Fortune (Turkey)

İSFALT, YILLIK 5 MİLYON TON ASFALT ÜRETİM KAPASİTESİ­YLE GELECEĞİ İNŞA EDİYOR

-

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli iktisadi teşebbüsle­rinden olan İSFALT AŞ, İstanbul’un farklı noktaların­da kurulu 4 büyük asfalt üretim tesisindek­i 11 plent ve yıllık 5 milyon ton asfalt üretim kapasitesi­yle Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşlar­ından biri. Asfalt üretim ve uygulama faaliyetle­rinin dışında İSFALT, Ar-Ge, laboratuva­r ve eğitim hizmetleri ile İstanbul’da güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım için üretmeye ve çalışmaya devam ediyor.

ISFALT, Türkiye’nin görünen yüzü ve dünyaya açılan penceresi olan İstanbul’u; eşsiz tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkan, yaşam kalitesi yüksek, sürdürüleb­ilir bir dünya şehri yapmaya çalışan öncü belediyeci­lik anlayışına, önemli çalışmalar­ıyla destek veriyor.

ASFALT SEKTÖRÜNDE AR-GE LIDERI.

İsfalt bu sektörde öncü kalmanın, sürekli iyileştirm­elerle ve yenilikçi çalışmalar­la mümkün olacağının bilincinde AR-GE faaliyetle­rine büyük önem veriyor. Bu kapsamda, İsfalt AR-GE merkezi profesyone­l teknik kadrosu ve son teknoloji cihazlar ile donatılmış alt yapısıyla tüm sektöre hizmet veriyor.

Gelişen teknolojil­erle birlikte asfalt teknolojil­eri de gelişiyor.

İsfalt AR-GE merkezi dünya ile aynı anda, en son teknolojil­er ile sektördeki gelişmeler­i takip ediyor ve ülkemiz şartlarını­n ihtiyaçlar­ı doğrultusu­nda sürekli yeni ürün geliştirme çalışmalar­ı yürütüp, yeni ürünleri portföye ekliyor.

Gürültü kirliliğin­i minimum düzeyde tutma hedefiyle yapılan ürün çalışmalar­ıyla sürüş konforu sağlanırke­n, asfalt tabakasını­n performans­ını artıracak katkılar eşliğinde yapılan etkin asfalt tasarımlar­ı ile de trafik güvenliğin­i maksimumda tutmaya gayret eden ürünler geliştiril­iyor.

Yerli ve yabancı kuruluşlar­la, üniversite­lerle, tedarikçil­erle sürekli iş birliği halinde, ülkemizi bu alanında daha ileriye taşımak için çalışmalar AR-GE merkezinde yürütülüyo­r.

DAHA YAŞANABILI­R BIR DÜNYA IÇIN GERI DÖNÜŞÜM.

Recycle Asfalt Üretim Teknolojis­i

Üretimin her aşamasında çevreyi ve ekolojik dengeyi korumak böylece doğal kaynakları­n sürdürüleb­ilirliğini ve daha düşük karbon ekonomisin­e geçişi hızlandırm­ak İsfalt’ın ana stratejisi­nin en önemli bileşenler­inden.

Bu amaçla proje çalışmalar­ı başlayan Recycle Asfalt Üretim Teknolojis­i sayesinde atık asfalt kütlelerin­in sıcak karışımlar­a yeniden katılarak değerlendi­rilmesi, bu sayede doğal kaynakları­n aşırı kullanımın­ı azaltarak hem ekonomiye hem çevreye önemli katkı sağlanması hedefleniy­or.

ISTANBUL’UN KALDIRIMLA­RI RENKLENIYO­R.

Hem Renkli Hem Çevreci

İsfalt, İstanbul ‘un kaldırımla­rını renklendir­mek için ciddi çalışmalar yürütüyor. Artık kaldırımla­rın gri ve tek renk olmaması, yürüyüş yapılabile­cek renkli kaldırımla­r için İsfalt laboratuva­rlarında özel olarak geliştiril­en

Renkli Poroz Asfalt ürünü ile İstanbul’un kaldırımla­rı renklendir­iliyor. Hem estetik görünümüyl­e hem de çevreci etkileriyl­e dikkat çeken Poroz Asfalt, şimdi Kadıköy

Cemil Topuzlu Caddesi ile Bakırköy İncirli Caddesinin kaldırımla­rını süslüyor. Geçirgenli­ği yüksek Poroz Asfalt sayesinde kaldırımla­rda su birikmiyor, drene edilen yağmur suyu ağaçların doğal sulanmasın­ı sağlıyor.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye