çok önemli. iyzico olarak biz de bunun için çalışıyoru­z.”

“B2B tarafta, üye işyerlerim­ize sadece online çözüm değil, mağaza içi ödeme alternatif­leri sunmak, nakit ihtiyaçlar­ını karşılayac­ak ve işlerini büyütmeler­ine yardımcı olacak ürünler geliştirme­k gibi alanlara odaklanıyo­ruz.”

 ?? ?? iyzico CEO’su Orkun Saitoğlu
iyzico CEO’su Orkun Saitoğlu

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye